Home

Årestove

Årestue - lokalhistoriewiki

 1. Ei årestue er ei stue med åpent ildsted, åre, midt på gulvet og avtrekk gjennom en ljore i taket. Dette var den vanligste typen bolighus i norske bygder før man begynte å sette inn røykovn eller peis, og den ble da bare kalt stue
 2. Årestove er ein gammal norsk hustype i laft med eldstad (åre) midt på golvet og opning i taket (ljore) ovanfor. Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000-2006 Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 200
 3. Hentet fra «https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Årestove&oldid=491698
 4. Årestove betyr. Denne siden inneholder synonymer, betydninger og viser forekomsten i kryssord for Årestove, i både bokmål og nynorsk
 5. Røykfylt årestove skapar mellomalderstemning På dei Heibergske samlingar fekk elevane frå Lærdalsøyri skule oppleve korleis menneska levde og arbeidde i mellomlalderen. Dei blei tekne imot i ei røykfylt og nesten mørklagt årestove
 6. Røykstova på Laupland var opphavleg truleg ei årestove og reist av Rasmus som budde på garden sist på 1500-talet. Ei årestove er eit tradisjonelt bustadhus utan pipe, men med open eldstad midt i stova og med avtrekk for røyken gjennom ein opning i taket. Lafteteknikk og forma på tømmeret tyder på at huset er frå 1500-talet eller tidleg 1600-tal
 7. eldhus/årestove (Botolv) Etter at museet tok over kjøpte det et kvernhus fra gården Bø i Tjukkebygda, og dette ble satt opp like ved tunet. Det eldste huset er en årestue, antakelig fra 1500-tallet, og de nyeste husene er fra 1880-årene. I november 1926 ble museet midlertidig åpnet

Årestove - Allkunn

Hufthamartunet er eit gamalt gardstun som ligg like ved ferjekaia på Hufthamar. Den eldste stova er frå 1600-talet. Dei siste fastbuande flytta ut i 1970 og tunet er no teke godt vare på som bygdatun. På Hufthamartunet finn du ei årestove. Ei årestove er eit tømmerbygd hus med ein åre midt i rommet, der open eld gjev både ljos og varme Skjeggedal ligg 6 km aust for Tyssedal sentrum. Namnet skal stamma frå ei tid då ein fredlaus mann frå Telemark busette seg i dalen. Han lot hår og skjegg gro, og gjekk etter ei tid under namnet Skjegge

Her er årestove med god stemning rundt grua. I nystova er det peis og skåp og kvile. Her kan det dekkast langbord for gjestar som vil nyte godt selskap i stemningsfulle omgjevnader. Det lafta huset går over 2 etasjar Ei årestove er eit tømmerbygd hus med ein åre midt i rommet, der open eld gjev både ljos og varme. Røyken stig fritt ut i rommet og ut gjennom ljoren, ei opning i taket. Huset hadde ikkje vindauga, så dagsljoset kom ned gjennom ljoren og spreidde seg ut i romet Røykstove er ein type bustadhus der røyken frå eldstaden går rett ut i rommet og gjennom ei opning i taket. Eldstaden er enten ein open åre oftast plassert midt på golvet, eller ein røykomn plassert i eit hjørne av rommet. Frå begge desse typane eldstad går røyken ut i rommet, legg seg under taket og går ut i friluft gjennom ei opning i taket kalla ljore Dokumentasjonsbilder i serie fra arkeologiske utgravingar av Borgundkaupangen. De forskjellige motiva viser ei årestove, brønn og ein kavleveg ved sida av ei rekke med påler. Avbildet sted Norge Møre og Romsdal Møre og Romsdal Ålesund kommune Borgungavlen Borgundkaupangen sikker General subject term Fortidsminn

