Home

Seksuell trakassering snl

metoo - Store norske leksiko

 1. Metoo, startet som en kampanje i sosiale medier i oktober 2017 med at kvinner delte historier om overgrep og seksuell trakassering og brukte emneknaggen #metoo. Kampanjen spredte seg raskt, i et samspill mellom millioner av enkeltpersoner som delte historier i sosiale medier og journalister som dekket kampanjen i redaksjonelle medier, og fikk etter hvert preg av å være en global bevegelse
 2. eringsloven § 13 jfr. § 6 første ledd
 3. Trakassering forekommer i mange ulike varianter, der mobbing og seksuell trakassering er de mest kjente formene. Mobbing Seksuell trakassering. Trakasseringen kan være rettet mot den personen man er (personorientert) eller mot arbeidsoppgavene og arbeidssituasjonen (jobborientert)
 4. Ved seksuell trakassering, som det her er tale om, vil bestemmelsene under ofte kunne være relevante. Straffeloven § 297 Seksuell handling uten samtykke Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som foretar seksuell handling med noen som ikke har samtykket i det
 5. Seksuell trakassering defineres som regel som uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krekende og plagsom for den som rammes.. Det er vanlig å skille mellom fysisk, verbal og ikke-verbal trakassering. Verbal trakassering: kan skje via for eksempel seksuelle hentydninger og forslag eller kommentarer om kropp, utseende eller privatliv.; Ikke-verbal trakassering: dreier seg for eksempel.
 6. Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Seksuell trakassering kan være alt fra seksuelle kommentarer om kropp og utseende, til simulering av seksuelle bevegelser, klåing, tafsing, berøring til overgrep
 7. Seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd, er et juridisk begrep for visse seksuallovbrudd. Straffeloven skiller mellom tre hovedkategorier av seksuelle overgrep: «seksuell omgang», «seksuell handling» og «seksuelt krenkende atferd». Hvilken av disse betegnelsene et overgrep gis, er avgjørende for hvilke straffebestemmelser (eventuelt hvilket straffalternativ i en bestemmelse.

Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering § 8.Forbud mot trakassering. Trakassering på grunn av kjønn og seksuell trakassering er forbudt.. Med trakassering på grunn av kjønn menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer

Seksuell trakassering - Arbeidstilsyne

Seksuell trakassering kan være alt fra uønskede seksuelle kommentarer om kropp og utseende, simulering av seksuelle bevegelser, klåing, tafsing, berøring til seksuelle overgrep. Visning av bilder og videoer med seksuelt innhold vil også være seksuell trakassering #Metoo har også skapt mye oppmerksomhet rundt seksuell trakassering i Norge i løpet av høsten, både innen politikken og i kulturlivet. Stor kjønnsforskjell. I SSB har vi tall som viser at det er stor forskjell mellom kjønnene på hvem som blir mest utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen Seksuelle overgrep er i strafferettslig sammenheng seksuell/uanstendig atferd, seksuell handling eller seksuell omgang uten informert samtykke. Loven skal tjene til å beskytte individer som ikke ønsker eller er i stand til å gi slikt samtykke. Seksuell atferd omfatter blant annet blotting, masturbasjon og fremvisning av pornografiske bilder og filmer

Seksuell trakassering eller seksuelle krenkelser, tidligere også omtalt som seksuell sjikane, er uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom for den som blir rammet.. Verbal trakassering kan omfatte seksuelle kommentarer. Ikke-verbal trakassering kan omfatte blikk, bevegelser, pornovisning og blotting. Fysisk trakassering kan omfatte berøring, klemmer og kyss som en. Seksuell identitet brukes vanligvis som uttrykk for hvilke(t) kjønn en blir tiltrukket av i betydningen av hvem vi ønsker å ha sex og etablere parforhold med. Andre uttrykk som har vært og er i bruk, er legning, orientering, preferanse eller tiltrekning. Uttrykkene som brukes reflekterer gjerne forestillinger om hva som ligger til grunn: Når man bruker ordet legning, tenker man gjerne at. Seksuell trakassering i politiet: En virkelighet de færreste i politiet kjenner seg igjen i Måten politiet har blitt fremstilt på, svekker tilliten til politiet. Denne typen harselering med en hel yrkesgruppe er uverdig og ikke minst krenkende overfor dem som faktisk har opplevd trakassering DEBATT Seksuell trakassering i politiet Politifolk blir kalt purkhore Jeg har fått høre om ansatte som i møte med publikum blir nedverdiget på det groveste med tilrop som «purkhore. 4 5 retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten (Vedtatt av Idrettsstyret i september 2010) Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett

