Home

Jordmorutdanning opptakskrav

Som jordmor har du ansvar for og følger opp den fødende under fødselen. Du utfører også svangerskaontroller og oppfølging i barseltiden Enhetlig jordmorutdanning: Det er stor diskusjon rundt hvorvidt jordmorutdanningen i Norge skal være en videreutdanning i sykepleie eller en grunnutdanning i jordmorfag. Opptakskrav. Opptakskrav er autorisasjon som sykepleier og minst ett års relevant yrkespraksis etter autorisasjon Opptakskrav. Bachelor i sykepleie eller tilsvarende, karakterkrav C som regnes ut etter et vektet snitt av grunnutdanningen, autorisasjon som sykepleier i Norge og minst ett års yrkespraksis som sykepleier. C-Krav. For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din

Jordmor utdanning.n

Forskrift til rammeplan for jordmorutdanning Opptakskrav. Krav til opptak er bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende, autorisasjon som sykepleier i Norge og minst ett års yrkespraksis som sykepleier. Institusjonens styre kan selv fastsette utfyllende bestemmelser Master i jordmorfag Er du sykepleier og ønsker å bli jordmor? Med denne utdanningen kan du arbeide med svangerskapsomsorg i kommunehelsetjenesten, ved føde-/barselavdelinger i sykehus og fødestuer samt i privat virksomhet Opptakskrav. 3-årig bachelorgrad i sjukepleie (180 studiepoeng), autorisasjon som sjukepleier i Norge og minst ett års yrkespraksis. Tilleggskrav. Sjå informasjon om medisinsk testing. Studiet har krav om politiattest. Sjå studieplanen 2020/2021. Studiestart: 12. august Er du allerede jordmor utdannet etter rammeplan av 2005, kan du søke innpasning av tidligere jordmorutdanning til mastergrad. Studiet går over 3 semestre. Kombinasjonen av en akademisk grad og yrkesfaglig kompetanse vil sette kandidaten i stand til å utøve, lede og utvikle jordmorfaget. Mastergrad studiet gir 120 studiepoeng

Master i jordmorfag - Utdanning - Jordmorforeninge

 1. Det er ulike opptakskrav og reglar for poengrekning om du skal søkje fagskole eller høgskole og universitet. Om du dekkjer opptakskrava og kor mange poeng du har avheng derfor av kva for studium du skal søkje
 2. Helsesøsterutdanning og jordmorutdanning er begge videreutdanninger for sykepleiere. I tillegg finnes det en rekke spesialiseringer innenfor ulike fagområder, som for eksempel kreftsykepleie, anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie og psykiatrisk sykepleie
 3. Jordmorutdanning. VIDEREUTDANNING, Trondheim Jordmorutdanning - Søk opptak . Jordmorutdanningen ved NTNU erstattes av en ny master i jordmorfag fra 2020. Fakta om studieprogrammet. Fakta. Gradsnivå: Videreutdanning 2-årig Studieprogramkode: SPVJU Studiepoeng: 120 Undervisningsform: Heltid

Opptakskrav er 3-årig bachelorgrad i sykepleie (180 studiepoeng), autorisasjon som sykepleier i Norge og minst ett års yrkespraksis, Studieplanen bygger på Rammeplan med forskrift for jordmorutdanning, fastsatt 1.desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Kan man utdannet seg til jordmor med karaktersnitt 4 eller 4,5? 08.10.2019 2019 Opptakskrav; Hvordan bli jordmor? 08.10.2019 2019 Hva skal du bli? Jeg vil bli jordmor.. 11.05.2020 2020 Høyere utdanning; hei kan dere vær så snill å hjelpe meg til å skrive en klage for stipend 07.08.2009 2009 Stipend og støtte; Hvordan blir jeg jordmor? 13. 1.2 Opptakskrav Opptakskrav er bachelor grad i sykepleie eller tilsvarende, autorisasjon som Jordmorutdanning har som målsetting å utdanne trygge, kompetente, reflekterte og selvstendige jordmødre som kan ta del i og lede utviklingen av eget fag Jordmødres arbeid er først og fremst knyttet til svangerskap, fødsel og barseltid. Arbeidet omfatter også kvinners reproduktive helse og rettigheter fra pubertet til overgangsalder, i Norge og i verden. En mastergrad i jordmorfag gir solid grunnlag for en kunnskapsbasert praksis og mulighet til videre å arbeide med fagutvikling og forskning

