Home

Samfunnsviterne lønn

Samfunnsviterne mener at det skal være en direkte sammenheng mellom utdanning, erfaring, resultatoppnåelse, ansvarsområde og lønn. For å oppnå dette er lønnssamtalen et viktig verktøy for arbeidstakere, arbeidsgivere og tillitsvalgte Samfunnsviterne mener at alle arbeidstakere bør ha lønnssamtaler med sin arbeidsgiver. Lønnssamtalen gir deg og din leder mulighet til å ha en åpen dialog om din og virksomhetens utvikling. Samfunnsviterne mener at det skal være en direkte sammenheng mellom utdanning, erfaring, resultatoppnåelse, ansvarsområde og lønn Lønn / Forhandle lønn for første gang; I gledesrusen av å ha fått første jobbtilbud glemmer mange nyutdannede å forhandle lønn. Ikke gå i den fellen! Her er tips som hjelper deg å fremme egen lønn på en god måte! 1. Bør du forhandle lønn? Svaret på dette er: Ja Samfunnsviterne mener at det skal være en direkte sammenheng mellom utdanning, erfaring, resultatoppnåelse, ansvarsområde og lønn. For å oppnå dette er lønnssamtalen et viktig verktøy for arbeidstakere, arbeidsgivere og tillitsvalgte. Samfunnsviterne mener at alle arbeidstakere bør ha lønnssamtaler med sin arbeidsgiver

Overenskomsten gjelder for arbeidstakere som er medlem av Samfunnsviterne. Last ned tariffavtalen, og finn informasjon om lønn og arbeidstid Som medlem Samfunnsviterne får du et konkurransedyktig tilbud pensjon. Du kan spare inntil 7 prosent av lønn mellom 1 og 12 G. Unntak: Er det minst to personer som arbeider i foretaket, og begge har en stillingsprosent og inntekt minst 75 prosent, kan maksimal sparesats som for foretak med ansatte velges

Bli medlem i Samfunnsviterne! Samfunnsviterne jobber for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme medlemmenes økonomiske og faglige interesser Samfunnsviterne hjelper deg med alle spørsmål om lønn, arbeidsvilkår og karriere. I tillegg får du tilgang til andre gunstige medlemsfordeler. Blant annet tilbyr vi et av markedets beste bank- og forsikringstilbud. Les mer om de gunstige medlemsfordelene i Samfunnsviterne

Samfunnsviteren er Samfunnsviternes medlemsmagasin. I Samfunnsviteren finner du aktuelle artikler om arbeidsliv, samfunnsutvikling, verdien av samfunnsvitenskapelig og humanistisk kompetanse, samt aktuell forskning innen samfunns- og arbeidsliv Samfunnsviterne er foreningen for deg med hovedfag eller mastergrad i humaniora og samfunnsfag. Vi viser veien for våre medlemmer Lønn og fakta. Lønn, statistikk og titler . Her finner du oversikt over lønnsnivået i kommunikasjonsstillinger, Kommunikasjonsforeningens medlemsstatistikk og informasjon om titler på andre språk. Samfunnsviterne, Norsk Tjenestemannslag og Forskerforbundet . 80% Vanlige arbeidsområder Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid ; Saksbehandler. Heltid. Alle sektorer : 63 060 personer . 39 690 personer . 23 370 personer . Ca 296 kr . Ca 286 kr . Ca 316 kr . 48 030 kr . 46 300 kr . 51 220 kr . 576 360 kr . 555 600 kr . 614 640 kr . Ca 296 kr . Ca 286 kr . Ca.