Seksuell trakassering er forbudt i Norge. Fra 1. januar 2018 trådte en ny felles Lov om likestilling og forbud mot diskriminering i kraft. Loven gjelder på alle samfunnsområder. Forbudet mot trakassering er hjemlet i §13 første ledd i likestillings- og diskrimineringsloven I den siste uken har vi gjennom media fått høre rystende beretninger om seksuell trakassering og misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser.Instruktørene skal ha hatt intime relasjoner til studentene, i en setting hvor makt, autoritet og styrkeforhold åpenbart er skjevt, og da spesielt i B3-leir for politistudentene MeningerDette er et debattinnlegg.Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Den siste uken har vi gjennom media fått høre rystende beretninger om seksuell trakassering og misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser. Instruktørene skal ha hatt intime relasjoner til studentene, i en setting hvor makt, autoritet og. Kevin Spaceys fall fra stjernehimmelen sier noe interessant om seksuell trakassering av menn Flere former for trakassering. Seksuell trakassering deles gjerne inn i tre former: Verbale, ikke-verbale og fysiske utrykk. Verbale uttrykk er direkte bruk av kjønnede ord som hore og homse, kommentarer om kropp, utseende eller privatliv, eller forslag om seksuelle aktiviteter.; Ikke-verbale former er visning av pornografiske bilder og mer indirekte former som meldinger.

Seksuell trakassering defineres oftest som uønsket seksuell oppmerksomhet, som oppleves krenkende og plagsom for den som rammes. Det kan være uønskede kommentarer om kropp, slengbemerkninger om utseende, eller hvordan klærne sitter på kroppen Seksuell trakassering forekommer også i utstrakt grad på nettet, på sosiale medier, e-post eller tekst- og/eller bildemeldinger. Definisjonen, med tilføyelser, er hentet fra Arbeidsliv.no. Se film om seksuell trakassering på i NTNUs Youtube-kanal. Varsle om seksuell trakassering/overgrep # Er du utsatt for seksuell trakassering eller. - Det å forebygge seksuell trakassering er i all hovedsak et lederansvar. Nå må det settes i gang en grundig prosess hvor alle fakta kommer på bordet og hvor man blant annet får avdekket omfanget. Det er dessuten viktig slik at enkelte grupper i politiet nå ikke opplever en stigmatisering. Så får man se på videre tiltak

Trakassering - Arbeidstilsyne

Seksuell, som har med forplantningen og de ledsagende drifter, lyster og atferd å gjøre. 1. Seksuell trakassering kan skje gjennom en fysisk handling. Klapsing på rompa Ufrivillig kyssing i nakken En hånd under skjørtet på en servitør 2. Seksuell trakassering kan skje verbalt. Seksuelle kommentarer, og kommentarer om kropp 3. Seksuell trakassering kan også være ikke-verbal Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som gjør at du føler deg ydmyket, nedverdiget eller skremt. Seksuell trakassering kan omfatte: seksuelle kommentarer eller vitser at noen viser bilder, foto eller tegninger av seksuell art at noen sender e-post, sms og lignende med seksualisert innhold annen upassende oppførsel, inkludert uvelkomne seksuelle fremstøt og berøring.

Hva sier straffeloven om seksuell trakassering? - Overgrep

 1. Seksuell trakassering er ulovlig etter likestillingsloven § 8, og kan i mange tilfelle være straffbart. Strafferammen for seksuell trakassering følger av straffelovens bestemmelser. Hvorvidt man kan straffes etter disse bestemmelsene avhenger av om trakasseringen er oppfyller straffelovens vilkår. Seksuell trakassering Seksuell trakassering er en samlebetegnelse på oppførsel som spiller.
 2. Høsten 2018 svarte vernepliktige og ansatte på en spørreundersøkelse om mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret. Tirsdag formiddag kunne NRK fortelle at over 160 personer sier at de har.
 3. ste uro, ønsker vi at folk skal si ifra SPORT / / For abonnenter. Tajik slår tilbake mot kritikk av «erotisk» bokomslag: - Vrøvl.
 4. Han forsker både på klinisk psykologi (behandling av OCD, angstlidelser og depresjon) og evolusjonspsykologi (inkludert temaer som sjalusi, partnervalg, sexatferd, seksuell trakassering og hormoners påvirkning på seksuell og romantisk atferd)