Jordmorfag - OsloMe

Ønsker du å jobbe med seksuell og reproduktiv kvinnehelse? Er du interessert i å jobbe helsefremmende og forebyggende med kvinner og familier gjennom svangerskap, fødsel og barseltid? Har du interesse for nordområder og urbefolkningsperspektiv? Da er jordmorutdanning ved UiT Norges arktiske universitet noe for deg. UiT utdanner jordmødre til yrkesutøvelse innen svangerskapsomsorg. Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar Jordmorutdanningen var den første formelle utdanning for kvinner i Norge. Fra hjelpekone til læredatter. De eldste norske lovene inneholdt bestemmelser om at kvinner skulle være til stede ved enhver kones sengeferd, det var til og med straffbart å forlate en medsøster i barnsnød

Jordmorutdanning, Høgskolen i Akershus Jobb- og karrieremuligheter. Jordmorstudiet er en videreutdanning rettet mot offentlig godkjente sykepleiere. Opptakskrav. Opptakskrav er autorisasjon som sykepleier og minst ett års relevant yrkespraksis etter autorisasjon Jordmorutdanning i Norge. Utdanningen ble opprettet i Oslo i 1818. Deretter kom det utdanningstilbud i Bergen (1861), Tromsø (1987), Vestfold og mener det skjedde en vesentlig retningsendring da kravet til sykepleierutdanningen ble innført som opptakskrav. - Fra å være et håndverksyrke basert på erfaringsoverføring, gikk det over. Jordmorutdanning. Videreutdanning 2-årig, Trondheim Jordmorutdanning. Jordmorutdanningen ved NTNU erstattes av en ny master i jordmorfag fra 2020. SPVJU hovedbilde. Fakta om studieprogrammet. Fakta. Gradsnivå: Videreutdanning 2-årig Studieprogramkode: SPVJU Studiepoeng: 120 Undervisningsform: Heltid Rammeplan med forskrift for jordmorutdanning Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartemente

Noen som fikk med seg om det blir integrert jordmorutdanning i Tromsø, og eventuelt hvilke opptakskrav det er snakk om? Hilsen ei som har et stort ønske om å bli jordmor, uten å bli sykepleier først Kirkeordinansen av 1539 hadde en bestemmelse som slo fast at prestene skulle undervise jordmødrene. Det het også om de generelle kravene til en jordmor at 'Saadanne Jordemodre skulle mand haffue, som ere erlige oc Gudfryctige, der forstaa seg noget paa sit embede, oc bo paa bequemelige steder, saa wel de fattige som de rige til hielp

Jordmorutdanning. Jordmorutdanning. Formålet for jordmorutdanningen er å utdanne jordmødre som er kvalifiserte til å utføre jordmoroppgaver på ulike nivå i helsetjenesten og i privat sektor, og som er kompetente til å ta del i og lede utviklingen av jordmorfaget Samtidig gir vår jordmorutdanning kompetanse på normale svangerskap, fødsel og barseltid. Jordmødrene våre er også utdannet i et kvinnehelseperspektiv der vi tar gynekologiske undersøkelser, setter inn spiraler, tar celleprøver, foreskriver p-piller og er veiledere i seksuell helse for kvinner i et livsløpsperspektiv Timeplan. Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under timeplan lenger oppe på siden. Timeplanen for vårsemesteret publiseres i løpet av desember Målgruppe. Jordmødre som skal utføre ultralydundersøkelser i svangerskapsomsorgen. Undervisningsform. Undervisningen foregår ved Senter for fostermedisin, Kvinne-barn-senteret, St. Olavs Hospital i Trondheim.Praksis utgjør en stor del av studiet og foregår for det meste på hjemstedet

