Home

Diskusjon om aktiv dødshjelp

Hei På fredag har jeg skriveøkt i norsk, og oppgaven er å skrive en artikkel/essay der vi drøfter aktiv dødshjelp. Derfor trenger jeg noen momenter jeg kan ta med om emnet. Jeg har skrevet litt om at personen selv bør kunne bestemme over sitt eget liv, men at man bør gå gjennom terapi og div. tes.. DEBATT Debatt: Aktiv dødshjelp Tillat dødshjelp Noen ganger er livet så ille at døden er å foretrekke. VANSKELIGE GRENSER: Det er en rekke vanskelige grensedragninger som må trekkes om aktiv.

Aktiv dødshjelp er for veldig spesielle tilfeller og jeg er delvis imot det, passiv dødshjelp er å la naturen gå sin gang og gi folk en verdig avsluttning. Gode poenger her, men blir ikke dette egentlig mer et tema om hvilken metode man bruker for å hjelpe noen å dø, tenker jeg - Aktiv dødshjelp bør blir lovlig - Når justisministeren sier at han for sin del er for eutanasi, er det en sensasjon. Jeg er overbevist om at vi går mot en liberalisering. Nederland er en god modell å bygge videre på, sier professor Jarle Ofstad. Bør aktiv dødshjelp(eutanasi) legaliseres Hei! Driver med et prosjekt i KRL på skolen nå om etiske dilemma. Vi har derfor fått i oppgave å lage en spørreundersøkelse. Jeg har laget følgende spørsmål: -Er du for legalisering av aktiv dødshjelp i Norge? -Ville du under noen omstendigheter ha benyttet deg av dette hvis det var lovlig? -Hvis.. Aktiv dødshjelp brukes til forskjell fra det tidligere passiv dødshjelp, som i dag omtales som behandlingsbegrensning. Behandlingsbegrensning er noe radikalt annet enn aktiv dødshjelp, ettersom man har som intensjon å ta livet av en pasient, enten ved eutanasi eller ved legeassistert selvmord

Artikkel om aktiv dødshjelp - Skole og - diskusjon

 1. Når spørsmålet om aktiv dødshjelp i dag reises i vårt samfunn, er det et tegn på at det grunnleggende synet på mennesket er kommet under betydelig press». I samme kapittel snakker kongen om religionens plass i samfunnet
 2. Skal delta i en diskusjon om dette i morgen, og trenger da argumenter mot aktiv dødshjelp. Mvh Dimanch
 3. Idag hørte jeg en liten diskusjon om aktiv dødshjelp. De nevnte at fler og fler normenn er for aktiv dødshjelp, 2 av 3 faktisk. Så hadde de en liten snakk om hvem som burde kunne få denne type hjelp og hvordan reglene skulle være. Hva mener du om aktiv dødshjelp? Synes du at vi burde få lov til å..
 4. Spørsmålet om aktiv dødshjelp versus passiv dødshjelp er veldig omfattende, og fortjener gjerne en egen tråd. La meg nøye meg med å si: Passiv dødshjelp (der det korrekte navnet nå er begrensning av livsforlengende behandling) forekommer daglig og overalt i norsk helsevesen, stort sett uten at noen løfter et øyebryn, tvert om er det god medisin
 5. Debattene om aktiv dødshjelp blir veldig krevede når utgangspunktet er enkelthistorier, mener overlege og medlem i Rådet for legeetikk, Morten Horn
 6. Aktiv dødshjelp handler om friheten fra dogmatisk, overformyndende moral. Det er progressiv, sosialdemokratisk politikk. Man behøver ikke tenke særlig hardt for å komme på andre historiske.