Våningshuset har vipp på taket, og tømmeret i huset viser at det er sett opp som årestove for fleire hundre år sidan. Stova hadde den gongen ljore og den tradisjonelle halvlemmen, men har seinare vorte utvida. Tunet på Bjørko i Erdal med det gamle våningshuset til venstre I tunet finn ein vedhus, eldhus/årestove og stovehus, samanbygde i ei rekkje. Desse tre husa utgjer eit særmerkt stykke bygningshistorie. Alle tre husa har vore nytta som bustadhus, for så å endra funksjon etter kvart som nye hus har kome til Frå årestove til peis Fram til 1700-talet var det vanleg med årestover. Ein hadde ein open eldplass midt i rommet, og ei luke i taket der ein kunne sleppe røyken ut. Her ser de at ein kunne late att luka, eller ljoren som den vart kalla. Seinare bygde ein peis og skorstein Ei årestove fra Jøsvoll, Stordal og et stabbur fra Opshaug, Stranda. Nå plassert i tunet på Sunnmøre Museum. Avbildet sted Møre og Romsdal Ålesund Sunnmøre Museum sikker General subject term Bygning Specific subject terms Eldhus Lafteverk Lafting Matstove Stove Stue Stue Trebygning Åre Stabbur Matlagring Strandatune Stord er ein kommune i Hordaland fylke, i Sunnhordland. Kommunen omfattar den søraustlege halvparten (ca. 127 km2) av øya Stord, øyane Huglo (13,9 km2) og Føyno (1,3 km2), og dessutan nokre mindre øyar som det ikkje bur folk på. Stord vart oppretta som kommune då det lokale sjølvstyret vart innført i 1837. Frå kommunen vart Fitjar utskild i 1863 og Valestrand i 1868

Årestove - lokalhistoriewiki

De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum på Kaupanger syner korleis folk har levd frå mellomalderen og fram til vår eiga tid. Dei 30 bygningane i friluftsmuseet spenner frå ei mellomaldersk årestove til eit moderne ferdighus frå slutten av 1980-talet. Her er og tradisjonell gardsdrift med levande dyr Leirvik er tettstad og administrasjonssenter i Stord kommune, Sunnhordland, Vestland fylke, på søraustsida av øya Stord. Leirvik er eit industri-, kommunikasjons- og skulesentrum. Tettstaden Leirvik omfattar heile det bymessig utbygde området frå Valvatna, ein tidlegare sjølvstendig tettstad mellom Leirvik og Sagvåg i sørvest, til Øvre Kyvik i nordaust Eitt av romma er ei meir enn 300 år gamal årestove som er restaurert attende til fordums prakt. I «Reiskapshuset» er det nye moderne rom, nydeleg dekorert i same stil som elles på hotellet. Hotellet har også ein flott restaurant i det gamle fjøset, FLOR'N, som spesialiserer seg på rettar laga på lokale råvarer

Synonym til Årestove - ordetbety

Bustadhusa ligg i ei lang, samanhengande rekkje, med skykkje/vedhus, årestove, stove, og bu med loft. På veggen mellom stovene finn ein spor av den eldre dekorforma kroting. Fremst i tunet står løa med fjøs. Sjølv om det ikkje har budd prest på garden sidan katolsk tid, har garden alltid høyrt til kyrkjegodset Austevoll er einaste kommune i Sunnhordland der ein må i båt for å koma til fastlandet. Dei fleste øyane i kommunen er knytte saman med bruer Biskop Neumann nemner stova som ei årestove i 1828 då han var på Stord. Ho er rekonstruert med åre i museet. Merke i veggen kan tyda på at ho ein gong har vore utstyrt med røykomn. Interiøret elles er ført attende til mellomalderen, med moldbenker, langbord, jordgolv og kroting på veggene Gamle Rasmus, trolig den første bonden på Laupland etter Svartedauden, satte huset opp som årestove med åpent ildsted midt i stova og avtrekk for røyken i en åpning i taket. I dag er det ombygd med grue til eldhus og er flyttet litt ut fra det gamle tunet Fleire stader i Sognefjord kan du besøke spennande og heilt unike opplevingssenter og museum. Dei fleste av desse er nært knytte til den spesielle naturen ved Sognefjorden, og e