Opptakskrav og poengberegning . Poengberegning i lokalt opptak Jordmødre med utdanning etter rammeplanen fra 2005 får 80 studiepoeng innpasset fra ordinær jordmorutdanning. Jordmødre utdannet før 2005 får 60 studiepoeng innpasset. Samlinger Opptakskrav. Krav til opptak er bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende, autorisasjon som sykepleier i Norge og minst ett års yrkespraksis som sykepleier. Institusjonens styre kan selv fastsette utfyllende bestemmelser. Del paragra Poenggrense ved siste opptak. 4,35. Opptakskrav. Bachelor i sykepleie eller tilsvarende, Etter endt utdanning søkes det autorisasjon som jordmor ved Statens Autorisasjonskontor. Utdannelsen gir også automatisk annerkjennelse og rett til å praktisere som jordmor i EU-lan

Forskrift til rammeplan for jordmorutdanning - Lovdat

Opptakskrav og poengberegning . Poengberegning i lokalt opptak ; Studier med minstekrav/fagkrav for realkompetanse og dispensasjon Er du allerede autorisert jordmor, kan du søke innpassing av tidligere jordmorutdanning for å oppnå graden master i jordmorfag JORDMORUTDANNING 2016H Studieplanen bygger på Rammeplan med forskrift for jordmorutdanning, fastsatt 1.desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet. INNLEDNING OPPTAKSKRAV OG RANGERING 3-årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende (180 studiepoeng),.

Jordmor - Masterutdannin

Skjerpet opptakskrav til enkelte studier i informatikk, realfag, natur- og miljøfag. For opptak til studieåret 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 vil det som en forsøksordning kreves at søkere dokumenterer matematikk R2 for å være kvalifisert til enkelte studier Poengberegning og rangeringsregler. Du får poeng på grunnlag av karakterer, yrkespraksis og annen høyere utdanning. Poengsummen din regnes ut slik Samordna opptak > Opptakskrav og poeng > Poenggrenser tidligere år; Kontakt Søkertall. Om Samordna opptak Ofte stilte spørsmål Personvernerklæring. Ansvarlig for denne siden. Samordna opptak. Logg inn Logg ut meny. Administrer dette dokumentet. Opptakskrav og poengberegning . Poengberegning i lokalt opptak ; Studier med minstekrav/fagkrav for realkompetanse og dispensasjon ; Realkompetanse til grunnstudier ; Dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse ; PPU opptakskrav ; Slik søker du . Bachelor, årsstudier og femårige master Få svar på korleis du søker opptak til Høgskulen på Vestlandet

Jordmorfag - Høgskulen på Vestlande

 1. Spesielle opptakskrav i tidligere reformer; Andre krav; Universitet og høgskole - Andre krav Til ulike typer utdanninger kan det være andre tilleggskrav. Dette er blant annet helsekrav til maritimt sertifikat, krav om politiattest og krav om medisinsk testing
 2. Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til kravet om generell studiekompetanse. Eksempler på spesielle opptakskrav kan være at du må ha tatt noen spesielle realfag fra videregående skole, at du må ha arbeidserfaring i det faget du skal studere, eller at du må bestå en opptaksprøve
 3. e har ikke vært særlig gode (c,c,d,d,e sålangt), men håper jo selvfølgelig at jeg klarer å finne

Jordmorutdanning Jordmorutdanning IHO, Det helsevitenskapelige fakultet UIT Norges arktiske universitet Godkjent av Instituttleder 10.04.18 , Rev.adm 22.08.18. Fagplan 2018 Høst Post bachelor program in midwifery 120 studiepoen 2-årig jordmorutdanning består av følgende hovedemner på til sammen 120 studiepoeng: Hovedemne: Studiepoeng: Opptakskrav. Krav til opptak er bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende, autorisasjon som sykepleier i Norge og minst ett års yrkespraksis som sykepleier Forskrift til rammeplan for jordmorutdanning Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-2 annet ledd

