Home

Helsenorge mine resepter

Helsenorge.no henter de aktive reseptene dine fra nasjonal database for elektroniske resepter (reseptformidleren), og de historiske reseptene dine fra kjernejournal. Resepter vises i en liste sammen med informasjon om utleverte legemidler og andre apotekvarer. Papir- og telefonresepter vises også etter at de er hentet på apoteket Helsenorge har kvalitetssikret informasjon om helse, sykdom og rettigheter, og digitale tjenester som bytt fastlege, e-resepter og kjernejournal

Se dine legemidler på nett - helsenorge

Resepter på medisiner og utstyr. Prøvesvar. Resultat av test for koronavirus. Helsekontakter. Behandlere og kontaktpersoner. Pasientjournal. Journaldokumenter fra sykehus. Egne dokumenter lagret på Helsenorge. Donorkort. Digitalt donorkort for organdonasjon. Verktøy. Kurs og andre verktøy for læring og mestring www.helsenorge.n Oversikt over egne resepter. Du kan få oversikt over gyldige e-resepter og hvilke legemidler du bruker på helsenorge.no. Legen kan også gi deg en utskrift over alle legemidler og varer du bruker, så sant legen også har informasjon fra andre leger som har skrevet resept til deg Mine resepter. Har du en eller flere elektroniske resepter, e-resepter, kan du finne en oversikt over de som er gyldige, hvilke legemiddel og andre varer du og barna dine under 16 år har fått utlevert, og hvor mange utleveringer som eventuelt gjenstår

Skal du logge inn til helsenorge.no må du ha høgaste tryggleiksnivå, som er nivå 4. Norske styresmakter har vurdert at ein treng elektronisk ID på høgste tryggleiksnivå for å få tilgang til tenester som inneheld helseopplysningar. Veiledning helsenorge.no 23 32 70 00 På helsenorge.no finnes mange tjenester du kan benytte for å følge opp din helse. Flere er under utvikling. Du ser også tjenester som er under utprøving i utvalgte områder i Norge Mine resepter og e-resept hos Vitusapotek. Ved å logge inn med BankID kan du hos vitusapotek.no få oversikt over Mine resepter, altså oversikt over alle dine gyldige e-resepter. E-resepter er resepter som legen sender elektronisk, og erstatter den tradisjonelle papirresepten. Kort fortalt resept på nett Les mer informasjon om frikort og egenandeler på helsenorge.no. Mer om tjenesten. Samtykke. Denne tjenesten krever samtykke til tilgangsnivå Basis eller høyere. Fullmakt. For å kunne benytte denne tjenesten på vegne av andre som du ikke har foreldreansvar for, må de gi fullmakt til tjenesteområde nummer 3: Digitale helsetjenester

Dine resepter: Slik ser det ut på forsiden når du er innlogget i Mine resepter på helsenorge.no. Slik får du oversikt på mineresepter.no. 1. Logg inn på mineresepter.no. 2. Velg elektronisk ID og følg instruksene på skjermen. Er dette første gang du logger deg inn, vil du få opp en beskjed om samtykke Innsynslogg på helsenorge.no. For at du skal ha kontroll over hvem som ser din reseptinformasjon, har du tilgang til en egen innsynslogg over hvilket helsepersonell som har sett på eller behandlet dine e-resepter. Innsyn i dine resepter loggføres i både reseptformidleren og kjernejournal Denne siden er visst ikke helt frisk. Se etter en skrivefeil i URL-adressen, eller gå til forsiden. Gå til forsid Årsaken er at alle innbyggertjenester skal samles, og tjenesten skal kobles på den tekniske løsningen til helsenorge.no. Det skriver Direktoratet for e-helse i en pressemelding. Den tidligere portalen Mine resepter vil stenge 15.september 2018 Mine resepter som du finner under Min helse. Visste du at på helsenorge.no kan du: • Se om resepten er tilgjengelig på apoteket. • Få oversikt over gyldige e-resepter og se om det er mer igjen. • Se dine barns resepter og eventuelt andres resepter som du har fullmakt til å se