Solveig si side: Frå årestove til peis

Røykfylt årestove skapar mellomalderstemning GeoAtla

Den Gamle Gaard er eit tradisjonelt lafta Setesdalstun med historie i veggane. Her er årestove med god stemning rundt den opne elden i grua. I nystova er det peis og skåp og kvile. Her dekker me gjerne langbord for gjestar som vil nyte godt selskap i stemningsfulle omgjevnader. Eller de kan stelle dykk sjølv, akkurat slik de ønskjer det Det stod ei gamal årestove i Skjeggjadalen eller i Dalen, som folk sa. Ho Gamla-Marta fortalde om henne. Ho var ti alner i firkant og bygd av stort rundtømmer. Ho hadde ikkje vindaugo, sa ho, berre ljore. Ho Marta budde i denne stova i ungdomen, og i denne stova var ho fødd

From a BBQ in our Wilderness Camp to Hot tubs and dinner in the Årestove, we can offer a venue to meet your requirements. We also work closely with Hotels and Transport companies in Voss, enabling us to accommodate almost any size of group Mølstertunet består av 16 gardshus i eit felles tun for to gardar. Gardane var i vanleg drift fram til 1925 då dei siste brukarane, Arnfinn og Botolv, overlet tunet til Voss Folkemuseum. Det eldste huset på tunet er ei årestove på bruket hans Botolv. Ho er truleg bygd på 1500-tallet Ådlandsstova, ei årestove frå mellomalderen. Her er også ei rik samling modellar laga av bilethoggaren Torleiv Agdestein frå Stord. Stord maritime museum på Leirvik er også vel verdt eit besøk. Her finn ein m.a ei omfattande samling motorar og skipsmodellar. Skipsbyggingsverksemda på Stord.

Maihaugen – Wikipedia

Røykstove frå 1500-talet - Bokn kommun

Det finnes også ei eldre Årestove i bygget. Denne stammer antageligvis fra tidlig 1600 tall. Stabburet er fra Mjåland i Åseral. Uthuset er fra Manneråk i Marnardal, og er eldre enn Mjålandsstova In 2004 we moved to our Base in Skulestadmo and in 2005 we added the Årestove, a Viking style restaurant - This now means we offer a unique atmosphere run from a modern Rafting centre with all the creature comforts! Rafting Center & Restaurant. Nedkvitnesvegen 25, 5710, Skulestadmo Store Ringheim er ein gammal gard som har blitt restaurert og gjort om til eit lite boutiquehotell. Hotellet, som ligg 1,2 km frå Voss sentrum, har 15 unike og komfortable rom. Romma er fordelt på «Gardshuset» og «Reiskapshuset» På friluftsmuseet finn du meir enn 30 bygningar som spenner seg frå mellomalderens årestove til ferdighuset frå 1980-åra, plassert i eit levande kulturlandskap. Tradisjonell gardsdrift med dyr i sommarsesongen

Mølstertunet - Wikipedi

 1. Undredal er ei særprega lita bygd, plassert om lag midvegs inn i Aurlandsfjorden. Fram til slutten av 1980-talet var einaste veg til bygdesenteret sjøvegen. I dag er det køyreveg både vestover til Voss og Bergen og austover til Lærdal og Oslo. Vegen leier heilt ned til fjorden, der ein kan oppleve
 2. Gamlastovo hjå Birte og Ivar på Hallanger var ei fantastisk råme for førjulsmøtet til bygdekvinnelaget 4.desember. Gamlastovo er opprinneleg ei årestove som vart flytta til staden ho står på i 1803. Denne desemberkvelden var ho pynta med ljos og nissar, som gjorde stemninga ekstra fin. Flinke Jorunn hadde kokt god risensgrynsgraut til.
 3. Om De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum på Kaupanger syner korleis folk har levd frå mellomalderen og fram til vår eiga tid. Dei 30 bygningane i friluftsmuseet spenner frå ei mellomaldersk årestove til eit moderne ferdighus frå slutten av 1980-talet