Videreutdanning og deltid. Videreutdanning og deltidsstudier er tilpasset deg som er i arbeidslivet. Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå Opptakskrav, forkunnskaps - krav, anbefalte forkunnskaper Følgende opptakskrav gjelder: • Autorisasjon som sykepleier jordmorutdanning og kvalifiserer med det til norsk autorisasjon som jordmor, inkludert rekvisisjonsrett for hormonell prevensjon. Utdanningen tilfredsstille Opptakskrav. Opptak til studiet gjennomføres i henhold til forskrift om opptak til studier ved OsloMet Kandidater med avlagt jordmorutdanning som videreutdanning etter rammeplan og forskrift av 2005 som ønsker mastergrad i jordmorfag må søke opptak til mastergradsstudiet på ordinær måte Jordmorutdanning på mastergradsnivå vil utdanne jordmødre som medvirker til fagutvikling og innovasjon i jordmortjenesten og som har personlig kunnskap og evne til å kommunisere om faglige problemstillinger med kolleger og andre samarbeidspartnere. Målgruppe og opptakskrav. Målgruppen er sykepleiere som vil ta mastergrad i jordmorfag,. Opptakskrav Opptakskrav er autorisasjon som sykepleier og minst ett års relevant yrkespraksis etter autorisasjon. Er du allerede autorisert jordmor, kan du søke innpassing av tidligere jordmorutdanning for å oppnå graden master i jordmorfag

Da er jordmorutdanning ved UiT Norges arktiske universitet noe for deg. UiT utdanner jordmødre til yrkesutøvelse innen svangerskapsomsorg, fødsler, barselomsorg, prevensjonsveiledning med mye mer. Nord-Norge har en spredt bosetting og desentralisert svangerskap, Opptakskrav: Se under. Gradsnavn: Mastergrad i jordmorfag Noen som vær så snill kan hjelpe meg med dette? Jeg går vg3 nå. Tror jeg går ut med 4 i snitt. Det er jo ikke så bra, så jeg kommer ikke inn i Danmark f.eks. ¨Hadde vært utrolig flott å slippe 3 år sykepleie + 1 år praksis før jordmor.. Så jeg lurer på hvordan jeg skal finne ut opptakskrav i andr.. Spesielle opptakskrav. I tillegg til kravet om generell studiekompetanse er det fastsatt spesielle opptakskrav for enkelte studieprogra Informasjon om spesielle opptakskrav til grunnstudier ved Universitetet i Stavanger . Publisert 04.12.2018. Kontakt. Opptakskontoret. Frem til campus åpner igjen vil vi ha stengt. Les mer på forsiden, og send epost hvis du lurer på noe om opptak. opptak@uis.no. masteropptak@uis.no. ppu-opptak@uis.no

Studentlederen tror det er viktig at utdanningen nå har fått opptakskrav. Ikke minst for å få økt gjennomføringsgraden. - Det er på høy tid at det signaliseres at sykepleie er et fag som krever gode grunnkunnskaper, sier hun. - Å styrke et kvinnedominert yrke på kvinnedagen er svært passende. Jeg er bare kjempeglad i dag, sier Olsen Spesielle opptakskrav: Noen utdanninger har egne opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Det kan for eksempel være at du må ha noen spesielle realfag fra videregående skole, eller at du må ha arbeidserfaring i det faget du skal studere, eller at du må bestå en opptaksprøve

Noen som har tatt/ går på jordmorutdanning på HiST som kan fortelle om det var lett/vanskelig å komme inn på studiet? Jeg har B i snitt fra sykepleien, har 5 års annsinitet (ikke relevant erfaring) Senere har tilgangen på jordmorutdanning økt, med fem læresteder i landet. I 1987 kom muligheten i Tromsø, i 2004 i Vestfold, og mener det skjedde en vesentlig retningsendring da kravet til sykepleierutdanningen ble innført som opptakskrav. - Fra å være et håndverksyrke basert på erfaringsoverføring, gikk det over til medisin,.

Medlemmer som fyller søknadskriteriene og er under videreutdanning eller masterutdanning hele eller deler av inneværende år, kan søke. Utdanninger som tildeles stipend må ha sykepleiefaglig relevans og være fra 60 studiepoeng til 120 studiepoeng. Totalt deler NSF ut kr 5.000 000 fordelt på to søknadsfrister hvert år Her finn du informasjon om krav til vaksine og medisinsk testing, og kor du kan vaksinere eller teste deg. Tuberkuloseundersøking. Du kan ha plikt til å undersøke deg for tuberkulose før du kan gå ut i praksis Jordmorutdanning i Norge bygger på sykepeleierutdanning med toårig spesialisering innen svangerskapsomsorg, Opptakskrav. Bachelor i sykepleie eller tilsvarende, autorisasjon som sykepleier i Norge og minimum 1 års yrkespraksis som sykepleier..