Debatt: Aktiv dødshjelp - Tillat dødshjelp

 1. st viktig: at denne planen forutsetter pasientens initiativ og eksplisitte, informerte godkjenning) - ja da følger det helt ordinært logisk at det ikke kan være aktiv.
 2. Nå håper de at Torgeir sin historie kan bidra til en grundig diskusjon om aktiv dødshjelp. Da Torgeir dro til Sveits var han veldig svak og veldig syk. Å reise til et annet land var en.
 3. Legeprofesjonens holdning til aktiv dødshjelp ser flere steder ut til å ha hatt betydning for om aktiv dødshjelp blir tillatt. Den britiske legeforeningen er motstander av legalisering. I California stilte legeforeningen seg nøytral i spørsmålet om legeassistert selvmord i 2015, hvorpå delstaten innførte det året etter
 4. Tidligere overlege Olav A. Haugen skal ha takk for en ryddig gjennomgang av utfordringene rundt aktiv dødshjelp. Han kommer med innspill til debatten som i aller høyeste grad må med. Det må avklares på hvilken måte aktiv dødshjelp skal foregå og hvem som skal avgjøre spørsmålet i hvert enkelt tilfelle. Her legger Haugen gode fram forslag: «må man sørge for at spørsmålet om.
 5. Aktiv dødshjelp kommer i to varianter: eutanasi og assistert selvmord. Begge er forbudt i Norge. Eutanasi innebærer at en fagkompetent person, ofte en lege, fremskynder døden for en samtykkekompetent pasient som aktivt ber om hjelp til å dø, og som innfrir strenge kriterier nedfelt i lov. Det er lovlig i Nederland, Belgia og Luxembourg
 6. Dødshjelp omfatter såkalt «aktiv dødshjelp», «euthanasi» og «assistert selvmord». I definisjonen brukt her omfattes aktiv dødshjelp og euthanasi av beskrivelsen «å ta livet av en person etter personens frivillige forespørsel», mens assistert selvmord omfattes av beskrivelsen «å hjelpe en person til å ta sitt eget liv»

Jobber man med syke og døende så er vel arbeidsplassen neppe stedet for å fronte en holdning om aktiv dødshjelp, men utenfor jobb så må man jo kunne si hva man mener. Vel, nå tar jeg nesten for gitt at det er aktiv dødshjelp som man bør være mest varsom med å fronte, men jeg ser også situasjoner hvor det motsatte synet ikke bør frontes for bombastisk Det har de siste ukene gått en debatt om aktiv dødshjelp i VL-papirutgavens spalter, i kjølvannet av et leserinnlegg fra Ole Peder Kjeldstadli, leder i Foreningen Retten til en verdig død. Denne debatten dreier seg egentlig om de kristnes syn på aktiv dødshjelp, og faller således utenfor kompetanseområdet til både Kjeldstadli og meg selv - vi er begge humanetikere Vi trenger en ny abortdiskusjon - om aktiv dødshjelp Norge bør også ta sine etiske prinsipper opp til ny vurdering. Det er på tide å åpne for aktiv dødshjelp, skriver Amanda Schei Aktiv dødshjelp er definert som handlingen der noen (oftest en lege) enten tar livet av en person (oftest en alvorlig syk pasient) eller hjelper personen med å begå selvmord, på bakgrunn av personens direkte forespørsel om hjelp til å dø.. Begrepene dødshjelp, eutanasi og assistert død brukes ofte synonymt med aktiv dødshjelp. Aktiv dødshjelp deles i to former: Eutanasi (legen gir. Norske politikere har aldri tatt en skikkelig debatt om aktiv dødshjelp, mener stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (Frp). Partiet hennes er det eneste på Stortinget som sier ja

Video: Aktiv dødshjelp? Ja eller nei? - Skole og - diskusjon

Aktiv dødshjelp: For eller imot? - diskusjon

Støtten til aktiv dødshjelp kommer fram i en fersk undersøkelse utført av Ipsos MMI for Dagbladet. På spørsmål om aktiv dødshjelp bør tillates i Norge svarer 23 prosent nei Aktiv dødshjelp og abort. Gud sier i sitt ord: Få bort de urettferdige lovene i landet. Atter en gang er det diskusjon om abort og assisterte selvmord Disse tre frykter at debatten om aktiv dødshjelp skal blusse opp i Norge: Vil ikke åpne for aktiv dødshjelp. Torbjørn Røe Isaksen (H) var tidligere sterk tilhenger av aktiv dødshjelp, men.