Samfunnsviterne

Samfunnsviterne. Vi viser vei for våre medlemmer. Lønnsstatistikk Samfunnsviterne. Vi viser vei for våre medlemmer. 201 Er den akademiske friheten under press? 27.10.2020 Vi kan ikke ta for gitt den akademiske friheten, den er under konstant press. Bare i min tid har det vært flere bølger av mobilisering på barrikadene for å slå tilbake angrep, skriver professor Hans Petter Graver Lønnskalkulatoren gir deg mulighet til å segmentere på en rekke faktorer som er med å påvirke din lønn. Enkelte ganger kan utvalget ditt være for smalt, og vi har derfor skissert opp noen tips til hvordan du på best mulig måte kan hente ut riktige og sammenliknbare tall fra kalkulatoren

Lønn er også en anerkjennelse og belønning for den jobben man gjør. For at lønn skal virke motiverende er det viktig at den oppfattes som riktig av både arbeidstager og arbeidsgiver. Kunnskap, kompetanse, innsats, faglig og administrativt ansvar må i større grad legges til grunn for lønnsutvikling, både for grupper og individer Feriepengene skal ved fem ukers ferie utgjøre 12 % av feriepengegrunnlaget hvis man er under 60 år. Det er feriepengene vi skal leve av i de fem ferieukene. Det hadde jo vært fint om vi også kunne mottatt lønn i denne perioden, men de færreste arbeidsgivere er spesielt interessert i å utbetale lønn for den tiden arbeidstaker har fri SFS 2208 Sentral forbundsvis særavtale . AVTALE FOR PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK RÅDGIVNINGSTJENESTE (PPT) SUPERVISJO

Med lønn forstås her den skattepliktige personinntekten. Bonusutbetalinger i løpet av året skal derfor som utgangspunkt medtas. Men, etter begge lover kan det i regelverket for pensjonsordningen gjøres unntak for varierende eller midlertidige tillegg, eller det kan ses bort fra en andel av lønnen på inntil 10 % Lønn Vil du stå i jobb lenge? Se opp for samordningsfella! Hvis du vil fortsette å jobbe etter du har fylt 67 år, må du sjekke hva som skjer med pensjonen din. Du kan tape penger på å jobbe l..

Overenskomst Virke - Samfunnsviterne - Virk

Medlemmer av søsterorganisasjonen til Samfunnsviterne på Island opparbeider, f.eks. to ukers tariff-festet rett til lønnet permisjon hvert år de arbeider for samme arbeidsgiver i offentlig sektor. 37,5 timers arbeidsuke, rettferdig lønn, bedre pensjon og lengre sommerferier Ny lønnstabell KS: A. HTA kapittel 4 - Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - tabell pr. 1.7.2019 Stillingsgrupper . Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 1.7.2019 Garanti- lønn 0 år Utregnet 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 å

Lønn og tariff Arbeidstid og turnus Arbeidsvilkår Vårt politiske arbeid Sykepleiefaget og -tjenesten Ditt fylkeskontor For tillitsvalgte Kurs og arrangementer Nyheter Om oss. Kontakt oss. Faggrupper. Student. Etikk. Ledelse. Hovedkontor: Tollbugata 22 Postboks 456 Sentrum 0104 Oslo. Samfunnsviterne hjelper deg å fremme egen lønn på en god måte! Samfunnsviterne tar en sjekk på arbeidskontrakten din. Har du fått ditt første jobbtilbud og er usikker på hva som skal være regulert i arbeidskontrakten? Hva den skal inneholde og hva må du være ekstra oppmerksom på? Dette er noe Samfunnsviterne kan hjelpe deg med

Samfunnsviterne Org nr 971 277 270. Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo Sammenlign Overvåk Finn lignende. Skriv ut; Del firmaprofil. Send Lønn-1 373: 1 324-1 216: 1 142: 1 038-Lønn. Lukk. Leder annen godtgjørelse-----Leder annen godtgjørelse. Lukk. RESULTATREGNSKAP i hele 1000 2018 2017 2016 2015 2014 201 Samfunnsviterne tilbyr studentmedlemskap for studenter på bachelor- og masternivå innen en samfunnsvitenskapelig eller humanistisk retning. Medlemskapet koster kun kr. 200,- per år og gir tilgang til mange medlemsfordeler som du kan få behov for i løpet studietiden. Om Samfunnsviterne. Et enklere studieliv med Samfunnsviterne Org nr : 971 277 270 : Juridisk selskapsnavn : Samfunnsviterne : Gateadresse : Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo : Aksjekapital : 0 : Lønn daglig leder : Er du student eller nyutdannet? Hva kan du egentlig forvente i lønn i din første jobb? Samfunnsviternes årlige lønnsundersøkelse sendes ut i desember og vi varmer opp med å gi dere tips til lønnsforhandlinger og funn fra fjorårets lønnsundersøkelse