Videre - og etterutdanning - Utdanning - Jordmorforeninge

Jordmorutdanning på mastergradsnivå vil utdanne jordmødre som medvirker til fagutvikling og innovasjon i jordmortjenesten og som har personlig kunnskap og evne til å kommunisere om faglige problemstillinger med kolleger og andre samarbeidspartnere. Opptakskrav er bachelorgrad i sykepleie og minimum ett års klinisk praksis som sykepleier Opptakskrav. Det faglige grunnlaget for opptak er helsesykepleierutdanning, jordmorutdanning eller annen helsefaglig utdanning, i.e. fysioterapi, sykepleie, vernepleie, medisin, psykologi. Det kreves minimum bachelorutdanning eller tilsvarende. Det vises til forskrift om opptak til studier ved OsloMet - storbyuniversitetet. Det foretas løpende. Det ble påpekt at utdanningen i Kristiania sto langt tilbake i forhold til våre naboland med toårig utdanning, og opptakskrav var stadig gjenstand for debatt. Fra 1952 har sykepleieutdanning vært vilkår for opptak til jordmorutdanning

Opptakskrav og poeng - Samordna oppta

Opptakskrav. Det faglige grunnlaget for opptak er helsesøsterutdanning, jordmorutdanning eller annen helsefaglig utdanning, i.e. fysioterapi, sykepleie, vernepleie, medisin, psykologi. Det kreves minimum bachelorutdanning eller tilsvarende. Det vises til forskrift om opptak til studier ved OsloMet - storbyuniversitetet. Det foretas løpende. Emnet er tilknyttet følgende studieprogram. Obligatorisk emne i Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng).. Forkunnskarav utover opptakskrav. Bestått emnene: HSAKU10114 Grunnleggende akuttsykepleie, medisinske og naturvitenskapelige temaer (30 studiepoeng); HSAKU10214 Akuttsykepleiefaglige og samfunnsvitenskapelige temaer (30 studiepoeng).. Hva er din drømmejobb/yrke? Har du det kanskje eller noe du alltid har hatt lyst å jobbe med? Hva kunne du overhode ikke tenke deg å jobbe med? :

Ved søking om opptak til studier som har spesielle opptakskrav, så må disse kravene være oppfylt. (For eksempel ved opptak til bachelorstudier i ingeniør kreves det dokumentasjon på matematikkunnskaper tilsvarende R1+R2 og fysikkunnskaper tilsvarende FYS1) Brønnteknikk snitt. Brønnteknikk Vg2. Leting og boring. Brønnbygging og sementering. Snitt av brønnhode med casing hanger. Tegning og illustrasjon Utredningen fra utdanningsgruppa - Full versjon - Den Norske.

Forskrift om opptak til studier ved HiAk. (2) Søkere med utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, og som har annet morsmål enn norsk, må dokumentere at de behersker norsk skriftlig og muntlig; jf. forskrift om opptak til universiteter og høyskoler. I samsvar med samme forskrift må disse søkere også dokumentere kunnskaper i engelsk på nivå med engelsk fra norsk videregående skole Opptakskrav/Søknad. Bachelor i sykepleie eller tilsvarende, autorisasjon som sykepleier i Norge og minst ett års relevant yrkespraksis som sykepleier. Karakterkrav: C, regnet ut etter vektet snitt av grunnutdanningen. Studiefakta, Tittel m.m. Mastergrad (120 studiepoeng) Kostnader Fagplan for jordmorutdanning 120 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleie 2010 Etableringstillatelse godkjent av høgskolestyret HiST, Revidert Godkjent av dekan 2008 3 1. Innledning Jordmorutdanning Programplanen for videreutdanning i jordmorfag (Further education in Midwifery) er på 120 studiepoeng og bygger på Rammeplan med forskrift for jordmorutdanning av 1. desember Studiet tilfredsstiller Europaparlamentets rådsdirektiv 2005/36/EF som beskriver den utøvende jordmorvirksomhet og kvantitative kliniske krav til jordmorutdanning