Slik får du full oversikt over reseptene dine - Telenor

Helsenorge - din helse på nett - helsenorge

Bestill fornyelse av resept Bestill reseptfornyelse hos fastlegen din på nett. Med HelseRespons kan du fornye reseptene hos fastlegen din. Enten via SMS, nettside eller appen vår som du kan laste ned fra Google Play eller App Store.. Søk etter ditt legekonto Vitusapotek.no Alf Bjerckes vei 28, 0596 Oslo Postadresse: Postboks 183 Kalbakken, 0903 Osl Vi tilbyr elektronisk kontakt via myndighetenes trygge portal, helsenorge.no. Vi tilbyr også videokonsultasjon (gå til videokonsultasjon fra menyen for nærmere informasjon) . På helsenorge.no kan du velge mellom følgende tjenester: Bestille time. Fornye resepter. E-konsultasjon med din fastlege . Kontakte legekontoret Merk følgende Du går nå over i et digitalt verktøy som ligger utenfor Helsenorge og dermed har sine egne bruksvilkår som du bør sette deg inn i. Alle digitale løsninger skal informere om bruksvilkår til sine brukere. Behandleren din vil ha tilgang til å følge med på din bruk av verktøyet

Informasjon om koronaviruset på Helsenorge.no. Les mer her. Digital borger. Velg digital postkasse. Du kan velge mellom Digipost og e-Boks. Oppdater kontaktinformasjon. Din pensjon. Mine resepter. Prøvesvar covid-19. Se eiendom - informasjon om eiendommer. Søk om å få dekket en pasientreise. Koronaviruset - Helsenorge.no. Koronavirus. Det er informert om stengningen av Mine resepter i portalen. Det vil også bli en omdirigering av trafikken fra Mine resepter til helsenorge.no fra 15. september. Det er lagt ut informasjon til innbygger på helsenorge.no og i tillegg er det sendt ut personlig brev til alle som har hatt registrerte fullmakter i løsningen Mine resepter Tjenester på helsenorge.no som inneholder eller behandler helseopplysninger om enkeltpersoner krever elektronisk ID på høyeste sikkerhetsnivå. I dag gjelder dette tjenestene Mine egenandeler , Mine resepter og Mine vaksiner , men det vil framover komme flere selvbetjenings- og innsynsløsninger som krever høyeste sikkerhetsnivå, blant annet innsyn i egne helseopplysninger og sikker. Sikre helsetjenester på nett Helsenorge.no er den offisielle helseportalen for innbyggere i Norge. På helsenorge.no finner du kvalitetssikret helseinformasjon, og sikre, digitale helsetjenester. Med denne appen får du rask og enkel tilgang til dette. Det er bare du som har tilgang til helseopplysningene dine, med mindre du velger å gi andre fullmakt til å bruke tjenestene på dine vegne Tjenesten Legemidler (tidligere Mine resepter) på helsenorge.no gir pasienten oversikt over sine e-resepter. Legemidler finner pasienten ved å logge seg inn med sin elektroniske ID på helsenorge. Her kan man: se om resepten er tilgjengelig på apotek; få oversikt over gyldige e-resepter og se om det er mer igjen på resepte

- tjenester.helsenorge.n

 1. Norsk Helsenett er et statlig foretak, eid av Helse- og omsorgsdepartementet. Vår oppgave er å utvikle, forvalte og drifte nasjonale e-helseløsninger og infrastruktur. Vi sørger for sikker samhandling i helsesektoren. Kort sagt- vi knytter Helse-Norge sammen
 2. Skjemautfyller - tjenester.helsenorge.no Logg in
 3. Tjenesten Min helse ble lansert på helsenorge.no 12. august 2013. Med denne trenger innbyggere nå kun å logge inn ett sted - én gang for å få tilgang til selvbetjeningsløsningene på helsenorge.no. Innloggingen gjelder tjenestene «Mine egenandeler», «Min fastlege», «Mine resepter», «Bestill helsetrygdkort» og «Meld bivirkninger»
 4. Helsenorge.no er den offentlege nettstaden for innbyggarar i Noreg. Innhaldet vert levert av ulike aktørar i helsesektoren, og det er Norsk Helsenett som har ansvar for drift og utvikling av nettstaden. Les meir om dei tilgjengelege tenestene på helsenorge.no
 5. dre du velger å gi andre fullmakt til å bruke tjenestene på dine vegne
 6. Tjenesten Mine egenandeler er snart klar for lansering på helsenorge.no. Tjenesten gir deg oversikt over egenandelene du har betalt og om du har nådd egenandelstaket og dermed om du vil få frikort resten av kalenderåret. Som pasient må man legge ut for kostnader til blant annet legemidler og forbruksmateriell
 7. Resept Fullmaktsskjema. Fullmaktskjema kan lastes ned her, eller du kan få det i apotek. Dersom du ønsker å hente ut reseptvarer eller reseptinformasjon på vegne av andre enn deg selv, må du vise frem fullmakt på apoteket fra personen reseptene gjelder

