Home

Liten dvergspissmus

Liten dvergspissmus fra Lomundalen - Trollheimsporte

 1. ste pattedyr. Kroppslengden er 4 cm, halen er 2,5 cm og vekta 1,5-4 gram. Dvergspissmus er ca 4,5-6,5 cm, halelengde 3,5-4,5 cm og vekta 2-6 gram. Liten dvergspissmus skiller seg ut på grunn av: - størrelsen - bakfotlengden er på ca. 8 mm (mellom 7,5 og 9 mm) - halen er betydelig kortere enn kroppe
 2. dre vanlig enn krattspissmus i de fleste habitater. Den er betydelig
 3. bjgi 2020-10-09 13:08:18. auren, takk! trenger også bb til første del sexolog og rasjonaliseringsekspert

dvergspissmus - Store norske leksiko

 1. Liten dvergspissmus er en annen sak, den har vi ikke sett noe til i spurveuglas matlager. Arten er vanskelig å fange i klappfeller, og sannsynligvis er den litt mer vanlig enn antall funn kan tyde på. Vannspissmus Forøvrig så forekommer den største av spissmusene, vannspissmus, også i Rindal, men en ser den ikke så ofte
 2. ste pattedyrart. Arten overses vanligvis i småpattedyrundersøkelser da den ikke lett fanges i klappfeller. De 15-20 kjente norske funnene siden 1926, som er fordelt over store deler av Sør-Norge samt Troms og et vidt spekter av habitattyper (Isaksen m.fl. 1998, Værnesbranden & Larsen 2004, NZFs Prosjekt Pattedyratlas upubl.), gir dermed høyst sannsynlig et.
 3. utissimus Zimmermann, 1780. Klassifisering; Dyreriket Animalia.
 4. dre. Den er utbredt i nordlige Eurasia.. Den er aktiv dag og natt

Synonym til liten dvergspissmus - kryssord

Sorex minutissimus, tidligere liten dvergspissmus. Tilhørende emnesider Artikkelen inngår i temasiden #Pattedyr i Norge. Beskrivelse Pelsfargen er brun oppå og gråhvit under. Den kjennes på sin lille størrelse og på den relativt korte halen. I. Stor skogmus og liten skogmus skal hete storskogmus og småskogmus. Beverrotte skal kalles sumpbever. Vanlig spissmus skal ifølge forslaget få navnet krattspissmus, og liten dvergspissmus skal. Bør overvåkes: Pinnsvin Liten dvergspissmus Lappspissmus Taigaspissmus Børsteflaggermus Skjeggflaggermus Brandtflaggermus Skimmelflaggermus Dvergflaggermus Trollflaggermus Langøreflaggermus. liten dvergspissmus. knøttspissmus. Del denne artikkelen: Send oss en kommentar til denne artikkelen. NAOB - Det Norske Akademis ordbok utgis av Det Norske Akademi for Språk og Litteratur Redaksjonen holder til i Grensen 3, 0159 Oslo Kontakt redaksjonen for NAOB - Det Norske Akademis ordbok

spissmusfamilien med seks arter (liten dvergspissmus, dvergspiss-mus, lappspissmus, vanlig spissmus, taigaspissmus og vannspissmus). de norske artene spiser ikke bare insekter, men forsyner seg også med snegler, meitemark, fugleegg og -unger og døde dyr. tennene er små o Informasjon om norske pattedyr, utabeidet av Norsk Pattedyratlas. ERINACEIDAE - PIGGSVINFAMILIEN â-². Piggsvin Erinaceus europaeusL., 1758. SORICIDAE - SPISSMUSFAMILIEN â-². Liten dvergspissmus Sorex minutissimusZimmermann, 1780 Dvergspissmus Sorex minutusL., 1766 Lappspissmus Sorex caecutiensLaxmann, 1788 Taigaspissmus Sorex isodonTurov, 1924 Vanlig spissmus Sorex araneusL., 175 Han fant også 15 individer av liten dvergspissmus (Sorex minutissimus), og kunne dermed fordoble antallet fangede eksemplarer av denne arten i Norge Noen som er gode på spissmus her - eller vet av noen som jobber med disse dyra? Disse to er så små at jeg tipper dvergspissmus, men særlig den ene - den i hånda, er så liten at jeg undres på om det kan være liten dvergspissmus. Ikke så langt til Rindal (Trollheimen i mellom) der første funn i Norge er gjort. Den i hånda er i Oppdal, den døde i Sunndal Dvergspissmus og Insekter · Se mer » Insektetere * furespissmus. Ny!!: Dvergspissmus og Insektetere · Se mer » Knøttspissmus. Knøttspissmus eller liten dvergspissmus (Sorex minutissimus) er den nest minste arten i gruppen Sorex, og det minste pattedyret som lever i Norden. Ny!!: Dvergspissmus og Knøttspissmus · Se mer » Pattedyr.