lonnansatt, Lønn, yrkesgrupper, offentlig sektor, privat sektor, lønnsvekst, lønn, årslønn, månedslønn, bonus, overtidsgodtgjørelse, gjenomsnittslønn. Som medlem av Samfunnsviterne får du ekstra gode betingelser for deg og din bedrift. Vi har dyktige rådgivere og brukervennlige løsninger som kan være med på å gjøre din hverdag enklere. Bli kunde* Snakk med en rådgiver + Priser og vilkår *For å få alle fordelene må du velge Akademikerkunde og oppgi ditt medlemsnummer Lønnsstatistikk er det beste verktøy for vurdering av egen lønn. Se lønnsstatistikk fra Tekna, en fagforening for sivilingeniører og deg med naturvitenskaplig mastergrad

Arbeidslivsavdelingen - SamfunnsviterneLønnsoppgjøret - Samfunnsviterne

Tips! Ved bruk av nettleseren Chrome, kan du åpne filene i Acrobat Reader, og bruke søkefunksjonen der, uten å måtte laste ned filene. Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne (pdf). Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne - med departementets kommentarer (pdf) Departementets kommentarer er ikke oppdatert etter hovedoppgjøret 2020 Samfunnsviterne 25 år. Det er 25 år siden Samfunnsviterne ble stiftet. De neste årene vil samfunnsvitenskapelig kompetanse være avgjørende for samfunnsutviklingen. 37,5 timers arbeidsuke, rettferdig lønn, bedre pensjon og lengre sommerferier Privat sektor skiller seg ut ved å ha den laveste begynnerlønnen, men er allerede etter få år den sektoren som har de best betalte samfunnsviterne og humanistene. Lønn etter eksamensår.

Samfunnsviterne Samfunnsøkonomene Tekna Frittstående forbund Lederne Folkehøgskoleforbundet. 4 Hovedtariffavtalen Lønnen i retrettstillingen skal stå i et rimelig forhold til lederstillingens lønn og skal ikke være lavere enn det som er normalt for tilsvarende stillinge I år er det ti år siden Likelønnskommisjonen la fram sin rapport, NOU 2008:6. Samfunnsøkonomene og Samfunnsviterne inviterer i den anledning til frokostmøte 5. september. Her får du høre om hva har skjedd med likelønnsutviklingen etter 2008 og tiltakene kommisjonen foreslo

Samfunnsviterne samarbeidsavtaler - Storebran

 1. nåværende lønn. Det er selvsagt et mål for meg å ha
 2. istrativt fastsatte goder, for eksempel bonus, viser rettspraksis at arbeidsgiver har et visst spillerom til å passe seg. En ikke uvanlig formulering i arbeidsavtaler er at den ansatte har krav på å delta i den til enhver tid gjeldende bonusordning, nærmere regulert i personalhåndbok
 3. Samfunnsviteren er medlemsmagasin for Samfunnsviterne, en fagforening for samfunnsvitere og humanister. Er du en samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå, så hører du hjemme 37,5 timers arbeidsuke, rettferdig lønn, bedre pensjon og lengre sommerferier
 4. Lønnsmassen er summen av lønnen til en gitt gruppe arbeidstakere. For Akademikerne er dermed vår lønnsmasse, summen lønnen til alle akademikermedlemmer i staten. En viktig forskjell fra og med oppgjøret i 2016 er at vi nå regner den økonomiske rammen av Akademikernes lønnsmasse
 5. På våre medlemssider på samfunnsviterne.no finner du bl.a. eksempler på arbeidsgivere, tips til hvordan du finner jobbene, eksempel på hvordan du kan gå fram for å presentere faget ditt på en god måte som er forståelig for arbeidsgivere med en annen fagbakgrunn, eksempler på CV og søknad, tips til jobbintervju, informasjon om lønn og mye mer. (Studentmedlemsskap koster kr 250.