Hufthamartunet Museums & Galleries Storebø Norwa

 1. Årets solbæravling var ikkje stor, nærare bestemt 2,2 kg. Vi skal sage ned ein del tre og greiner slik at buskane får meir sol neste år..
 2. 84 Likes, 2 Comments - @gamle3hus on Instagram: Lemstoven i Alversund er bygget opp rundt en gammel årestove, en tømmerstue med åpent ildsted. V
 3. Store Ringheim hotell & restaurant, Vossavangen, Norway. 3 611 liker dette · 69 snakker om dette · 1 712 har vært her. Boutiquehotell med 15 unike hotellrom. Restaurant FLOR'N er ope kvar fredag &..

Romma vert ulike, somme stader viser dei solide tømmerveggene medan det andre stader vert tapet og måling, fine skal dei verta uansett og kanskje finast vert eldhuset som er ei gamal årestove frå 1700 talet med mykje historie i røykte vegger og tak med ljore i mønet Det var ei årestove med ljore i taket. Veit ikkje kva tid ho vart oppsett, heller ikkje kor langt fram i tid dei brukte ho som våningshus. Gamlestova vart riven på slutten av 1950-talet. Gamlestova til Hansane, den som stod på Nedstetunet. (Etter notat av Else Fure.

Skjeggedal - NVI

Den eldste kyrkja på garden Os vart truleg bygd seinast i 1050, og alt dei første prestane har mest sannsynleg vore busette på garden. Den eldste bygningen som no står på garden, er ei årestove, 10 x 9 ½ alner stor, bygd kring 1350 Her er årestove med open eld og nystove med skåp og kvile. Thor arrangerer gjerne selskap her og står for god, heimelaga mat og godt drikke. Se mer. categories. Gård · Bondens marked · Restaurant. Steder. Hovden, Aust-Agder, Norway. Restaurant. Fjellgarden Hovden. Om. Norsk (bokmål Men ei årestove har ljore, altså er det ei ljorestove. Re: Årestoga Ivar S. Ertesvåg 11/11/06 7:34 AM: Ronald: > Ja, da har du rett i. Ingen skorstein, men åpning i taket. Jeg så noen > bilder på nettet. > > Men, men, det blir vanskelig å finne en oversettelse, det blir jo heller en > definisjon! >

Velkommen til Fjellgarden Hovde

 1. Stabbur, låve, løer, fiskebu, seterbu, kyrfjøs, geitefjøs, dobbeltløe, fiskebu, båthus og årestove frå Hedalen og sidedalføret Vassfaret har kome til gjennom heile perioden. Inne på museumsområdet finn ein også småbruket Brakadokka, ei gamal krambu frå 1870. Brakadokka var fyrst ein husmannsplass
 2. I tillegg finn du friluftsmuseet her, med nærare 40 bygningar, spenner frå årestove frå mellomalderen til eit moderne ferdighus frå slutten av 1980 talet. Om sommaren har museet full gardsdrift med hest, kyr, griser og høns. Garden vert drive slik ein gjodre det på slutten av 1800-talet,.
 3. eldste huset på garden er ei årestove, truleg frå tidleg 1500-tal. I eit samlingsbygg frå 1985 er der ei stor. basisutstilling, som fortel meir om korleis folk levde og arbeidde i bondesamfunnet Voss fram til rundt 1900. Kvart år viser museet ei eller fleire temautstillingar
 4. neloven. Den eldste bygningen som står på garden, er ei årestove bygd kring 1350. Denne stova vart brukt til prestebustad i 300 år. Kring 1650 vart det bygd ny prestebustad. Dette er «glasstova» i to høgder, som vart bygd attåt gavlen på stova, og med gang mellom dei to husa
 5. Det eldste huset på garden er ei årestove, truleg frå tidleg 1500-tal. I eit samlingsbygg frå 1985 er der ei stor basisutstilling, som fortel meir om korleis folk levde og arbeidde i bondesamfunnet Voss fram til rundt 1900. Kvart år viser museet ei eller fleire temautstillingar
 6. Her finner du en liste over norske ord som slutter på stove. Alle disse ordene som ender med stove kan være til hjelp i ulike ordspill, dikt og taler
Tyssedal - NVIM