Den vanlige dvergspissmusa - Trollheimsporte

Dvergspissmus (Sorex minutus) er eit pattedyr i spissmusfamilien.Spissmusa lever i Eurasia, frå Portugal og Noreg i vest til Bajkalsjøen i aust, dessutan i Himalaya og Pakistan. Ho finst gjerne i fuktige område og kan vera den dominerande spissmusarten i myrområde Stor skogmus og liten skogmus skal hete storskogmus og småskogmus. Beverrotte skal kalles sumpbever. Vanlig spissmus skal ifølge forslaget få navnet krattspissmus, og liten dvergspissmus skal kalles knøttspissmus. Nye navn foreslås også på tre flaggermusarter. Bredøreflaggermus skal ifølge forslaget bare kalles bredøre røros 2020-10-07 02:07:33. 39934: det skal vel ikke legges inn hansen-ord her i basen mer. Om du har fulgt med en stund, så har du helt sikkert sett at de blir slettet etterhvert som de har blitt lagt inn * dvergspissmus. 75 relasjoner. Last ned Unionpedia på din Android™-enhet! Installe Fastsatt ved kgl.res. 18. juni 2004 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 48a, § 49 og § 49a. Fremmet av Miljøverndepartementet

Mange flere av Norges cirka 40.000 kjente arter skal nå få norske navn, i tillegg til de vitenskapelige latinske navnene som artene allerede har Dvergspissmus finn ein nesten over heile landet, men i mindre antall enn vanlig spissmus. I motsetnad til piggsvinet er spissmusa i aktivitet også om vinteren. Vi kan då treffe på renneforma, bukta spor i snøen, nesten som etter ein bitte liten snøplog Dvergspissmus er eit pattedyr i spissmusfamilien. Spissmusa lever i Eurasia, frå Portugal og Noreg i vest til Bajkalsjøen i aust, dessutan i Himalaya og Pakistan.[1] Ho finst gjerne i fuktige område og kan vera den dominerande spissmusarten i myrområde Liten dvergspissmus, som veier 2 gram, må spise mer enn sin kroppsvekt pr. dag. Den vil sulte i hjel i løpet av få timer dersom den ikke finner mat. Migrasjon. Få pattedyr har regulære sesongtrekk av den typen vi ser hos fugler. Pattedyrene foretrekker oftest å holde sin aktivitet innenfor definerte og begrensede home range Med en kropp på drøye tre centimeter er dvergspissmusa Norges minste pattedyr. Den er et lett bytte, men lukter så vondt at mange rovdyr ikke greier å ete den