Fakta: Hva er seksuell trakassering? - Arbeidslivet

 1. Seksuell trakassering på jobben har alvorlige konsekvenser for dem som rammes, og medfører store produktivitetstap. Dette er det nødvendig å forhindre
 2. g som de ikke har ønsket seg, som en krenkelse, sier han til NTB: - Det er en forestilling i vår kultur at menn skal være glad for alle den seksuelle oppmerksomheten de får. Ifølge Reform-lederen blir menn utsatt for trakassering fra både menn og kvinner
 3. Seksuell trakassering i arbeidslivet ble målt med Bergensskalaen (Einarsen & Sørum, 1996). Skalaen består av to deler: Del 1 er et spørsmålsbatteri der respondenten blir spurt om, og i så fall hvor ofte vedkommende har opplevd 11 ulike typer uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb de siste seks månedene (Tabell 2)

Seksuell trakassering er en samlebetegnelse på oppførsel som spiller på kjønn, kropp og seksualitet og oppleves som ubehagelig, nedverdigende eller truende for den som blir utsatt for det. Et eksempel på seksuell trakassering kan være dersom noen kaller deg «hore». Slik trakassering er forbudt. Seksuell trakassering er forbudt i Norge Diskrimineringsnemndas saksbehandling er skriftlig, men i saker om seksuell trakassering kan partene krever muntlig behandling. Det er ikke gitt nærmere regler om gjennomføringen av de muntlige forhandlingene. Nemnda kan ilegge oppreisning i saker om seksuell trakassering innenfor arbeidslivet og erstatning i enkle saksforhold I 2018 var Barneombudet ute og snakket med ungdommer i hele landet om seksuell trakassering. Det resulterte i rapporten «Alle kjenner noen som har opplevd det» , som viser at problemet er utbredt

Metoo-kampanjen på sosiale medier høsten 2017 bidro til stor oppmerksomhet omkring uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuell trakassering av kvinner. Kampanjen startet og spredte seg raskt da skuespilleren Alyssa Milano 15. oktober 2017 anklagde filmprodusenten Harvey Weinstein for seksuell trakassering og voldtekt. Milano oppfordret utsatte kvinner om å respondere på hennes tweet med #. Opplever trakassering utenfor skolen. Av dem som svarer at de har opplevd å bli utsatt for seksuell trakassering, oppgir flertallet at trakasseringen ikke foregikk på selve utdanningsinstitusjonen. - Men det betyr ikke at utdanningsinstitusjonene, samskipnadene eller studentorganisasjonene ikke skal fortsette å ta temaet alvorlig Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Det finnes mange gode informasjonssider om seksuell trakassering på nettet, der du kan lese og finne svar på dine spørsmål

LDO - Hva er seksuell trakassering

Undersøkelse: Svært mange opplever seksuell trakassering på fest. 28.06.20. UTENRIKS. Unge menn sjokkert over YouTube-utstilling . 09.06.20. UTENRIKS. Tara Reade reagerer etter sak om Biden-klage Seksuell trakassering er helt klart ikke bare noe som jenter blir utsatt for av jevnaldrende gutter eller som menn utsetter kvinner for, skriver de på sine sider. Les også De 10 beste stedene å. Trakassering på grunn av kjønn, graviditet, foreldrepermisjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, Ombudet og Arbeidstilsynet har samarbeidet om en veileder om seksuell trakassering. Til veilederen Klage på diskriminering Rapport: Seksuell trakassering utbredt blant ungdom I alt 21 prosent av jenter og 9 prosent av gutter har opplevd trakassering i løpet av det siste året, fremgår det av en ny Ungdata-rapport. De siste dagene har seksuell trakassering i politiet igjen blitt satt på dagsorden.NRK meldte onsdag om kvinnelige politistudenter som skal ha blitt presset til å bytte sex mot gode attester og bedre vakter.Rektor ved politihøgskolen Nina Skarpenes tok et oppgjør med seksuell trakassering i 2018. Det er trist at vi ikke er kommet lenger