6. okt. - Aktiv dødshjelp; 35 min; Torgeir Djønne Lian var bare 24 da han valgte å avslutte livet i Sveits. Burde han fått hjelp til å dø i Norge Ønsker diskusjon om aktiv dødshjelp - Det er på tide at Fremskrittspartiet tar spørsmålet om aktiv dødshjelp inn i forhandlingene om ny regjeringsplattform. Av Stine Strander Tirsdag 28.11 201 Jeg håper det ikke blir aktiv dødshjelp for de som er kronisk suicidale. Jeg mistenker at hele diskusjonen handler mest om å få en aksept for at man ønsker å dø. Folk ønsker kanskje at andre (helst en lege) skal anerkjenne at de har det vondt og ikke føler noe håp. 2

Spørreundersøkelse om Aktiv Dødshjelp - diskusjon

Aktiv dødshjelp er en viktig diskusjon . DEBATT: Livskvaliteten og retten til å ha en verdig bortgang er noe vi må ta vare på, uansett hvilken form det vil ta i fremtiden. må man være ytterst forsiktig med å påstå at vi har nok kunnskap til å ta en avgjørelse på spørsmålet om aktiv dødshjelp Deretter om modellen vil la seg gjennomføre innenfor norske rammer. Vi er likevel ikke skråsikre på om det er riktig å tillate aktiv dødshjelp, men med en utredning vil vi skape en mer kunnskapsbasert debatt. Flertallet av befolkningen ønsker å tillate aktiv dødshjelp Debatten om aktiv dødshjelp er veldig kontroversiell, og ofte preget av sterke følelser. Derfor synes vi det er viktig at debatten holdes saklig og basert på fakta. I Kleiven sitt innlegg kan det virke som at Grønn Ungdom ønsker å legalisere aktiv dødshjelp. Det stemmer ikke

Aktiv dødshjelp. Ett tema som ofte vender tilbake er spørsmålet om aktiv dødshjelp. Vi kjenner historiene om ALS-pasienter som opplever livet som så vanskelig at de vil ta det skrittet Terje Holøyen ikke tok, nemlig aktivt be helsetjenesten om hjelp til å dø. TV 2 har fortalt om Jane som reiste til Sveits hvor aktiv dødshjelp er tillatt I går skreiv Aftenposten om ei ny undersøking frå Legeforeningens forskningsinstitutt. Av vel 1500 norske legar stadfestar éin prosent at dei har utført aktiv dødshjelp. At talet er så høgt, vekkjer oppsikt i fagmiljøet i Bergen. — Dette overraskar meg veldig. Hos oss er dette heilt. Aktiv dødshjelp - Mennesker i siste fase i livet bør kunne velge selv Frp er det eneste partiet på Stortinget som er for aktiv dødshjelp. ØNSKER DEBATT: Fremskrittspartiets helsepolitiske. Anne Rokkanytrer seg om aktiv dødshjelp og assistert selvmord med en påstand om at helsevesenet i vårt land allerede er herre over liv og død (BT 17. okt.) Det er mildt sagt en overdrivelse og en farlig illusjon. Jeg hører til blant det flertall av leger som aktivt motarbeider at helsepersonell skal utføre slike «tjenester»

Aktiv dødshjelp - Menneskever

- Aktiv dødshjelp bør kunne innvilges når en pasient lider uutholdelig, ikke har noen realistiske utsikter til bedring og har tatt et selvstendig valg om å dø. Dersom en lege og en psykolog, uavhengig av hverandre, vurderer kriteriene for å være oppfylt, bør aktiv dødshjelp kunne bli utført, sier han Disse tre frykter at debatten om aktiv dødshjelp skal blusse opp i Norge: Vil ikke åpne for aktiv dødshjelp. Torbjørn Røe Isaksen (H) var tidligere sterk tilhenger av aktiv dødshjelp, men. Nederland, Belgia og Luxembourg er landene i Europa hvor aktiv dødshjelp er legalisert under strenge kriterium, som er ganske like, men som bygger på den nederlandske eutanasiloven fra 2008. De tillater både eutanasi (død ved injeksjon) og assistert selvmord (pasienten får medikamenter som kan brukes til å begå selvmord), selv om eutanasi er den klart mest brukte formen Erfaringene taler mot aktiv dødshjelp . DEBATT: Læringen fra land med en kultur som ligner vår egen, viser at antall drepte, aldersgrenser og kriterier for hva som er god nok grunn forskyves raskt når aktiv dødshjelp innføres Aktiv dødshjelp er forbudt ved lov her i landet. Da vil jeg påstå at det ikke kan kalles maktbegjær av en tjenestemann (helsepersonell) å ikke ville utføre aktiv dødshjelp¨på en pasient selv om denne skulle ønske det. Pasienten kan ikke sette seg selv over loven og kreve at en tjenestemann (som du kaller det) skal gjøre en ulovlig.