Dvergspissmus (Sorex minutus) Fjellrotte, fjellmarkmus (Microtus oeconomus) Gråsidemus (Myodes rufocanus) Grindhval (Globicephala melas) Grønlandshval (Balaena mysticetus) Grønlandssel (Pagophilus groenlandicus) Klappmyss (Cystophora cristata) Lappspissmus (Sorex caecutiens) Liten dvergspissmus (Sorex minutissimus) Nebbhval (Hyperoodon. Liten dvergspissmus (Sorex minutissimus) Liten hesteskonese (Rhinolophus hipposideros) Markspissmus (Crocidura leucodon) Middelhavshesteskonese (Rhinolophus euryale) Middelhavsmunkesel (Monachus monachus) Moldvarpmarkmus (Microtus subterraneus) Nebbhval (Hyperoodon ampullatus) Nise (Phocoena phocoena) Nordflaggermus (Eptesicus nilssonii lukk dinside er en del av Aller Media Hvorfor ser du denne annonsen. Nettstedet du nå besøker blir i stor del finansiert av annonseinntekter. Basert på din tidligere aktivitet hos oss, vil du få annonser vi tror kan interessere deg

Det minste pattedyret ulv - Store norske leksiko . Med unntak av mennesket og våre husdyr er ulven dét landlevende pattedyret med størst geografisk utbredelse Det finnes seks familier med insektetere: gullmoldvarper, pinnsvin, furespissmus, spissmus, moldvarper og børstepinnsvin, men i Norge finnes det bare to familier med innsektetere, pinnsvinfamilien med en art - pinnsvin - og spissmusfamilien med seks arter - liten dvergspissmus, dvergspissmus, lappspissmus, taigaspissmus, vanlig spissmus og vannspissmus Det vokser flere store eiketrær innen planområdet som kommer inn under den utvalgte naturtypen hule eiker og dermed beskyttet gjennom en egen forskrift. Den rødlistede lavarten liten praktkrinslav (nær truet) er registrert på eiketrær i planområdet. Det er tre naturbeitemarker som er registrert som viktige naturtyper

Norsk rødliste for arte

Knøttspissmu

Totalt ble det innsamlet 205 dvergspissmus Sorex Minutus og 129 vanlig spissmus Sorex araneus. Begge artene fantes i et vidt spekter av skogtyper. I undersøkelsen av fordeling av snegl på liten skala ble en av edelløvskogsrutene undersøkt nærmere 7. november 1997 iGoTerra - explore worldwide photos, facts and observations of Eurasian Least Shrew Sorex minutissimus. mindre dvärgnäbbmus Mindre dvärgnäbbmus Liten dvergspissmus Knøttspissmus Kääpiöpäästäine - Nei, det minste er vel liten dvergspissmus, mener Frank å vite. - Alle objekter som leveres inn, stort eller smått, er det data på, og vi tar biometriske mål, så det har verdi for museet og forskningen, forsikrer Monica Nordiske Naturfotografer har 24 479 medlemmer. Et samlingssted for nordiske naturfotografer og andre med interesse i natur og naturfotografi. Her..

Dvergspissmus - Wikipedi

SOSI standard - versjon 3.0 2-439 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon - Historikk og status Statens kartverk Juli 1997 2-439 1 Historikk og status Spesifikasjon av Annen Naturinformasjon er ny i versjon 2.2, og erstatter endel av tidligere kapitte Databeskrivelse : Annen naturinformasjon. Denne side er blank. 1 Historikk og status. Spesifikasjon av Annen Naturinformasjon er ny i versjon 2.2, og erstatter endel av tidligere kapittel ANNEN SITUASJON De tidligste pattedyrene som levde på dinosaurenes tid for 150 millioner år siden var spissmuslignende. Nålevende arter har beholdt flere karakterer som oppstod tidlig hos pattedyrene og som derfor regnes som «primitive». Kraniet er langt og smalt og mangler øyebuer. Hjernen er liten, spesielt de deler som har med intelligens å gjøre

knøttspissmus - Store norske leksiko

-Portrett - Wikipedia.Portrett er et bilde eller en skildring av et bestemt menneskes individuelle særtrekk, i billedkunsten oftest ansiktet, i litteraturen personens indre og ytre--Knøttspissmus - Wikipedia.Knøttspissmus eller liten dvergspissmus (Sorex minutissimus) er den nest minste arten i gruppen Sorex, og det minste pattedyret som lever i Norden.--Oter - Wikipedia.Oter. nærmere beskrivelse av art i form av navn og kode Merknad: Artene er knyttet til artsregistreringer og artobservasjoner. og vil bli endret ved revisjoner og ut i fra en fremtidig artstesaurus. Listen er heldekkende for arter av amfibier, krypdyr, fugler og pattedyr som forekommer regelmessig i Norge. Listen dekker fiskearter som forekommer i ferskvann og anadrome arter