seksuelt krenkende adferd - Store norske leksiko

Forskningsstiftelsen FAFO har undersøkt omfanget av seksuell trakassering i arbeidslivet blant Fellesforbundets medlemmer i hotell og restaurant, og Fagforbundets medlemmer i helse og omsorg. I følge SSBs nasjonale levekårsundersøkelser ligger disse bransjene på topp når det gjelder opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen Al Franken trekker seg etter anklager om seksuell trakassering. WASHINGTON, D.C. (VG) Etter at 30 av hans partikolleger i Senatet i går ba ham gå av, gjør Minnesota-senatoren nettopp det i dag Hun sier det er viktig at saker om seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet kommer fram i lyset. - Hver gang noen utsettes for noe slikt er det én gang for mye I løpet av det siste tiåret er det flere som har blitt ofre for seksuell trakassering på jobben. Tall fra Levekårsundersøkelsene til Statistisk Sentralbyrå tegner et nedslående bilde: i 2003 var andelen som rapporterte om seksuell trakassering på jobben 2,4 prosent av alle yrkesaktive

trakassere - Store norske leksiko

diskriminering - Store norske leksiko

Seksuell trakassering er forbudt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 13 Forbud mot trakassering: «...Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom Fakta om Seksuell trakassering og krenkelse blant ungdom. 29 prosent av 18-19-årige jenter sier at de har opplevd en eller annen form for kroppslig, seksuell krenkelse i løpet av livet. 7 prosent av guttene har opplevd det samme. 21 prosent av jenter i alderen 17-18 år sier at de i løpet av det siste året har opplevd at noen har befølt dem mot sin vilje på en seksuell måte. 9 prosent.

Video: Me too - Wikipedi

Som nyutdannet opplevde politioverbetjent Tania Randby Garthus seksuell trakassering ved flere anledninger. Hun står fram etter at politidirektøren varsler om en ukultur i politiet Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er i direkte strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på Seksuell trakassering og overgrep er et stort samfunnsproblem. På linje med mobbing skaper seksuell trakassering og overgrep grobunn for grunnleggende utrygghet og uforutsigbarhet i utdanning og arbeidsliv, som igjen er en betydelig risikofaktor med hensyn til utvikling av psykiske vansker for den som står utsatt til - Seksuell trakassering kjem fram i lyset. Det ville neppe skjedd før metoo. Intern gransking av politiet: Rapport beskriver seksuell trakassering, festkultur og frykt for å si fra. abonnent. Veileder tok bilder av studenters rumpe og bryst - sa det var fotoprosjekt

Brent levende etter å ha varslet om seksuell trakassering. Får jobben tilbake etter metoo-skandale. Menn bommer på kvinners utfordringer Meldte fra om seksuell trakassering Seksuell trakassering handler ikke bare om sex. Mange blir utsatt for trakassering på skolen. Se hva fem unge sier om dette emnet, og om hva man kan gjøre Seksuell trakassering kan gjøres av noen man kjenner godt, men det kan også skje på bussen, på jobben, ute blant folk eller i et nettspill. I #metoo kampanjen har det vært snakket mye om seksuell trakassering som har vært gjort av personer som bestemmer mye, eller er populære, for eksempel sjefer, politikere eller kjendiser på TV Ingen varsler om seksuell trakassering. Skarpenes har selv vært tilknyttet Politihøgskolen siden slutten av 90-tallet. Fra 2008 - 2014 var hun assisterende rektor, før hun etter dette først hadde midlertidig rektorstilling til mai 2017 og deretter offisielt ble utnevnt til stillingen

