Home

Avtale om fleksibel arbeidstid

Arbeidstid - Prøv gratis ida

Les mer om normal arbeidstid, overtidsarbeid og dine rettigheter her. Hva er normal arbeidstid, og hva har du krav p Særavtalen om fleksibel arbeidstid er ikke til hinder for at arbeidsgiver og arbeidstaker inngår individuell avtale etter arbeidsmiljøloven §§ 10-2 tredje ledd, 10-5 første ledd. Det kan videre skriftlig avtales arbeid i tidsrommet mellom klokken 21:00 til 23:00 på arbeidstakers initiativ, jf aml § 10-11 tredje ledd Fleksibel arbeidstid kan for eksempel være en avtale om gjennomsnittsberegning som gjør det mulig for arbeidstakeren å arbeide mer i deler av året, for så å ha mer fri i andre perioder. Begrepet fleksibel arbeidstid omfatter også andre former for fleksibilitet i tilknytning til arbeidstiden

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene ble i møte 7. november 2017 enige om ny særavtale om fleksibel arbeidstid i staten. Ny avtale har virkning fra 1. januar 2018 til og med 30. juni 2019. Avtalen inngås som en prøveordning for perioden 1. januar 2018 - 30. juni 2019. Prøveordningen skal evalueres AVTALE OM FLEKSIBEL ARBEIDSTID FOR DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 1. Avtalen baseres på Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten, med følgende tilpasninger for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 2. Arbeidsmiljølovens kapittel X om beregning av arbeidstid kommer til anvendelse. Ukearbeidstiden utgjør 37, Mange avtaler åpner for å avtale avvikende arbeidstidsordninger med utgangspunkt i individuelle behov, og at det kan inngås lokale avtaler om fleksibel arbeidstid. Noen få avtaler har bestemmelser om hva som må reguleres i lokale avtaler, for eksempel kjernetid Jeg er derfor glad for at vi kom fram til en avtale om mer fleksibel arbeidstid for ansatte i staten, som trer i kraft ved nyttår, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene LO, YS, Unio og Akademikerne ble 7. november 2017 enige om ny særavtale om fleksibel arbeidstid i staten - Jeg er svært glad for at vi har blitt enige med hovedsammenslutningene om mer fleksibel arbeidstid i staten, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Staten har inngått ny avtale om fleksibel arbeidstid med Akademikerne, YS, Unio og LO

Man får også mulighet til å opparbeide seg plusstid, slik at man kan avtale avspasering. Det å ha fleksibel arbeidstid innebærer altså i praksis at man kan jobbe når man selv ønsker - så lenge det gjennomføres innen gitte rammer. Men disse rammene kan fort bli noe utydelige. Her er alt du bør vite om fleksitidsordningen Det er en ytre arbeidstid som angir tidspunktet for når arbeidstaker kan velge å starte og avslutte arbeidsdagen. Her er 8 punkter du bør kjenne til om bruk av fleksitid. Avtale om fleksitid skal gjøres skriftlig, for eksempel gjennom et vedlegg til arbeidsavtalen. Avtalen må underskrives av arbeidsgiver og arbeidstaker

Mange medlemsgoder · Bli medlem i dag · Fagforbundet for finan

Behandling av ytelser til ansatte (SRS 25) - DFØ

Arbeidstid - Vanlig arbeidstid

Fagforeninger med innstillingsrett (mer enn 10 000 medlemmer) kan inngå tariffavtale med arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeidstid for sine medlemmer uten hinder av reglene i arbeidsmiljølovens kapittel om arbeidstid. Dette betyr at de kan inngå avtaler ut over de fleste grensene som er satt i loven Selv om du har rett på fleksibel arbeidstid, følger det også plikter med en slik løsning, og disse bør også bli nedskrevet i avtalen mellom arbeidsgiver og -taker. Det er i tillegg verdt å opplyse om hvilke risikoforhold som er knyttet til en fleksibel arbeidstid i ditt tilfelle En avtale om fleksitid innebærer ikke at arbeidsgiver og arbeidstaker står friere i forhold til lovens grenser for arbeidstid. Arbeidsmiljølovens rammer gjelder fullt ut, noe som betyr at reglene for hva som er alminnelig arbeidstid, hva som er å anse som overtid og hvor mye arbeidstaker samlet har lov til å arbeide innenfor en gitt periode, er de samme både i og utenfor en fleksibel. Leder bør i samtalen informere medarbeider om at det anses som brudd på den enkeltes arbeidsavtale, jfr Departementets kommentar nr 5 til i særavtale om fleksibel arbeidstid i staten pkt 4. Ved gjentakende eller særlig alvorlige brudd på avtalen, bør arbeidsgiver minne om arbeidsavtalens betydning og vurdere reaksjoner Arbeidstakere som kommer inn under ordningen med fleksibel arbeidstid, skal være underlagt kontroll med arbeidstiden. Kontrollordningen fastsettes av arbeidsgiver etter drøftelser med de tillitsvalgte. II. Avtalen 1. Fremgangsmåten. Tillitsvalgte eller arbeidsgiver kan kreve drøftelser om innføring av fleksibel arbeidstid

Statens personalhåndbok 2020 - 9

Fleksibel arbeidstid er ingen reduksjon av total arbeidstid, men en avtale om individuelt tilpasset arbeidstid for den enkelte arbeidstaker. Arbeidstaker behøver ikke å oppgi noen spesiell grunn for hvorfor man ønsker en spesiell arbeidstid Rett til fleksibel arbeidstid Arbeidstaker har rett til fleksibel arbeidstid dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for arbeidsgiver. Eksempel på dette kan være at arbeidstaker har mulighet til å forskyve arbeidsdagen, eller at du inngår en avtale med arbeidstakeren som gjør det mulig for ham/henne å arbeide mer i perioder, for så å avspasere i andre perioder