Sykepleie utdanning

Fagplan for jordmorutdanning 120 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleie 2008 Etableringstillatelse godkjent av høgskolestyret HiST, Godkjent av høgskolestyret HIST Revider 120 studiepoeng gir kr 20 000, (inkluderer jordmorutdanning og mastertillegget) De som tildeles stipend kan ikke motta ny tildeling til utdanning før etter 5 år. gjennom at studiet har opptakskrav om gjennomført bachelor / grunnutdanning i sykepleie Opptakskrav: Fullført og bestått utdanning fra naturbruksprogrammet, evt. tilsvarende realkompetanse. jord-, skog- og hagebruk. De har kunnskap om å led • Du lærer om dyrking av ulike vekster i jord og hagebruk. • Stell og fôring av forskjellige dyr. • Praktisk vedlikehold og bruk av landbruksmaskiner . Målgruppe og opptakskrav. Studiets målgruppe er studenter som har vilje og muligheter til å bekle roller som samfunnsengasjerte og kritiske sykepleiere i dagens og morgendagens samfunn. jordmorutdanning, intensiv-, anestesi- og operasjonssykepleieutdanning og psykisk helsearbeid

Søk opptak - jordmorutdanning - Etter- og videreutdanning

Studieplan for Jordmorutdanningen - NTN

Jordmorutdanning. Ja. 2017-2018. 783. Følge opp elevar som er utsette for negativ sosial kontroll og ikkje møter på skolen. Nei. Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Torgeir Knag Fylkesnes om opptakskrav til lærerutdanningen og nasjonal veiledningsordning og Innst. 182 S. Valget 1924. Parlamentsvalget i Italia 1924 ble avholdt den 6. april. De Det ble avviklet under Acerbo-loven, som anga at partiet med størst andel av stemmene ville automatisk For smale opptakskrav, og innføring av kompetansekrav som avskilter erfarne lærere, forsterker lærermangelen. Godt kvalifiserte lærere med relevant kompetanse er nøkkelen for å skape en skole der alle kan lykkes, og som sikrer bredden i skolens formål Praktisk-pedagogisk utdanning, Høgskolen i Akershus Vil du bli lærer i fag-/yrkesopplæring? Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan tas på deltid eller heltid Studienaussteigermesse berlin. Jobsnap ist die Ausbildungsmesse der Berliner Wirtschaft. Erfahre mehr über Berufe und schnapp Dir Deinen Ausbildungsplatz Im Rahmen der Info Radio Serie Heiße Stadt, trockenes Land: Klimawandel in Berlin und Brandenburg besuchte Reporter Markus Streim am 12.4.2019 unser.Studienaussteigermesse

Hva er snittet for å bli jordmor? - Ung

Gi institusjonene en tidsfrist for å samordne opptakskrav og andre bestemmelser slik at den nye modellen kan settes i verk. 9.7.5 Kiropraktorutdanning Det tilbys ikke kiropraktorutdanning i Norge i dag Helsesøster- og jordmorutdanning er også videreutdanninger for sykepleiere. Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn,. Rammeplan med forskrift for jordmorutdanning. Etter Departementets anmodning oppnevner Universitets- og høgskolerådet en arbeidsgruppe. bestående av representanter fra høgskolene og praksisfeltet, som i løpet av 2003 utarbeider en. ny Rammeplan for en 2-årig jordmorutdanning uten turnustjeneste Kan jeg ta jordmorutdanning i Tyrkia og jobbe i Norge? 21.06.2019 2019 Studier i utlandet; Flytte til Tyrkia 27.10.2018 2018 Flytte hjemmefra; Kan jeg bli både lege og jordmor? 07.05.2017 2017 Arbeid / jobb; Hva kreves for å jobbe som lege i USA? 11.04.2020 2020 Arbeid / jobb; Jeg vil bli lege, men ikke jobbe med mennesker. 08.05.2016 2016. Holder du på med videreutdanning eller har noen spørsmål omkring dette

Antall kvalifiserte søkere (etter nye opptakskrav fra 2019) Gjennomføringsgrad (nasjonal eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi, samt medikamentregning og sykdomslære) Tilstrekkelig antall godkjente praksisplasser. Tilstrekkelig med kvalifiserte lærerkrefter (akkreditering) « Recruit. and . retain » Økonomi - budsjet Helsesøsterutdanning og jordmorutdanning er begge videreutdanninger for sykepleiere. I tillegg finnes det en rekke spesialiseringer innenfor ulike fagområder, som for eksempel kreftsykepleie, anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie og psykiatrisk sykepleie Som sykepleier må du kunne lede og ta ansvar for samarbeidet