Debatten angående aktiv dødshjelp lider av et av den moderne moralfilosofiens største skavanker. Nemlig et manglende hierarki av verdier. Mange ganger koker etiske diskusjoner i dag enten ned til hvordan man skal kalkulere konsekvensene av en handling i form av vellyst og smerte, eller til hvordan man skal handle på en måte som kan gjøres til en allmenngyldig lov Jeg håper det ikke blir aktiv dødshjelp for de som er kronisk suicidale. Jeg har lært at uansett hvor tungt, vanskelig og mørkt livet kan være så kan det snu hvis man får riktig behandling og/eller får hjelp til å leve med psykdom Jeg er mye mer for at det brukes ressurser på å forske på, forebygge og behandle de sykdommene som fører til suicidalitet Tre av fire nordmenn oppgir at de er positive til å tillate aktiv dødshjelp. Støtten til aktiv dødshjelp kommer fram i en fersk undersøkelse utført av Ipsos MMI for Dagbladet. På spørsmål. Informasjonssjef i organisasjonen Menneskeverd Daniel Joacim Kleiven har i Aftenbladet 6. desember et innlegg om forslaget om å utrede spørsmålet om aktiv dødshjelp. Innlegget er gjennomsyret av «jeg alene vite» og forakt for andres mening. Så nedlatende er innlegget at Kleiven/hans organisasjon diskvalifiserer seg som seriøs deltaker i debatten

Støtten til aktiv dødshjelp kommer fram i en fersk undersøkelse utført av Ipsos MMI for Dagbladet. På spørsmål om aktiv dødshjelp bør tillates i Norge, svarer 25 prosent: «ja, det må. Aktiv dødshjelp er totalforbudt i Norge, som i de fleste andre land, men tillatt i Nederland, Belgia og Luxembourg. I Sveits er det tillatt med såkalt assistert død for for egne innbyggere og. Med aktiv dødshjelp meiner eg at ein person hjelper ein annan som ønskjer dette til aktivt å avslutta livet hans. Det kan skje anten i form av medverking til sjølvmord eller drap av ein samtykkande, alt etter om det er personen sjølv eller hjelparen som står for den direkte avlivinga. Begge formene for aktiv dødshjelp er som kjent.

Fakta om aktiv dødshjelp: Det skilles vanligvis mellom aktiv og passiv dødshjelp. Passiv dødshjelp innebærer å stoppe eller ikke sette inn livsforlengende behandling, for eksempel å koble fra respirator. Dette er tillatt i Norge, forutsatt at det vurderes som at behandlingen trekker ut dødsprosessen eller forlenger lidelsen hos pasienten Vi har konfirmasjon til våren, og da må det selvsagt diktes litt sanger :-) Nå er det mange år siden jeg sist diktet sang, så jeg har helt glemt hvilke melodier det er vanlig å dikte sang til. Det er vel noen som liksom går igjen, er det ikke? Noen som har forslag til melodier som alle kan, som d.. Aktiv dødshjelp er et tema uten enkle svar, skriver Kristin Ljøkjel Hansen og Rolf Ekenes fra Færder Kristelig Folkeparti. MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Heming Olaussen og Elisabeth Sann ønsker (TB 12. oktober) at aktiv dødshjelp kan utredes. størst viktighet i diskusjonen om man bør legalisere aktiv dødshjelp. 1.2 Aktualitet Problematikken rundt aktiv dødshjelp engasjerer mange mennesker, og dette har ført til at det har blitt dannet flere interesseorganisasjoner som arbeider aktivt for eller imot en avkriminalisering av aktiv dødshjelp