MEDLEMSFORDELER - Samfunnsviterne

 1. Siste oppdateringer innen tariff og lønn 28. oktober 2020 : Forhandlingene på HUK-området er utsatt til 30. november og 1. desember Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området ble mandag enige om å utsette forhandlingene om årets tariffoppgjør på HUK-området fra 10.-12. november til 30.november-1.desember
 2. Siste fra Lønn og arbeidsliv. Nyheter. Må involvere medarbeiderne i innovasjonsarbeid 05.11.2020 - Medarbeiderne i staten og kommunene sitter med ekspertisen og er nærmest utfordringene som må løses. Da må de involveres i innovasjons- og utviklingsarbeidet, sa Kari Sollien i Stortinget i dag..
 3. Mens man er student kan spørsmål om fremtidig lønn være noe som skap... er usikkerhet hos mange. Samfunnsviterne gir ut en årlig lønnsstatistikk, som er et viktig verktøy når man som nyutdannet skal forhandle lønn i sin første jobb
 4. Samfunnsviterne skal være en pådriver i arbeidet med å styrke sammenhengen mellom utdanning, kompetanse og erfaring, og lønn. Lønn skal være et viktig personalpolitisk virkemiddel. Samfunnsviterne er opptatt av at lønn er mer enn beløpet på lønnsslippen. Lønn er også forhold som fleksible arbeidstidsordninger

Samfunnsviterne | 1.897 følgere på LinkedIn. Samfunnsviterne er en arbeidstakerorganisasjon for samfunnsvitere og humanister. Medlemmene skal være trygge på at vi er en pådriver for deres lønns- og arbeidsbetingelser - at vi aktivt jobber for å heve deres lønnsnivå og for å fremme deres økonomiske interesser og faglige kompetanse Lønn og arbeidsliv Finn din forening Kurs og konferanser For media Medlemsfordeler Nyheter Om Akademikerne Søk < Lønn og arbeidsliv < Stat; Nyttig informasjon og hjelp for tillitsvalgte og medlemmer ansatt i staten. Regneark for kostnadsberegning. Som arkeolog jobber du for å finne ut hva som skjedde for veldig lenge siden, og helt opp mot nåtiden. Når det for eksempel skal bygges en vei eller et nytt industrianlegg på et område hvor det ligger en fredet boplass eller grav, blir det satt i gang en arkeologisk undersøkelse

Samfunnsvitere

Samfunnsviterne - Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo, Norway - Rated 4.2 based on 13 Reviews Veldig mange gode tips, tilbud og inspirerende innlegg Som samfunnsgeograf har du kunnskap om hvordan byer, steder og regioner formes og endres, og hvorfor. Samfunnsgeografer er opptatte av å forstå hvordan omgivelser og forskjellige betingelser påvirker hvordan et samfunn utvikler seg økonomisk, sosialt og kulturelt Samfunnsviterne, Skolelederforbundet, Skolenes Landsforbund, STAFO, Tekna og Utdanningsforbundet II FORHANDLINGSGRUNNLAGET Før utløpet av 1. avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom Virke og arbeidstakerorganisasjonene om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene er enige om at forhandlingene føres p Samfunnsviterne får årlig mange nye medlemmer. Noen melder seg ut, og andre er varig eller midlertidig ute av arbeid. En høy og stabil svarprosent bidrar til å motvirke eventuelle utslag dette.