MeningerDette er et debattinnlegg.Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I politietaten har seksuell trakassering vært et problem i mange år, og det er det fortsatt.. Bakgrunnen min for å mene noe om dette temaet, er at tok i mot flere varsler om seksuell trakassering og behandlet flere saker om seksuell trakassering som politistasjonssjef i Trondheim i perioden 2002 til 2010, og. Fotballklubben New York City FC tar grep etter at en kvinnelig ansatt ble utsatt for seksuell trakassering av en gruppe spillere og ledere. Ronny Deila er trener i NYC FC, men var ikke ansatt da. Trakassering, tafsing og valdtekt. I kjølvatnet av Harvey Weinstein-avsløringane gjorde Klassekampen ein prisverdig innsats for å kartlegge omfanget av seksuell trakassering i litteraturbransjen. Dei avdekka alt frå uønskte slibrigheiter og tafsing, grove tilfelle av maktmisbruk, til valdtekt Seksuell trakassering i skolen: - Dette er noe vi allerede vet. Aktuelt. Flere jenter enn gutter på videregående har opplevd seksuell trakassering. Skrevet av NTB; Publisert: 04 november 2020 08:28 Sist oppdatert: 04 november 2020 08:28. 40 prosent av alle.

LDO - Seksuell trakassering

4 prosent utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet - SS

 1. Den seksuelle trakasseringen skal hovedsakelig ha skjedd i 2016 og 2017. Det er bakgrunnen for saken som nå kan gå hele veien til Høyesterett. Lite rettspraksis om seksuell trakassering. Tina Storsletten Nordstrøm peker på at det er lite rettspraksis om seksuell trakassering: Artikkelen fortsetter under annonse
 2. seksuelle framstøt, forslag og hentydninger; visning av pornografiske bilder, plystring og kroppsbevegelser med seksuelle undertoner; Arbeidsgivers ansvar. Det er viktig at arbeidsgiver viser en tydelig holdning mot seksuell trakassering og viser handlekraft når problemet oppstår
 3. Seksuell trakassering er enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har til hensikt eller har som virkning at den er krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Det som for den ene kan oppfattes som frivillig og ønsket seksuell oppmerksomhet, kan for den andre oppfattes som vanskelig å avvise særlig der det er et skjevt maktforhold, som for eksempel.
 4. Blant menn utsettes under 1 prosent jevnlig for seksuell trakassering fra personer de jobber med, mens 1 prosent trakasseres av utenforstående. Figur 3. Andel som er utsatt for trusler, vold eller seksuell trakassering, etter kjønn og hvem som utfører handlingen. Sysselsatte 18-66 år. 201
 5. Seksuell trakassering Tidligere TV 2-ansatt ber om unnskyldning - tar pause fra ny jobb TRAKASSERING: TV 2 konkluderer med at personen har opptrått uakseptabelt overfor flere kvinner i TV 2

16. september 2014 kl. 14:51 Dømt for seksuell trakassering. En kampsporttrener er dømt til fengsel i ti måneder for å ha kommet med seksuelle tilnærmelser mot en elev. Han har også mistet. En person som ikke har interesse for seksuelle følelser eller handlinger, kan beskrives som aseksuell.Aseksualitet kan være periodisk eller varig, og skyldes både psykiske og fysiske forhold. Den aseksuelle har en subjektiv opplevelse av å være uten seksuelle behov eller ønsker om seksuell kontakt. Noen velger å leve alene, andre sammen med et annet menneske i et følelsesmessig forhold. Seksuell trakassering Nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt.