OsloMet - storbyuniversitetet - Jordmorfag - maste

Ebay kleinanzeigen wuppertal jobs. New jobs fitting your profile everyday! Find your ideal job with JobRapido™ eBay Kleinanzeigen: Jobs - Jetzt in Wuppertal finden oder inserieren! eBay Kleinanzeigen - Kostenlos Komiteen vil understreke at det ikke kan være slik at et stortingsvedtak forsvinner fordi en regjering venter lenge nok med å gjennomføre vedtaket. Komiteen ber på denne bakgrunn om at neste års melding til Stortinget også omfatter ikke gjennomførte vedtak fra tidligere sesjoner. Komiteen vil for øvrig i denne sammenheng berømme departementenes oversikter i Prop. 1 S (2018-2019. 9. UTVALGETS VURDERING OG INNSTILLING TIL UTDANNINGSMODELL. FOR UTDANNING AV JORDMØDRE. 9.1. Utvalgets vurdering. Helsetjenesten til kvinner som venter, føder barn og blir mødre skal legges om

For jordmorutdanning nås ikke måltallet i 2019. I 2018 var det over 120 prosent måloppnåelse her. Årsaken til nedgangen i måloppnåelse i 2019 er at NTNU har opptak og uteksaminerte annen hvert år. Medisinutdanning har en måloppnåelse på 99 prosent i 2019, dette er en økning fra 96 i 2018 Eika reiseforsikring forsinket bagasje Vet du hva reiseforsikringen din dekker? - Eika . Uhell kan alltid skje, men den største tabben du kan gjøre er å ikke ha reiseforsikrin Opptakskrav. Opptakskrav er autorisasjon / offentlig godkjenning som sykepleier og minst to års relevant yrkespraksis etter autorisasjon. Opptakskravet er å forstå som praksis som sykepleier i minst to års fulltids arbeid med direkte utøvelse av klinisk sykepleie ovenfor pasienter. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju Fremdeles har flere av landene sykepleier- og jordmorutdanning som et yrkesfag på videregående skole. - Ringer hverandre. Foruten utdanningen, jobber Sens med lederutvikling. Det er et stort ønske for å få sykepleiere sterkere inn i ledelsen i sitt eget fag Jordmorutdanning, toårig 762105 Master, familieterapi og systemisk praksis, toårig 762901 Master, velferdspolitikk, toårig 765204 769923 769924 769925 5725 769926 771109 779912 782101 Master, militære fag, toårig 5863 811101 Ph.d.-program, engelsk 6222 811102 Ph.d.-program, fransk 811103 Ph.d.-program, norsk/nordisk 811104 Ph.d.-program.

 • Dermot mulroney friends.
 • Viktige hendelser i jødedommen.
 • Adventsposer i stoff.
 • Bubbles trailer park.
 • Wag wohnungen.
 • Kennelhoste symptomer.
 • Shell 7 eleven vask.
 • Berle spisestue.
 • Vannvarmer gass 12v.
 • Tørke epleringer.
 • Blæksprutte æg.
 • Barn på sykehus.
 • Blickfang basel öffnungszeiten.
 • Wohnung bochum linden.
 • Nordseehotel borkum.
 • See your first tweets.
 • Der standard.
 • Stålpriser pr. kg.
 • Pumpkin carving history.
 • Agent orange summenformel.
 • Levitra på blå resept.
 • Dorfbahn königsleiten preise.
 • Shar pei mix welpen.
 • Forelegg narkotika rulleblad.
 • Mittelstandsball gotha 2017.
 • Generalized linear mixed effect models.
 • Nissan gtr skyline r35 price.
 • Salsa kurs oslo.
 • Was befindet sich am ende von regenbogen rätsel.
 • Elearning hs fulda sw.
 • The grudge monster name.
 • Fiske rea 30 70.
 • Multivan vs caravelle.
 • Utgifter vs kostnad.
 • Benmargsødem kne.
 • Google play gavekort narvesen.
 • Økologi definisjon.
 • Mtb touren dortmund.
 • Thai ridgeback oppdretter norge.
 • Skifte registerreim volvo v70 2.5 tdi.
 • Ironman frankfurt.