Samfunnsviterne - Akademikern

 1. Les også: UiO-ansatte flest krever ikke høyere lønn; Blant fagforeningene i Akademikerne er Legeforeningen, Juristforbundet, Samfunnsviterne og Tekna. Enkelte av foreningene kan med større tyngde enn andre vise til et bedre lønnet arbeidsmarked utenfor UiO
 2. I 2018 er det ti år siden Likelønnskommisjonen la fram sin rapport, NOU 2008:6. Samfunnsøkonomene og Samfunnsviterne inviterte i den anledning til frokostmøte på Kulturhuset i Oslo 5. september
 3. Samfunnsviterne NTNU, Trondhjem, Sor-Trondelag, Norway. 474 liker dette · 2 snakker om dette · 3 har vært her. Studerer du på bachelor- eller masternivå i en samfunnsvitenskapelig eller humanistisk..
 4. S AMFUNNSVITERNE. Spredning. Figur 2. Lønnsspredning etter sektor. LØNNS S TATIS TIKK 2015. Som vi ser av figur 2, er det stor variasjon i spredningen i respondentenes lønn i de forskjellige.
 5. Akademikerne består av 13 medlemsforeninger. Skriv inn og klikk på din utdanning i feltet over og du vil få opp de foreningene som kan være aktuelle for deg
 6. Privat sektor skiller seg ut ved å ha en av de laveste begynnerlønnene, men er allerede etter få år den sektoren som har de best betalte samfunnsviterne og humanistene. Figur 3. Lønn etter.
 7. Velkommen til Hammerfest kommune. Her finner du informasjon om politisk virksomhet, kommunale tjenester, samfunnsutvikling, ledige stillinger og organisering av kommunen

Lønn og fakta - Kommunikasjonsforeninge

Det forhandles om lønn, pensjon, arbeidstid og andre grunnleggende rettigheter. Ved et hovedoppgjør kan tariffavtalene endres og skrives om. De er som regel gyldige over flere år, vanligvis to år. Alle tariffavtalens bestemmelser er oppe til forhandling ved hovedoppgjøret Selv om lønn og feriepenger er fortrinnsberettigede krav ved en konkursbehandling, er det en beløpsmessig begrensning på to ganger grunnbeløpet (G utgjør cirka 92 500 kroner) for utbetalinger fra den statlige lønnsgarantiordningen Akademikerne ble stiftet 1997 og er en hovedorganisasjon på arbeidstakersiden. Medlemmene er yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole Samfunnsviterne 9 år 8 måneder nedbemanning og omstilling i offentlig sektor, lønn, ferie, permisjoner, mv. Fagartikler til medlemsbladet Utdanning, brosjyrer, veiledningshefter, nettsider. Med i Unios pensjonsgruppe. Partsoppnevnt medlem av Klagenemnda etter arbeidsmiljøloven.

Lønn. Til toppen. 12407: Utdanningsfordelt månedslønn og antall år, etter fullført utdanning 2015 - 2019. Velg tabell. Velg variabler. Vis resultat. Informasjon om tabell. Om statistikken. Sist endret 15.09.2020 Kontakt Håkon Grini. I 2016 ble det forhandlet fram en ny hovedtariffavtale mellom Akademikerne Stat og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Denne avtalen gjelder alle ansatte på NTNU som har en mastergrad og som er medlem av en forening som for eksempel Tekna, Samfunnsviterne eller Econa. I denne nye avtalen skal all lønn forhandles lokalt på NTNU

Samfunnsviterne

Rådgiver i offentlig sektor utdanning

Samfunnsviterne har per i dag rundt 115 medlemmer på OsloMet og inngår i Akademiker paraplyen, det vel rundt 330 medlemmer totalt under Akademikerne. Leder av Samfunnsviterne sitter i styret for Akademikerne, og per i dag gir selve ledervervet et frikjøp på 15 % Akademikerne Pluss forhandler medlemsfordeler for 12 foreninger i Akademikerne og jobber for at du som medlem skal få de beste fordelene og tilbudene Kunnskapsbase, brukerveiledninge o HR: reiseoppgjør, lønn, permisjon, pensjon, sykerefusjoner, ferie, arbeidsavtaler, opptak, digital eksamen, eksamensplanlegging Viktigste innspill fra Samfunnsviterne: administrasjonen skal brukes og utvikles som kompetente ansatte som anerkjennes og utvikles faglig for å nå felles mål