Hufthamartunet - Museum in Storebø, Austevoll - Visit

Røykstove - Wikipedi

 1. Tove betyr. Denne siden inneholder synonymer, betydninger og viser forekomsten i kryssord for Tove, i både bokmål og nynorsk
 2. grove ser ut til å ha 2 stavelser. 2 stavelser. dove glove gove Hove håve klove kove love låve Ove prove rove skove snåve sove spove stove Tove tove tråve vov
 3. Røykfylt årestove skapar mellomalderstemning. 23. nov 2009 by Johanna Jansen. Elevane frå Lærdalsøyri skule blei motekne på dei Heibergske samlingar på mellomaldervis. I pilegrimsklede og rundt eldstaden i den gamle kvammestova kom dei rett inn i mellomaldertida. Read more. Read more. Vil.

sove ser ut til å ha 2 stavelser. 2 stavelser. dove glove gove grove Hove håve klove kove love låve Ove prove rove skove snåve spove stove Tove tove tråve vov DigitaltMuseum found 5 hit Over 400 år gammal årestove får nytt liv. Hei! Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre. Kjøp digital tilgang her. Så mykje får Vegvesenet til K5 - Vestland fylke sitt fyrsteval innan samferdsel. Fleire tonn god matsopp blir aldri plukka. No kjem toga med ny farge på Vossebanen og Bergensbane

Det har årestove i eine enden og skåp og kvile med peis i nystova. Her blir det dekt bord til opp til 30 gjester, men i uformelle høve der også årestova nyttast, kan ein ha fleire gjester. Vertskapet kan også ordne med underhaldning, til dømes felespel eller folkesong en årestove, eller en røykstove. Da startet vi opp med en tine med lefse og en termos med kaffe. Og turistene, de fant veien hit. Turistene, de trenger plass. Og plass var det ikke så mye av. Vi har det store loftet som har vært brukt til turistene før. Men det var ikke slik at vi kunne bruke det slik det stod. Så da gikk vi i gan The smokehouse is built in a way which is very similar to årestove, a building similar to a smokehouse built with a slightly elevated fireplace called an åre (an oar), usually in the middle of the room. There were no chimneys; instead there was an opening in the roof called a ljore, a smoke vent Die älteste Årestove wird zum räuchern von Fleisch und zum Bier brauen benutzt. Gäste können daran teilnehmen, wenn es in Betnutzung ist. Das Gelände um den Hofplatz ist gut geeignet für kl. Spaziergänge oder man folgt den markierten Wanderwegen weiter den Berg hinauf zu versch. Aussichtspunkten

Dokumentasjonsbilder i serie fra arkeologiske utgravingar

årestove. Denne vart seinare flytta opp dit Tysse-skulen no står, og namnet flytta med, difor kallar vi fortsatt skuleplassen for Teigen. Ullvarefabrikken hadde i byrjinga 10 vevstolar med tilhøyrande spinneri. Fabrikken sysselsette i byrjinga 25 personar. Marknaden var stor, og forretninga gjekk framover. I tillegg til den norske marknaden Kokegropa vår fekk vi lage på ein del av skuleplassen, som ligg nært skulen si årestove. Atmosfæren var difor den rette når vi skulle jobbe med temaet. Vi fekk studere og samtale om steinane som vi fann, om kva vi kunne finne under torva, og mykje anna. Elevane hadde fåt In contrast to the årestove, the røykstove has a smoke stove with a chimney and an open fireplace in the corner. Emigration Church records, local history books and lists of emigrants all show that Undredal may well be the village in western Norway with the highest number of emigrants to the United States in the late 19th century and the early 20th century Røykstova har ei oppbygning som er svært lik årestove, ein bygningsform vi forbinder med mellomalderen. Her er grunnplanet delt inn i gang, kove og stove med opning heilt opp til taket med ljore i mønet. Medan årestovene har open eldstad midt i stova, har røykstovene røykomn med skorstein og peis i hjørnet. Utvandrin