Kongen sier nei til aktiv dødshjelp - Vårt Lan

Disse tre frykter at debatten om aktiv dødshjelp skal blusse opp i Norge: Vil ikke åpne for aktiv dødshjelp Torbjørn Røe Isaksen (H) var tidligere sterk tilhenger av aktiv 15.06.201 Nå ber bilbransjen om aktiv dødshjelp for å få de eldste bilene vekk fra veien. PETER RAAUM Redaktør Motor. Publisert 21/10 2020 - 20:47 Sist oppdatert 22/10 2020 - 19:59. Elleville elbiltilstander gjør det lett å tro at Norge har verdens mest moderne bilpark DEBATT Debatt: Aktiv dødshjelp Kanskje mor heller burde fått en sprøyte Jeg har sett på nært hold hvordan den såkalte lindringsfasen, som Rådet for legeetikk kaller det, utspiller seg Dvs. at Aktiv dødshjelp er en samlebetegnelse som omfatter både død ved injeksjon (Eutanasi) og Assistert selvmord. Hovedutfordringen er nok at Eutanasi OGSÅ kan fungere som en slik samlebetegnelse, i manges språkbruk, og ikke minst glir disse begrepene over i hverandre Kravet om at aktiv dødshjelp og legeassistert selvmord bør tillates, vil med høy grad av sannsynlighet bli holdt levende, ikke bare av foreningen «For en verdig død», men også en sterkt økende opinion. Foreløpig er det kun Frp som har vedtatt en prinsipperklæring om å tillate aktiv dødshjelp,.

Diskusjon:Aktiv dødshjelp. Introduction Ny versjon Endringsforslag fra Ddlovatonorway Referanser Religiøse, etiske og filosofiske argumenter Forbedringspunkter: Unngå weasel words såsant disse ikke kan direkte kildebelegges, samt belegg begrepsavklaringer Obs! Ser at referanse. Om aktiv dødshjelp: Gjeninnfør bødler eller avstå fra å organisere avliving av borgere DEBATT / Bjørn Hofmann / For abonnenter. Høyre sier nei til aktiv dødshjelp og tiggeforbud POLITIKK / / For abonnenter. Tre av fire er positive til aktiv dødshjelp NORGE /. Spørsmålet om Norge skal tilby aktiv dødshjelp er for mange et vanskelig tema å diskutere. Det er foreldrene fullstendig klar over. - Det er en vanskelig sak, det er det ikke tvil om, sier.

«De som vil ha dødshjelp, vil dø for å frigjøre seg fra avhengighet», skriver Andreas og Randi Masvie i Morgenbladet 14. mars om dødshjelpens menneskesyn.. Et svært interessant essay, men når det gjelder debatten om legalisering av aktiv dødshjelp, tør jeg påstå at dette essayet ikke fanger opp det sentrale i problemstillingen Hei! Jeg skal skrive semesteroppgave i exphil, og har valgt aktiv dødshjelp som tema. Etter forslag fra læreren så burde jeg ha med om kants pliktetikk, og utillitarismen. Videre foreslo han å avgrense det til alvorlig syke (som med stor sansynlighet) kommer til å dø uansett. Så langt har jeg les.. Da er det en kran på slangen med medikamentet, denne er det pasienten selv som må åpne. Når det er snakk om aktiv dødshjelp er det legen selv som gjør den endelige handlingen. Dette handler ikke bare om hva man ønsker, men også om hva man har ressurser til. Det koster nemlig mellom 70.000 og 80.000 kroner Hovedtekst om aktiv dødshjelp flyttet til eget oppslag med tittel Aktiv dødshjelp Jeg har flyttet hovedoppslaget om aktiv dødshjelp (fullstendig omarbeidet oppslag lagt ut 27.1.2013) til oppslagsordet Aktiv dødshjelp, mens teksten under eutanasi er omgjort til en tekst som omhandler den underform av aktiv dødshjelp som kalles eutanasi VG Helg fortalte sist lørdag historien om Kjeld, som valgte å bestille sin egen død i Sveits. De politiske partiene må ta diskusjonen om aktiv dødshjelp inn over seg, skriver kronikkforfatteren