Econa - Akademikerne varsler streik i Oslo

Årets lønnsoppgjør - Akademikern

Samfunnsviterne Samfunnsøkonomene Tekna. 1. Hjemmelsgrunnlag mv. Lønn og stillingskoder 5.1 Timelønn For arbeid som avlaster betales: 01.01.2020 - 31.12.2020 Etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 (1) nr. 2 Minst kr 86 per time Etter barnevernloven § 4-4 Minst kr 69 per tim Lønn: Dette er de dårligst betalte yrkene Disse 25 yrkene gir lavest lønn. Sjekk hvor mye du får i feriepenger Feriepengene blir beregnet ut ifra hvor mye du tjente i fjor. Kvinner tjener i snitt 13 prosent mindre enn menn Når norske menn har tjent 100 kroner, har kvinner i snitt fått 86 kroner og 60 øre Se regnskapstallene til Samfunnsviterne her. Se alle detaljer fra regnskapet helt gratis. Omsetning, årsresultat, egenkapital og gjel

Forhandlingsutvalget helse - Akademikerne

Statsviter utdanning

KarriereStart.no - Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og yrkesguide.Startsiden for jobb og karriere i Norge lønn. Samfunnsviterne mener at lokal lønnsdannelse styrker sammenhengen mellom kompetanse, ansvar og innsats, og lønnsutvikling. Lokal lønnsdannelse har ingenting å gjøre med trynetillegg. Lønn er et viktig personalpolitisk virkemiddel som setter krav til arbeidsgiver om. en aktiv og forutsigbar personalpolitikk Samfunnsviterne er en del av Akademikerne, og inngår i samme hovedorganisasjon som blant annet Tekna og Naturviterne. Ved NTNU er det Tekna som forhandler lønn på Samfunnsviternes vegne, og Samfunnsviterne stiller som bisitter i lønnsforhandlingene Vervet som leder/nestleder i Samfunnsviterne er spennende verv med store muligheter for innflytelse og innsyn i styre og stell her på OsloMet. Du vil og få kontakt med mange av våre dyktige medarbeidere og være med å bistå i ulike utfordringer som kan være aktuelle for medlemmene. Som leder/ne.

Samfunnsviteren » Nr 1 - 202

Samfunnsviterne | 1,896 followers on LinkedIn. Samfunnsviterne er en arbeidstakerorganisasjon for samfunnsvitere og humanister. Medlemmene skal være trygge på at vi er en pådriver for deres lønns- og arbeidsbetingelser - at vi aktivt jobber for å heve deres lønnsnivå og for å fremme deres økonomiske interesser og faglige kompetanse En sosialantropolog samler informasjon om menneskers levesett og studerer sosiale prosesser, sosial organisasjon, samhandling og kulturelle ytringer Avtaler og særavtaler i statlig sektor. NITO er på det statlige avtaleområdet tilsluttet hovedsammenslutningen Akademikerne-stat og omfattes av alle sentrale avtaler der Akademikerne er part på lik linje med de andre foreningene i Akademikerne

Verdien av samfunnsvitenskapen i vår tid - Akademikerne

TEMA: LØNN Hva er statu

Endret lønn ved jobbytte internt og til annen virksomhet 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% Ny jobb internt i virksomheten Ned i lønn Ingen endring Opp under 50 000 Opp over 50 00 Kvinnelige medlemmers lønn utgjør i gjennomsnitt 92 prosent av foreningens mannlige medlemmer. Denne andelen er utgjør en liten nedgang fra året før og har vært relativt stabil gjennom de. Det innebærer at lønn etter lønnstrinn fjernes, og at de ansatte får oppgitt sin lønn kun i kroner. Modernisering av lønnssystemet - Årets oppgjør er enda et skritt i retning av et moderne lønnssystem