seksuelle overgrep - Store medisinske leksiko

 1. Nito gjennomførte for snart et år siden en undersøkelse blant sine medlemmer, som tar for seg ulike aspekter ved seksuell trakassering. Her kommer det blant annet frem at nesten én av fire kvinnelige ingeniører mener dagens lovverk ikke beskytter arbeidstaker mot seksuell trakassering på jobb. 12 prosent av mennene svarer det samme
 2. Seksuell trakassering i form av seksuelle handlinger og seksuell atferd uten samtykke har en strafferamme på ett års fengsel. Det er imidlertid svært stor forskjell på strafferamme og hva som reelt sett utmåles som straff i domstolene
 3. ering er alltid å regne som utilbørlig opptreden, jf. likestilings- og diskri
 4. Arbeidstilsynet fører tilsyn med Arbeidsmiljøloven § 4-3 tredje ledd om at arbeidstakerne ikke skal utsettes for trakassering (herunder seksuell trakassering) eller annen utilbørlig opptreden.. Videre fremgår det av likestillingsloven § 8a at det ikke er tillatt å utsette en annen for seksuell trakassering. Med seksuell trakassering etter denne bestemmelsen menes uønsket seksuell.
 5. Seksuell trakassering: - Hvis vi skal løse problemene, må vi faktisk snakke om dem Kristine Wendt har selv opplevd seksuell trakassering på byggeplass. Nå bistår hun kvinner i næringen gjennom blant annet nettverket Kvinner i teknikk og håndverk samt likestillings. og inkluderingsutvalget i EL- og IT-forbundet
 6. Rett før jul avsa Hålogaland lagmannsrett dom i en sak som gjaldt en arbeidstakers krav om erstatning mot tidligere arbeidsgiver og to av arbeidsgiverens kunder på grunn av seksuell trakassering på arbeidsplassen. De tre sakene ble behandlet under ett, men beholdt hvert sitt saksnummer (LH-2019-87696 - LH-2019-135298 - LH-2019-135200)
 7. Seksuell trakassering Forsøkte å selge topp på FINN - endte i seksuell trakassering - Slike meldinger kan føre til at mange kvinner blir veldig usikre på egen kropp og seksualitet, sier sexolog Tone Haldorsen til KK

I forsvarssektoren er det nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering. Innsatsen med å bekjempe dette er et prioritert og viktig arbeid. Foto: Torgeir Haugaard, Forsvaret Mobbing og seksuell trakassering rammer våre medmennesker. Det er ord og handlinger som undertrykker og som påfører skade, fysisk og psykisk Trakassering og utilbørlig opptreden forekommer i mange ulike varianter, der mobbing og seksuell trakassering er de mest kjente formene. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende

Seksuell trakassering - Wikipedi

- Det er leit at så mange sykepleiere opplever seksuell trakassering på jobb, men årsaken til at tallene stiger, kan være økt bevisstgjøring på hva som er seksuell trakassering. TRYGG PÅ JOBB: - Som sykepleier skal du føle deg trygg på å fortelle om ubehagelige opplevelser til din arbeidsgiver, sier Shorish Azari, rådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet - Politiet skal ha en sunn kultur fri for seksuell trakassering. Kulturen skal være fri for ansatte som bruker sin posisjon for å oppnå seksuelle fordeler. Vi skylder våre ansatte at vi nå rydder opp. Det skylder vi spesielt dem som har rapportert om at de har vært utsatt for seksuell trakassering, avslutter politidirektøren 08:24 Flere jenter enn gutter på videregående har opplevd seksuell trakassering 08:01 Luksusproblem på topp for Klopp etter hat trick: - Gode prestasjoner gir meg aldri hodepine 07:59 Oljeprisen stiger 07:47 Støtter grusom konspirasjonsteori - valgt inn i kongressen 07:16 161 nye smittede registrert i Oslo siste døgn 06:58 Trump: - Demokratene forsøker å stjele valget 06:50 Biden. Seksuell trakassering har vi definert som «uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom». Vi skiller mellom tre hovedformer: ysisk, som f spenner over et vidt spekter fra uønsket berøring til voldtekt og voldtektsforsøk, verbal Vest politidistrikt måtte ta et eget metoo-oppgjør i sommer. Nå har de laget en ny handlingsplan som skal sørge for bedre oppfølging av seksuell trakassering i politiet

seksuell identitet - Store medisinske leksiko

Seksuell trakassering er «Uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom». Seksuell trakassering kan skje både i arbeidstiden og utenfor arbeidstid og arbeidssted, som for eksempel på julebord, arbeidsreiser og gjennom sosiale medier Å bekjempe mobbing og seksuell trakassering er vårt felles ansvar. Metoo handler om å ta inn over seg virkeligheten og opplevelsene til dem som ikke har blitt godt nok tatt vare på

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på Solli definerer seksuell trakassering som at man bruker kallenavn, eller omtaler noen, på en måte som har seksuell karakter og som er krenkende, uønsket eller plagsom. Det kan også innebære fysisk trakassering, eller at man tar på seg selv eller viser seg selv på en måte som er uønsket for den som ser på I den siste uken har vi gjennom media fått høre rystende beretninger om seksuell trakassering og misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser. Instruktørene skal ha hatt intime relasjoner til stude..