Argumenter mot aktiv dødshjelp - diskusjon

Aktiv dødshjelp - hva en faktisk diskuterer

Aktiv dødshjelp - Dine meninger - diskusjon

Om Grønn Ungdom ønsker en kunnskapsbasert debatt, må de gå foran som et godt forbilde. For inntil videre har vi allerede mer enn nok kunnskap til å vite at vi aldri bør innføre aktiv dødshjelp i Norge Loven om aktiv dødshjelp ble laget for å gi leger muligheten til å hjelpe terminalt syke pasienter med å dø. I Nederland er det stadig flere grupper som gjør krav på retten til å dø. Nederlandsk eutanasipraksis er ikke nødvendigvis fantastisk, men temaet er gjenstand for en åpen diskusjon, mens dette fortsatt er tabubelagt i Norge. Aktiv dødshjelp er et etisk dilemma man vil støte på som lege, og som man derfor bør ha et gjennomtenkt syn på På Civita og Skaperkrafts siste frokostmøte, der vi stilte spørsmål om hvorvidt fastleger fortsatt bør kunne ha muligheten til å reservere seg mot å henvise til abort, ble også aktiv dødshjelp et tema. Det var president i Legeforeningen, Hege Gjessing, som kom inn på temaet da hun skulle fortelle hvordan foreningen resonnerer rundt slike spørsmål Dommer krever rett til dødshjelp. ULEFOSS (VG) Den kjente tidligere dommeren Anders Melteig (80) krever at folk som ikke ønsker å leve, skal få hjelp til å dø

Er aktiv dødshjelp etisk riktig? - Verdidebat

Venstre har nettopp stemt nei til aktiv dødshjelp, men Oslo fylkeslag av HEF lanserer ressursside om tema og holder diskusjonen varm: Tre tilhengere og en motstander møtes til debatt på Litteraturhuset i kveld. (9.4.2014 65 prosent sier ja til legalisering av eutanasi (aktiv dødshjelp) og 34 prosent sier nei, viser resultatet av folkeavstemningen etter at rundt 83 prosent av stemmene er talt opp. Mark Baker / AP. Snakkesalig om dødshjelp Diskusjon om dødshjelp er essensielt, men i motsetning til Amanda Schei, mener vi at praksisen ikke bør innføres. Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan. Flere partier diskuterer nå om de skal programfeste rett til aktiv dødshjelp. Venstre er ett av dem. Men det er ikke lett å tenke klart og prinsipielt om så vanskelige spørsmål. Det i seg selv bør mane til ettertanke og stor varsomhet. Innlegget var publisert på Clemets blogg 4. mars 2020

Torgeir fikk aktiv dødshjelp i Sveits - lege mener

Legen Andreas Wahl Blomkvist skrev i Aftenbladet 3. desember at det er på tide å tenke nytt om aktiv dødshjelp. Han får god støtte av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Burde være juridisk bindende. Ifølge TV2 har Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som også kan overprøve norsk rett, gjort selvmord til en menneskerett Aktiv dødshjelp til dyr er noe helt annet enn aktiv dødshjelp til mennesker. Gud har gitt menneskene et håp om å leve evig, men det har han ikke gitt dyrene. (Romerne 6:23; 2. Peter 2:12) Bibelen fordømmer grusom behandling av dyr, men viser at menneskene har fått myndighet over dyrs liv. (1 Kampen om aktiv dødshjelp er også psykologers kamp, uavhengig av ståsted i legaliseringsspørsmålet (det krever lenger og mer utførlig argumentasjon enn den som er gitt her). En legalisering vil potensielt kunne få store konsekvenser ikke bare for vårt samfunn og menneskesyn, men også for vår profesjon