Dette er ikke en spissmus - NR

 1. 10 Oversikt over forpliktelser i internasjonale avtaler, rødlistestatus og vernestatus i Norge. Utarbeidet av sekretariatet. I tabell 10.1 til 10.4 er det gjort en sammenstilling av forpliktelsene etter Bernkonvensjonen, Bonnkonvensjonen og CITES og av norsk rødlistestatus og vernestatus i Norge for pattedyr, fuglearter, karplanter og virvelløse dyr
 2. Håndballjentene er Norges kanskje største gullhåp i London-lekene. Said så for seg - han døde i 2003 - men jeg skulle likt å vite hva nettopp han ville skrevet om den. Vanlig spissmus skal ifølge forslaget få navnet krattspissmus, og liten dvergspissmus skal kalles knøttspissmus
 3. Liten dvergspissmus 8. Blåhvalen Vår service er din trygghet RUBRIKK UTGÅR i påskeutgaven Pga dobbelutgaven i påsken og helligdager vil det ikke være mulig legge inn rubrikk før etter påske
 4. Faks: 73 58 05 0 Dvergspissmus er en art av spissmus. Arten er som navnet antyder svært små, og har en gjennomsnittsvekt på bare 4 gram. I Norge er det bare knøttspissmus som er
 5. liten dvergspissmus: oppdatert av Kjell-Olav Hovde. rundt 4 år siden Erik Bolstad godkjente et endringsforslag fra Bård Eskeland for artikkelen piggsvin. rundt 4 år siden Kjell-Olav Hovde godkjente et endringsforslag fra Øystein Lofthus (UiO) for artikkelen piggsvin

Henta frå «https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Brukar:Frokor/Artiklar_me_bør_ha/Naturfag/Zoologi&oldid=3007880

Dette er rødlisten for pattedyr i Norge: - V

En liten mus tumler rundt blant skiferheller og ugress. Den kjemper for å komme seg opp på en stein. Den omstridte miljøaktivisten og stifteren av Norges Miljøvernforbund sitter på sin faste plass ved kjøkkenbordet på Kalandseidet. - Så du! En dvergspissmus. Utrolig at den klarer å krype opp en så bratt stein, sier Oddekalv Her finner du en oversikt over Naturvern, klima og miljø artikler. Søk gratis i Norges største og mest komplette kursoversikt

Frafjord, Karl. Krattspissmus og Dehnels fenomen. Fauna 2018; Volum 71 (1-2). ISSN 0014-8881.s 34 - 43. Frafjord, Karl. Ørken som reduserende faktor Eksempelvis er dvergspissmus Sorex minutus avbildet i stedet for hagespissmus Crocidura suaveolens på side 25, og storflaggermus Nyctalus noctula i stedet for leislerflaggermus Nyctalus leisleri nederst på side 39. Kun en liten tekstboks forklarer at de nå regnes som to arter liten dvergspissmus daaac. dvergspissmus daaad. lappspissmus daaae. taigaspissmus daaaf. vanlig spissmus daaag. vannspissmus daaah. spissmus ubestemt daaaa. piggsvin ea. fisker eaaa. haier og skater eaab. beinfisker eaabab. sildefisker eaababab. brisling eaababac. sardin eaababad. maisild eaababae.