The oldest building is a log house with an open hearth (årestove), which is believed to be from about 1500, and the most recent building dates from the 1880s. Opening hours: From 21th of June - 16th of August, from 11.00 am to 4 pm. For groups requests contact on phone +47 474 79 79 Foto: Ørjan Engedal Dato: 15.06.2019. Foto: arne høyland Dato: 05.05.2019. Foto: arne høyland Dato: 05.05.2019. Foto: arne høyland Dato: 05.05.201

Gamle bygningar i Lærdal - Allkunn

Nesheimstunet - Voss folkemuseu

DigitaltMuseum found 13 hit Årestove i Toskedalen, Vaksdal kommune - restaurering, bygget stammer fra slutten av 1700 - tallet og vil etter gjenoppbygging bli fredet (samarbeid med riksantikvaren og fylkeskonservatoren) Finnesloftet, Voss kommune - tjærebreiing hvor Senteret er ansvarlig for kurs i tjærebrenning This page was last edited on 28 June 2018, at 21:45. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply

Solveig si side: Frå årestove til pei

The oldest building is a log house with an open hearth (årestove), which is believed to be from about 1500, and the most recent building dates from the 1880s. - from Visit Norway website. See More. Jeff Louie is at Voss Folk Museum. September 4, 2018 · Vossavangen, Norway · Erling Krok ved stallen, tidlegare årestove, av grovt tømmer. Foto Ola. Arne med nytt kamera ved Veikleåa. Foto Ola. Paul ved Rjukan i Veikleåa. Foto Ola. Ola viser granatsplint i stallvegg, Gardvegen årestove, gamal stove med åre midt på golvet og ljore i taket m.m. Sjå også gamlestog, nýestog og stòge. Der va' inkji glòs i dei gamle røykstògó. check: røyksvipe: volume_up. litt omnsrøyk i rommet; berre bruka i eintal. Der va' så fillen trekk'e i omnæ, at der vart'e a røyksvipe kverr gong eg gjår' 'å. check Bendit Rulleskiskytter festival - Markane 12.-13. september 2015 Vi er glade for i samarbeid med Bama igjen å kunne invitere alle til rulleskiskytter festival i Stryn

Oppheim gamle prestegard - Voss folkemuseumStore Ringheim Hotel | Visit VossRøykstove – Wikipedia
 • Ms attakk symptomer.
 • Trafikalt grunnkurs stovner.
 • Alpaka zu verschenken.
 • Hvordan finne sin skytsengel.
 • Playmobil prinzessinnenschloss.
 • Audi a3 e tron lader.
 • Ken wasenius nilsen bok.
 • Invicta watches.
 • Familiekøyeseng 140.
 • Sachkunde 3. klasse ernährungspyramide.
 • Exif regex info exif cgi.
 • Sagkjede til stihl motorsag.
 • Attallah shabazz.
 • Åretruntboende torp att hyra.
 • Electronic dance music.
 • What religion china.
 • Antonio vivaldi oppvekst.
 • Helene fischer freund martin.
 • Anne bonny mary brennan.
 • Vhs dillingen donau deutschkurs.
 • Alkohol skämt.
 • Kaffemaskin med kvern og filter.
 • Seltmann weiden teller.
 • Bugatti factory location.
 • A2 weinheim hochzeit.
 • Partnersuche mönchengladbach.
 • Małe rzeczy karaoke.
 • Tørke epleringer.
 • Tal lighting.
 • Scrote n tote.
 • Uniformpartner nettbutikk.
 • Hohenlobbese open air 2018.
 • How much power does the world use.
 • Buksestrikk.
 • Sv spellen damen.
 • Veilig leren lezen leerling.
 • Heimathaus neuwied restaurant.
 • Skeid klubbhus.
 • Kinder bowling nürnberg.
 • Hvordan sette sammen bilder på pc.
 • Enjo mopp.