Et flertall i befolkningen mener aktiv dødshjelp bør være tillatt i Norge. Det viser e n meningsmåling TNS Gallup har utført for TV 2.. Mens 52,3 prosent sier ja, mener 35 prosent at det ikke. Hadde en diskusjon med faren min om dette, han var helt for aktiv dødshjelp. Så spurte jeg ham hvordan han hadde følt det dersom moren hans ville ha aktiv dødshjelp (hun var dårlig og var på sykehjem). Hvordan hadde det fått ham til å føle da? Vi må ikke glemme at våre liv og vår død er noe som angår flere enn bare oss selv Et flertall ønsker aktiv dødshjelp - slik svarer politikerne. LITTERATURHUSET, OSLO (TV 2): Politikerne vedgår at det er viktig å ta debatten om aktiv dødshjelp, men ingen av dem endret. Aktiv vs. passiv. Eutanasi, eller aktiv dødshjelp av (gresk eu god og thanatos død, «behagelig død») går ut på å fremskynde en persons død med et ønske om å utføre noe godt, vanligvis for å ende lidelse. Eutanasi kalles tidvis også assistert selvmord. Passiv dødshjelp er uklart begrep, men det vanlige er å oppfatte det som å la være å gi livsforlengende behandling Etisk diskusjon rundt aktiv dødshjelp med dydsetikk » Samfunn og verden » Generell debatt; Vil du være med på bakrommet? Logg inn for å følge dette . Altså det etiske spørsmålet om aktiv dødshjelp burde være greit ved hjelp av dydsetikk-modellen. (Vet ikke om det er postet riktig, isåfall bare flytt tråden) Anonymkode: 6aeae.

Men selv om programkomitéen der vil åpne for diskusjon om aktiv dødshjelp, så er dette ikke (så vidt jeg vet) majoriteten. Selv om Venstre har Rotevatn, så har partiet også tunge stemmer som står for en mer omsorgsbasert liberalisme, med mer fokus på vernet om de svakeste Frp mener politikerne må slutte å synse om aktiv dødshjelp: - Vi må få fakta på bordet. Norske politikere har aldri tatt en skikkelig debatt om aktiv dødshjelp, mener. Vår tids debatt om aktiv dødshjelp har fellestrekk med abortdebatten på 60- og 70-tallet. Men det folkelige engasjementet er labert, og diskusjonene er ofte mer preget av refleks enn refleksjon. Norge har godt av at denne debatten blir både hetere og mer kunnskapsbasert. I boken Aktiv dødshjelp - etikk ved livets slutt gjør Ole Martin Moen og Aksel Braanen Sterri et godt arbeid med å.

Debatt: Aktiv dødshjelp - Aktiv dødshjelp er god sosial

I en tekst om aktiv dødshjelp fra 1975 konkluderte HEFs grunnlegger Kristian Horn med at det ikke var organisasjonens oppgave å ta stilling til problematikken. Det har likevel vært et ønske i nyere tid om å avklare organisasjonenes forhold til dette temaet, noe som ble formulert i forbundets Prinsipp- og arbeidsprogram for perioden 2002-2005 Dødshjelp og livssyn Debatten om selvbestemt død og eutanasi er igjen blitt aktualisert ved at saken mot legen Christian Sandsdalen i dag skal opp for lagmannsretten

Diskusjon:Aktiv dødshjelp - Wikipedi

Aktiv dødshjelp: Torgeir Djønne Lian (24) ville avslutte

Essayet «Jeg vil dø» gir oss bedre innsikt - om det moderne synet på døden, og om diskusjonen om aktiv dødshjelp. Lars Kolbeinstveit. Publisert tirsdag 23. april 2019 - 02:00 Sist oppdatert tirsdag 23. april 2019 - 02:00. Et vanlig argument mot aktiv dødshjelp er at menneskeverdet tappes. Svært. I NOU 2002: 4 Ny straffelov behandler Straffelovkommisjonen blant annet lovreguleringen av aktiv dødshjelp. Stortinget skal ta stilling til forslagene i mars 2005. Her drøftes utredningens omtale av adgangen til straffrihet for aktiv dødshjelp av en anestesilege ved smerteklinikk, en filosof som er medisinsk etiker, og en jurist med erfaring som lege Klar for en real diskusjon? Velkommen til Mammanett! Du må registrere deg før du kan skrive innlegg, delta i terminklubber og foreldregrupper eller stille spørsmål til fagpersonalet. Medlemskap er gratis Torgeir Djønne Lians (24) valg om å avslutte livet i Sveits har ført til en ny debatt om aktiv dødshjelp