www.helsenorge.n

Du kan også logge deg inn på Min helse (Helsenorge). Da får du, i tillegg til reseptinformasjonen nevnt over, referansenummer til låste resepter, historikk over utgåtte resepter og informasjon om innbetalte egenandeler/frikort. Du kan også dra innom ditt nærmeste Apotek 1, så viser vi deg hvilke e-resepter som er gyldige Oversikt over dine resepter finner du under mine resepter på helsenorge.no, her logger du inn selv via nettsiden med bank-id. Det er kun resepter skrevet ut elektronisk som vises her, resepter i papirformat blir ikke registrert her. Mer informasjon om resepter Tjenesten Legemidler på helsenorge.no gir pasienten oversikt over sine e-resepter. Her kan pasienten: se om resepten er tilgjengelig på apotek; få oversikt over gyldige e-resepter og se om det er mer igjen på resepten; se barnas resepter og eventuelt andres resepter som pasienten har fullmakt til å se; se hvilke fullmakter pasienten selv ha Akershus universitetssykehus, BUP Furuset Furuset senter Inngang C, 3 etasje Trygve Lies plass 1, Oslo: Psykisk helse (9): 2 uker: Vis detalje

E-resepter er resepter som ligger lagret elektronisk i en database, og som enkelt kan hentes på ditt nærmeste Apotek 1 eller i nettapoteket vårt. Les mer om ordningen og hvordan du får oversikt over e-reseptene dine Noen tjenester på helsenorge.no: . Resepter: Denne tjenesten gir innbyggerne oversikt over egne e-resepter.Her får innbyggerne se om resepten er tilgjengelig på apotek, få oversikt over gyldige resepter og se om det er mer igjen på resepten, se barnas resepter og evt. andres resepter som pasienten har fullmakt til å se, og se hvilke fullmakter pasienten selv har

Portalen Mine resepter erstattes fra 15. september 2018. 15. september stenger portalen Mine resepter og erstattes med tjenesten «Legemidler» på helsenorge.no. Alle innbyggertjenester skal samles og den nye tjenesten skal kobles på den tekniske løsningen til helsenorge.no Mine resepter og e. Med Min fastlege kan du finne og bytte fastlege selv. Den synlige delen av slike systemer kan være implementert og dermed oppleves annerledes av brukere i forskjellige land. Du har rett til å være med å bestemme og selv ta kontakt med helsetjenesten på andre måter enn gjennom Helsenorge Mine resepter. Bestill reseptvarer. Reseptvarer vi har i apotek. Logg inn med BankID. Hent i løpet av 1 time eller få det tilsendt. Bestill klargjøring. Reseptvarer vi ikke har i apotek. Fyll ut skjema. Du får SMS når din order er klar, normalt 24t. Steg 1 Helsenorge er en nettside laget av helsedirektoratet. Dette er en gratis tjeneste, hvor du logger deg inn med bankID. Man kan bestille legetime/resepter. Ellers er det mange andre tjenester via Helsenorge, som oversikt over vaksiner som er satt og hvilke resepter som er aktive helsenorge.no skal tilby tjenester som gjør hverdagen din lettere. Mine vaksiner, Mine pasientreiser (bestilling og refusjon), Mine resepter. Oversikt og administrasjon av dette kan i dag kreve mye tid og ressurser for både deg og helsetjenesten. Nettdialog og virtuell legetime

E-resept - helsenorge

Mine Meldinger lar deg motta og sende meldinger som om de kom fra mobilen. Tjenesten koster ingenting ekstra å bruke, og følger ditt abonnement. Logg på med din Telenor-bruker, og vips så er du i gang 4. Vær obs på at ikke alle for eksempel kan kan benytte seg av tjenestene på helsenorge.no, men heller via eksterne leverandører som legesenteret har valgt. Du kan lese mer om det under. 90 legekontor leverer disse tjenestene via helsenorge.no. Fordi legekontorene ikke må bruke helsenorge.no som leverandør av disse tjenestene, vil hvor du skal logge deg inn variere utifra hvilket.