Fleksibel arbeidstid

Særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten ble nylig videreført, og gjelder til og med 28. februar 2021. Den ytre rammen for arbeidstid i staten ble utvidet med en time morgen og kveld 1. januar 2018. Særavtalen er inngått mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene, og gjaldt opprinnelig ut juni 2019 Avtalen blei inngått som ei prøveordning, og ordninga skal evaluerast. Kommunal- og moderniseringsdepartemntet viser til personalmelding, PM-2017-13. Det er ikkje gjort andre endringar i avtalen. PM-2020-14 Særavtale om fleksibel arbeidstid i state Innenfor de grensene som fremgår av avtalen, loven og tariffavtalen, kan du da som arbeidstaker selv variere din daglige arbeidstid utfra behov. Dette vil fungere som en gjennomsnittsberegning, slik avtalt arbeidstid overholdes. Om en slik ordning skaper vesentlig ulempe for virksomheten har du ikke krav på fleksibel arbeidstid

Avtale om fleksitid kan være én form for fleksibel arbeidstid. Ordningen gir arbeidstakeren mulighet til selv å avgjøre når på dagen arbeidstiden skal legges, innenfor visse rammer. Fleksitid kan også innebære at arbeidstakerne kan innarbeide ekstra arbeidstid som så kan avspaseres på et senere tidspunkt, i samråd med arbeidsgiver Avtalen begrenser også hvor mange pluss og minustimer som kan overføres til neste periode, og fastsetter hvordan avspasering skal avtales. Partene i staten inngikk i 2017 en ny særavtale om fleksibel arbeidstid. Den nye avtalen er en prøveordning for perioden 1. januar 2018 til 30. juni 2019, og den skal evalueres Fleksitid er den tiden du har jobbet utover normal arbeidstid, og som du eventuelt kan avspasere på et tidspunkt som du avtaler med din leder. Fleksitid er ikke lovbestemt, men fleksitid kan være en form for fleksibel arbeidstid. Tillitsvalgte kan kreve drøftinger rundt inngåelse av avtale om fleksitid

Avtalen regulerer arbeidstid, overtid og uttak av avspasering. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene ble i møte 7. november 2017 enige om ny Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten. Ny avtale har virkning fra 1. januar 2018 til og med 30. juni 2019 Bestemmelse om fleksibel arbeidstid (aml. § 10-2 (3)) Les mer om gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Skriftlig avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden kan inngås med tillitsvalgte i tariffbundne bedrifter. Slike avtaler kan også gjøres gjeldende overfor uorganiserte Avtale om fleksitid kan være én form for fleksibel arbeidstid. Ordningen gir arbeidstakeren mulighet til selv å avgjøre når på dagen arbeidstiden skal legges, innenfor visse rammer. Fleksitid kan også innebære at arbeidstakerne kan innarbeide ekstra arbeidstid, som så kan avspaseres på et senere tidspunkt, i samråd med arbeidsgiver Fleksibel arbeidstid innebærer at de arbeidstakere som omfattes av systemet ikke har et fastsatt tidspunkt for start og avslutning av arbeidsdagen. Den enkelte arbeidstaker kan variere lengde og tid for arbeidsdagen innen for gitte rammer (ytre arbeidstid og kjernetid), samtidig som det gis anledning til å avspasere hele/halve dager etter avtale med arbeidsgiver

PM-2017-13: Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten

 1. Hva sier tariffavtalene om fleksibel arbeidstid
 2. Ny avtale om fleksibel arbeidstid i staten fra 1
 3. Ansatte i staten får mer fleksibel arbeidstid - regjeringen
 4. Fleksitid - dette må du vite om fleksibel areidsti
 5. 8 ting du må vite om fleksitid - Infotjeneste
Energisjef Longyear Energiverk - LogikumGlommen-Mjøsen Skog - Søker skogbrukslederLedig stilling som prosjektrådgiver - Bypakke Nedre GlommaUtvider sms-oblat for pendlere - Bane NORAdvokat/ advokatfullmektig - Kommuneadvokaten i Oslo - rett24Ledig stilling: Unik mulighet til å fronte norsk
 • Snøballkrossved.
 • Byglandsfjord sag.
 • Ghost in the shell stream movie4k.
 • Dykking med oksygen.
 • Hitchhiker oslo.
 • Beliebte stadtteile mönchengladbach.
 • Ormegress.
 • Fuller house wiki.
 • Familienhotel mit wasserrutsche in österreich.
 • Danceschool horn debütantenball 2017.
 • Oktoberwoche warburg dirndl.
 • Ystad gdansk färja.
 • Rensing av hvitt gull.
 • Norrøn mytologi mat.
 • Veps på vinteren.
 • Jbl xtreme connect.
 • Disney dinosaurier.
 • Åsane bilopphuggeri.
 • Best i test skolesekk 2017.
 • Prodigy mobb deep.
 • Garn nettbutikk billig.
 • Veterinær ungarn.
 • Name bedeutung liebe.
 • Pangu ios 11.
 • Subaru impreza 1996.
 • Skjema for egenmelding.
 • Quicktime download for mac.
 • Lindab oslo.
 • Fatland salg as.
 • Skolesekk med pc lomme.
 • Maks uttak minibank sparebanken sør.
 • Cruise anløp geiranger 2018.
 • Priskrig 2017.
 • Gutes essen am kudamm.
 • Fahrradtour bremen weser.
 • A 10 thunderbolt cannon.
 • Knebøy treningsprogram.
 • Hund pinnekjøtt.
 • Frivillig arbeid i utlandet for voksne.
 • Apartment hotel ulm.
 • My brother bear song.