Den gode død - god for hvem? | Kommunikasjonsavdelingen

Ble litt inspirert av et par innlegg fra aborttråden hvor det snakkes om å ta et valg for det ufødte barnet. Hva med Hjem Forum > Generell diskusjon > Generelt > Ikke medlem ennå? Registrer deg nå! Det er gratis og tar kun 1 minutt. Fjern notisen; Logg inn. eller bli medlem nå . Aktiv dødshjelp. En tråd i 'Generelt. Aktiv dødshjelp var tema når Dagsrevyen (NRK Nyheter) i går kveld presenterte historien til en 24 år gammel mann som valgte å dra til Sveits for å få aktiv dødshjelp. Jeg kjenner hundrevis, for ikke å si tusenvis, av mennesker med store og krevende funksjonsnedsettelser. De fleste opplever ikke først og fremst sin egen kropp eller helse som den største begrensningen i livet eller. Nordmennene som velger å gjøre dette bringer opp diskusjonen om aktiv dødshjelp i norske medier med jevne mellomrom. Kjos tror det bidrar til å endre holdningene våre når vi får høre historiene som ligger bak valget om å søke aktiv dødshjelp. - I de historiene vi hører om dette, så er det jo gjennomtenkt Diskusjonen om aktiv dødshjelp hører hjemme helt andre steder enn i spørsmålet om kommuneøkonomi. Tromsø kommune har gjort undersøkelser for å finne ut hvorfor vi bruker mye mer penger på. Det er ingen tvil om at alle historiene vi møter i spørsmålet om aktiv dødshjelp er nære, sårbare og berører oss sterkt. Det handler alltid om lidelse og håpløshet. Sykdom, død og lidelse er de aller, aller vanskeligste sidene ved menneskelivet. Når artikkelforfatter Marit Ulriksen mener dette er noe vi må håndtere er jeg helt enig Da jeg skulle finne ut om jeg var for eller mot aktiv dødshjelp, søkte jeg etter emnet på google, og jeg fikk mange treff. Det var blant annet mange gode argumenter for aktiv dødshjelp, men ettersom jeg leste mer skjønte jeg at det mange flere spørsmål enn det var gode svar

 • Bali kyllinggryte glutenfri.
 • Gul strømpebukse barn.
 • Tidlig nytid.
 • Newtonsche gesetze aufgaben.
 • Viktige hendelser i jødedommen.
 • Summer internship 2018 deloitte.
 • Ikea family zoo hannover.
 • Midlertidig fosterhjem.
 • Inngang spa norefjell.
 • 1709 issues.
 • Kebab pizza med pommes.
 • Forsinkelse håndverker.
 • Hjärtporslinsblomma.
 • Kulturressurser eksempel.
 • Ontario english.
 • Tilpasning økologi.
 • Norsk buhundklubb.
 • Vodka wiki.
 • Cramo login.
 • Åland skatt.
 • Haus hahnen norderney.
 • Hvordan finne sin skytsengel.
 • Watch mamma mia.
 • Olivia dejonge.
 • Aksjer og daytrading bok.
 • Tamiya norge.
 • Semla.
 • Testikkel latin.
 • Imagen de la virgen de guadalupe original.
 • Unga klara nationalscen.
 • Baderomsspeil med lys.
 • Klatrepark voss.
 • Junkyard rabattkod.
 • Bohain en vermandois mairie.
 • Forrigling kontaktor.
 • Ariel søyland blogg.
 • Snuslageret norge.
 • Skageflå kart.
 • Baby vil ikke drikke.
 • Lynne ramsay.
 • Baustellen magdeburg 2018.