Liten dvergspissmus. Search Sorex minutissimus in Google | Google-Images | Wikipedia. Liten dvergspissmus, Sorex minutissimus, ny art for Norge. Fauna 21 123-125 Siivonen, L. 1968. Nordeuropas däggdjur. P.A. Norstedt & söners förlag. Manuskriptet inkommet 1986 01 20 Jon Loman Ekologiska institutionen Helgonavägen

dvergspissmus - Det Norske Akademis ordbo

Liten dvergspissmus er endret til knøttspissmus, og vanlig spissmus til krattspissmus. Begge endringene er motivert ut fra et ønske om ettordsnavn og samtidig få navnene kortere. Bruk av ordet «vanlig» i artsnavn gir dessuten en antydning om at arten alltid og overalt er den vanligste innen sin gruppe, noe som slett ikke behøver å være tilfelle Sorex minutus. Dvergspissmus. Sorex minutissimus. Liten dvergspissmus Sorex minutissimus with the common name Least shrew, belongs to the Mammals group Welwitschia mirabilis. Streptococcus oralis. Sorex araneus. Hyalophora cecropia

Lær 385 norske virveldyr. Pensum arter til ZOOL210: Norske virveldyr. Pattedyr Dvergspissmus er heller ikke lov å si lenger, nå skal du si knøttspissmus - håper den ikke flyr som annen knott (knøtt). Og blir noen fornærmet når man ser Fangene på fortet og man begunner å skrike knøttene til de to dvergene som samler nøkler der? Ha en god helg

Level 11 - ZOOL210, norske virveldyr - Memrise

Tittet igjen på Norma.cc sin ballistikkalkulator. Norma Oryx 55 grs har kulefall på 13,3 cm på 200 meter (innskytingsavstand 100 m) med originalfart på 930 m/s. Mister du 30 m/s med kapping av løp, blir kulefallet 14,6 cm, altså 1,3 cm forskjell. Ikke noe å bry seg om, med mindre du skal skyte dvergspissmus på den avstanden Comments . Transcription . DYLAN i Dividale Wikipedia is a free online encyclopedia, created and edited by volunteers around the world and hosted by the Wikimedia Foundation Dvergspissmus 1 1 Hare 10 1 3 14 Brunrotte 10 1 11 Klatremus 24 24 Mink 2 1 3 Mammalia 50 2 4 56 Havhest 1 1 Gråhegre 1 1 Stokkand 10 1 11 Krikkand 2 1 3 Kvinand 1 2 3 Ærfugl 2 2 Siland 22 viser en liten unge i første halvdel av juni. Mislykket hekking Reproduksjonshistorie ved samme territorium på Hitra 2003-2012. ÅR FÔRINGSTILTAK. Dvergspissmus (Sorex minutus) er Norges minste pattedyr. Vanlig spissmus ( Sorex araneus ) med moskuskjertler og tannformel 3 1 3 3/1 1 1 3 = 32. Vannspissmus ( Neomys fodiens ) med tannformel 3 1 2 3/1 1 1 3 = 3

Insektetere og flaggermus - NTN

 1. Sørhare, Lepus europaeus, er eit pattedyr i harefamilien.Sørharen er nært i slekt med vanleg hare, og er den mest utbreidde harearten lenger sør i Europa.Han har kome til Noreg ein gong etter 1800. På den norske svartelista er han oppført som ein framand art som utgjer ein ukjend risiko for stadeige artsmangfald. Han har etablert ein liten bestand i Østfold basert på innvandring av dyr.
 2. utus) og vannspissmus (Neomys fodiens) forekommer fåtallig i samme region, den siste nær knyttet til vann og vassdrag. Flaggermus (Chiroptera): Nordisk flaggermus (Eptesicus nilssoni) er den eneste av våre flaggermus som opptrer i fjellet, og da fåtallig i lågalpin region
 3. Raser godkjennes av Fédération Internationale Féline (FIFe), der Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) er medlem og forvalter av avlsarbeidet i Norge. Det finnes også andre internasjonale katteorganisasjoner, med litt annerledes regelverk, men med liten utbredelse i Norge. En rasekatt er en katt som er avlet og foredlet slik at
 4. I år har dvergspissmus tatt flere kuber. En kan se at det er dvergspissmus ettersom de tar en og en bie og deler i to. Det finnes også flere typer åpen yngelråte, som tar liv av biene på samme måte som om vi skulle tas liv av ved en forkjølelse. Om det er mange døde bier kan en fjerne og tørke bunnbrettet
 5. F A U N A NORSK ZOOLOG1SK FOAEN1NGS TIDSSKA1FT ARG. 25 NR. 4. Funn av liten dvergspissmus i Sør-Norge RICHARD W IGER. ODDVAR BREKKE OG ROAR SELBO
 6. Norges (ville) pattedyr på land og i havet. Popular Quizzes Today. 6 to 1: Countries by Continent 4,729; 9x9 Mosaic Logic Puzzle III 2,690; Erase the USA (No Outlines) 1,699 Find the US States - No Outlines Minefield 1,484; What Have You Done For Me Since..