Om Akademikerne - Akademikern

Samfunnsviternes sekretariat flyttet 25. august inn i nye lokaleri Juristenes husVår nye adresse er:Kristian Augusts gt. 9 Telefon 22 03 19 000164 Oslo Faks 22 03 19 01Direktenummer til hver enkelt ansatt finnes på våre nettsiderE-post post@samfunnsviterne.noInternett www.samfunnsviterne.no Side 26 • TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE NR 3 - 200 I Husbankens verktøy Sjef i eget liv kan du selv se hvor mye som er igjen av lønna når utgifter er betalt. NB: Timelønna som vises er ikke justert for om noen jobber flere timer i uka enn vanlig. Statistikken viser hva timelønna omtrent ville vært ved 37,5 timers arbeidsuke Arbeidstakere som har permisjon med lønn omfattes også av forhandlingene, og skal vurderes lønnsmessig. Arbeidstakere som før virkningsdato har gjeninntrådt etter foreldrepermisjon uten lønn, jf. arbeidsmiljøloven § 12-5, eller omsorgspermisjon uten lønn, jf. fellesbestemmelsene § 20 nr. 7, skal også vurderes lønnsmessig Viktige stillingsbetegnelser i statsforvaltningen på engelsk, fransk, tysk, kinesisk og russisk

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv. NITO og koronapandemien: Alle fysiske kurs og arrangementer i 2020 er avlyst. Koronapandemien gjør at flere kurs og arrangementer avlyses eller tilbys digitalt Samfunnsviterne Samfunnsøkonomenes Forening Econa Tekna NITO - Norges Ingeniør og teknologorganisasjon Den norske jordmorforening Norges Farmaceutiske Forening § 8 Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon 22 § 9 Lønn under avtjening av verneplikt 2 Samfunnsviterne har en offensiv strategi med mål om vekst og synlighet. Fra høsten 2018 oppretter sekretariatet en ny avdeling som får det overordnede ansvaret for medlemsservice, medlemskommunikasjon og vekstarbeidet i foreningen lønnen i den stillingen vedkommende hadde da yrkesskaden inntraff. § 10 L. ØNN UNDER SYKDOM / SKADE, FØDSEL, ADOPSJON, OMSORG FOR SYKT BARN, VELFERDS - P. ERMISJON OG YRKESSKADE 1. Lønnsbegrepet Med lønn menes, se vedlegg til § 26 og § 27. Deltidsansatte utbetales forholdsmessig lønn Noen får lønnen fastsatt gjennom lokale forhandlinger. Andre får lønnen fastsatte gjennom en kombinasjon av sentrale tillegg og lokale pottforhandlinger. Den lokale tillitsvalgte kan gi veiledning om de muligheter du har for å fremme lokale lønnskrav

 • Aeg symaskin bruksanvisning.
 • H11 led pære canbus.
 • Brownie mug cake recipe.
 • Bundeskanzler definition.
 • Krampuslauf.
 • Facebook messenger alle unterhaltungen löschen.
 • Nyseanfall.
 • Kjønnsfordeling studier.
 • Hydrogensulfid innånding.
 • Mokalola schöneberg.
 • Spåkvinner kryssord.
 • Barnevernet bekymringsmelding anonym.
 • Agder utstopping.
 • Brigitte bardot bilder kaufen.
 • Svømmemerker sel.
 • Zambia snl.
 • Juana manuela marroquín santos facebook.
 • Theater gummersbach programm.
 • Søvnapne død.
 • Imei nummer samsung.
 • Geschenkeladen vorarlberg.
 • Technical museum berlin price.
 • Team icopal no.
 • Vhs stuttgart kochkurs.
 • Sjødyr liste.
 • Fosterhjem for sped og småbarn.
 • Lennart nyblom ordtak.
 • Downhill bike kinder ebay.
 • Marco abe seezeit.
 • Grønn te wiki.
 • Romsdals budstikke annonse.
 • Britisk øy kryssord.
 • Breheimen neo pants short.
 • Compamed.
 • Fiberbetong bord.
 • Olympiaparken.
 • Tilbud mc lappen bergen.
 • Fila tracksuit.
 • Beglaubigte übersetzung russisch deutsch münchen.
 • Saluki långhårig.
 • Arlanda kart.