Seksuell trakassering i politiet: En virkelighet de

Sex-ukulturen i politiet: Fjernet instruktører. Politihøgskolen innførte for to år siden tiltak etter tips om ukultur og seksuell trakassering seksuell trakassering og overgrep Nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep Seksuell trakassering og overgrep skal ikkje skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel veit vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssamanheng 1 av 3 nordmenn over 18 år sier at de har blitt utsatt for seksuell trakassering en eller flere ganger. - Omfanget av seksuell trakassering er rystende og urovekkende høyt, sier barne- og. Seksuell trakassering defineres i den nye likestillings- og diskrimineringsloven som «enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom» I den siste medarbeiderundersøkelsen vår svarte 200 personer (1,3%) i politiet at de hadde opplevd seksuell trakassering, og det er svært beklagelig. Jeg er derfor glad for at politidirektøren tar til orde for at vi skal gjennomføre en ny, anonym medarbeiderundersøkelse hvor undersøkelsen «spisses» mot seksuell trakassering

Onsdag opplyste politidirektør Bjørnland om at hun hadde blitt opplyst om flere tilfeller av seksuell trakassering i politiet. Justisministeren ber Bjørnland om å rydde opp MOST-undersøkelsen (mobbing og seksuell trakassering) ble nylig sendt ut for andre gang, og Forsvaret venter på svar fra ansatte og vernepliktige. 15. november er svarfristen. Hensikten med undersøkelsen er å få avdekket omfanget av hendelser med mobbing og seksuell trakassering, og å kartlegge hvor skoen trykker 40 prosent av alle jentene på videregående skole har fått seksuell oppmerksomhet de ikke ønsket. Eller de har blitt seksuelt trakassert. Det er i løpet av det siste året. 24 prosent av guttene har opplevd det samme. Det viser undersøkelsen Ungdata, ifølge kanalen NRK. - Dette er en.

Når det gjelder seksuell trakassering, førte lavt antall respondenter og lav varians til at vi bare klarte å identifisere én komponent (form for seksuell trakassering) bestående av 10 spørsmål. Denne har vi identifisert som uønsket seksuell oppmerksomhet Påmelding webinar: «Slik kan seksuell trakassering forebygges» Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger. Påmeldingssystem av Pindena A Den norske kirke og seksuell trakassering . Av Helga Haugland Byfuglien, preses i Bispemøtet Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet Jens-Petter Johnsen, direktør i Kirkerådet . 23. november 2017 . De siste ukene har seksuell trakassering og overgrep vært i søkelyset, ikke minst med den internasjonale #metoo -kampanjen Fra SNL; seksuell trakassering. Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Seksuell trakassering er forbudt, ifølge likestillings- og diskrimineringsloven § 13

 • Golfhuset stord.
 • Plz unna königsborn.
 • Loceryl neglelakk.
 • Le bon coin moselle 57.
 • Bjørgvin fengsel ansatte.
 • Forkalkning spyttkjertel.
 • Adria återförsäljare skåne.
 • Einschulung mecklenburg vorpommern 2018.
 • H11 led pære canbus.
 • Snapchat download samsung.
 • Silverline emhætte frithængende.
 • Rockefeller family illuminati.
 • Unterrichtseinheit türkei.
 • Betale regning med mastercard sparebank 1.
 • Politieschool mbo.
 • Kinderballett bonn.
 • Feldschlösschen 3 länderspezialitäten, huchtinger heerstraße, huchting, bremen.
 • Jule tv 2017.
 • Abtei im eichwald.
 • Luis d ortiz height.
 • Stadt menden verwaltung.
 • Ich denke also bin ich kant.
 • Milagro de lourdes alta gracia.
 • Interjeksjon definisjon.
 • Norsk landbruksrådgiving.
 • Sig sauer shop.
 • Electronic dance music.
 • E guitar.
 • Kalender 2014.
 • Hytteblogger interiør.
 • Loceryl neglelakk.
 • Artikulert betydning.
 • Cellemembranen oppbygning.
 • 12 apostel südafrika.
 • St patrick wiki.
 • Hertz leiebil.
 • Kulturressurser eksempel.
 • Høie oslo.
 • Damian shark tank.
 • Det 21. århundre.
 • Lettvinte osteboller oppskrifter.