Video: Pattedyr i Norge - Norsk Pattedyratla

Ny mus i Sør-Norge - NRK Norge - Oversikt over nyheter fra

PDF | On Sep 1, 2005, O.-D. Finch and others published The discovery of the Masked Shrew Sorex caecutiens in south Norway provides a further suggestion for the post-glacial colonisation of. This page was last edited on 12 December 2019, at 10:45. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply

Kristian`s Tegnestue: mine siste tegninger og prosjekter KNH http://www.blogger.com/profile/00986188917841239987 noreply@blogger.com Blogger 27 1 25 tag:blogger.com. Definitions of Liste over pattedyr i Norge, synonyms, antonyms, derivatives of Liste over pattedyr i Norge, analogical dictionary of Liste over pattedyr i Norge (Norwegian

Kryssordkongen fant 813 mulige svar til kryssordhintet insekt. Søk blandt mange hint og løsningsforslag på kryssordkongen.n norske dyrenavn - Norsk zoologisk forenin For dvergspissmus er efd 6,5 cm, og mfd 28,3 cm. For blåhval, med føtter, på land, er efd 6847 meter, og mfd 29,550 kilometer. Jaggu godt at den blåhvalen jeg skjøt med 22-250'en i går (det regna gruelig, så det var både hval, sel, kveite og håkjerring 200 meter over havet!) la seg pent ned og døde bare 26 kilometer unna

Artsbestemmelse spissmus Spør en biolo

Kryssordkongen fant 159 mulige svar til kryssordhintet rovdyr. Søk blandt mange hint og løsningsforslag på kryssordkongen.n Sorex minutissimus with the common name Least shrew, belongs to the Mammals grou

Dvergspissmus - Unionpedi

 1. Bajkalsjøen sel Bajkalsel - Wikipedi . Bajkalsel (Pusa sibirica) er stedegen for Bajkalsjøen i Russland.Arten skiller seg fra andre selarter gjennom at den kun lever i ferskvann.Det er estimert at den må ha kommet dit for ca 2 millioner år siden, da Bajkalsjøen sist var i fysisk kontakt med have
 2. dre kryptiske arter som fortsatt regnes som uavklarte
 3. En dvergspissmus. Utrolig at den klarer å krype opp en så bratt stein, sier Oddekalv. I snart 40 år har han jobbet med natur og miljø. Han har skjelt og smelt, og kranglet med sine egne, Siden jeg var liten gutt har jeg vært medlem av Norsk Ornitologisk Forening, sier Oddekalv
 4. Slik smugler mafiaen slanger og kattedyr til Norge Risikoen er liten, fortjenesten er som for heroin. PYTONSLANGER: Disse slangene hadde en da 22 år gammel mann teipet til kroppen da han ble tatt. Vi har fire store rovdyr i Norge: gaupe, jerv, ulv og bjørn. Overdreven jakt gjorde at alle disse var nær utryddet i forrige århundre
 5. Ja, og da bruker man begrepet tro. Du tror det er riktig.Derfor er det ikke mulig å bevise en negativ...

Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now! Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu! This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs. Zweiung— Våren er i anmarsj Medlemsmøte til tirsdag får vi ikke avholdt, men vi ser fram til at vi kan samles igjen. Vi håper vi sees til medlemsmøte tirsdag den 5.mai kl 18 På nettsiden landbi.no kan du se noen vårlige tips under lurt å vite og du kan se video om vårutvikling under video galleri Ein liten riddar med eit skjold av det einaste knepet som nytta; å gjere dykk to mest muleg usynleg og lydlause gjennom dagane. Skygge unna mor si og byggje slott i tankane, der ei lita syster kan få tumle om ho berre klarer døyve knisa under dyna så ingen Mor Monster brøler SOOOV!!!! og trampar rasande inn i rommet og knuser KNH Løpsmarka, Bodø, Nordland, Norway I am a 25 year old photographer and artist who lives in the north of Norway in a small town called Bodø Virveldyr liste. Virveldyr er ryggstrengdyr, og har derfor et sentralnervesystem i ryggsiden, en ryggstreng, fordøyelseskanal, hale og skjoldbruskkjertel.De er bilateral-symmetriske (de har to like sider), og segmenterte dyr med vel utviklet tarmkanal og kroppshulrom ().Segmenteringen kommer tydeligst til uttrykk i bygningen av indre organer, som muskler, skjelett (for eksempel virvlene i.

MTBE-an/egg Kårstø.Konsekvensutredning: Miljo, naturressurser og samfunn 45. art er angitt som god (uendret bestand), redusert (bestanden har avtatt, dvs, en negati Abbor (Perca fluviatilis) Kjennetegn: Rødfargen på finnene er det mest typiske kjennetegn for abboren. Kroppen er brun eller grønnlig med mørkere bånd langs siden. Abboren e

Rotte og bjørn har fått nye navn - Dagbladet

Pattedyr I Norge: Ulv, Liste Over Pattedyr I Norge, Brunbjorn, Rodrev, Rein, Brunrotte, Blahval, Knolhval, Fjellrev, Menneske, Radyr, VI [Kilde Wikipedia] on Amazon. Leiaren for samlinga av eremittar heitte Janun. Ein gong han nyss hadde bada i den skummande elva og skylt munnen, fall ei lita dvergspissmus ned i handa hans ifrå nebben til ein hauk som flaug over han. Då han hadde funne ut kva det var for noko som fall ned på han, la han musa på ein stort lønneblad, forvandla henne til ei jente

 • Jehovas vitner sykdom.
 • Borteboerstipend videregående.
 • Frivillig arbeid i utlandet for voksne.
 • Lettleste bøker ungdomstrinnet.
 • Navnedag fatima.
 • Norsk logo quiz level 1.
 • Arbeidstilsynet åndedrettsvern.
 • Kyckling med ris och sås.
 • Charcoal mask diy.
 • Magisk opprydding prisjakt.
 • Saraya jade bevis.
 • Team models kaja.
 • Medlem trondheim skiklubb.
 • Danske wikipedia.
 • So koche ich im les halles in new york.
 • Kinder neustadt weinstraße.
 • Nav utbetalinger desember 2017.
 • Etsende definisjon.
 • Abfallkalender offenburg.
 • Givenchy veske norge.
 • Costa concordia verschrottung.
 • Samisk flagg uten farger.
 • Haus mieten 89415 lauingen.
 • Blended whiskey top 10.
 • Skatteliste bergen.
 • Lanterneføring ved ankring.
 • Lett halvautomat hagle.
 • Hvorfor danner vi samfunn.
 • Hc andersen wikipedia.
 • Sissy spacek nashville lady.
 • Lekebutikk byporten.
 • Audi a4 2000 tuning.
 • Fortell om en god venn.
 • Discos in niederbayern.
 • Översexuell sjukdom.
 • Snl imperialismen.
 • Hirtshals butikker åbningstider.
 • Last ned sims 4 gratis.
 • Sv spellen damen.
 • Bestille testosteron.
 • Braun strowman wife.