Mine refleksjoner Du har nå fått informasjon om de ulike valgmulighetene du har, og lest om ønskede effekter og bivirkninger. Nå kan du danne deg en mening om hva du tror passer best for deg. Inviter gjerne pårørende eller en venn du stoler på til å gjøre dette sammen med deg Helsenorge.no hadde ca. 3 millioner besøk i april. Det er en økning på ca. 1 million sammenlignet med april 2018, og en nedgang på ca. 400 000 sammenlignet med mars 2019. Vi hadde ca. 1,6 millioner innlogginger. Det er en økning på ca. 600 000 sammenlignet med april 2018, og en nedgang på ca. 200 000 sammenlignet med mars 2019 Både Mine resepter, Mine vaksiner og Mine egenandler/Min helse hadde stor økning i innlogginger. Som tidligere er informasjon om tjenestene viktig. Helsedirektoratets kampanje Slutta ga også mye besøk til artikler om røykeslutt. Facebook var den viktigste henvisningskanalen inn til helsenorge.no med 16 578 besøk E-resept og mine resepter - helsenorge.no. Helse: Skaff deg oversikt med e-resept. Slik får du full oversikt over reseptene dine - Telenor. Medisiner og medisinbruk - helsenorge.no. Kontakt fastlegen på nett - Hva er digital dialog Din Økonomi - Dalen legesenter Mine refleksjoner Her kan du danne deg en mening om hva du tror passer best for deg. Inviter gjerne pårørende eller en venn du stoler på til å gjøre dette sammen med deg. Du må ha samtykket til full tilgang til Helsenorge for å kunne lagre

Mine resepter Norge

 1. «Mine resepter» erstattes av «Legemidler» på Helsenorge.no Publisert 10. august 2018 Årsaken er at alle innbyggertjenester skal samles, og tjenesten skal kobles på den tekniske løsningen til helsenorge.no, skriver Farmatid
 2. Alle apotek og nesten alle bandasjister kan ekspeder e-resepter som blir skrevet ut. I februar 2012 var e-resept innført nasjonalt og flere og flere benytter seg nå av tjenesten «Mine resepter» på helsenorge.no. I oktober logget nesten 90 000 seg inn via ID-porten til «Mine resepter». 70 prosent av alle resepter er e-resepte
 3. Vi anbefaler å bruke helsenorge.no for å kontakte oss. Denne tjenesten er gratis. Bestill time. Du vil enkelt kunne få en time som passer, og bestillingen skal kunne gjøres når det passer deg. I tillegg skal du kunne se dine bestilte timer og avbestille disse. Forny resep
 4. Resepter kan du bestille via helsenorge.no. Skriv hvilke medisiner det gjelder. Resepter sendes elektronisk og kan hentes på valgfritt apotek. Attester og sykemeldinger. Alle attester og sykemeldinger må inn på time
 5. e resepter 1 treff. «Mine resepter» erstattes av «Legemidler» på Helsenorge.no. Score: 8.30052
 6. e-resepter/dine-resepter-pa-helsenorge-n
 7. Mine resepter er en norsk portal for elektroniske resepter på nettjenesten helsenorge.no.Det overordnede formålet med portalen er å lage en felles landsomfattende tjeneste hvor pasienter og andre brukere kan få oversikt over gyldige resepter

Logge inn til helsenorge

Helsenorge.no - ny side for elektronisk bestilling av legetime og resepter. Fra og med i dag går Otta Legekontor over til å bruke www.helsenorge.no for timebestillinger, e-konsultasjoner og reseptbestillinger. Tjenesten heter Min helse, og du kan lese mer om den her.. Otta legekontor oppfordrer alle sine pasienter til å logge inn og bli kjent med helsenorge-sidene Mine refleksjoner. Her kan du danne deg en mening om hva du tror passer best for deg. Inviter gjerne pårørende eller en venn du stoler på til å gjøre dette sammen med deg. Du må ha samtykket til full tilgang til Helsenorge for å kunne lagre. Du kan ta utskrift av siden og det du har skrevet der uten å logge inn helsenorge.no Direktoratet for e-helse har laget nettstedet helsenorge.no, der du kan logge deg inn for å se gyldige e-resepter. Når du logger deg inn på «mine resepter» på boots.no vil du også få opp de gyldige e-reseptene dine, og du kan også bestille disse her Helsenorge har nå overtatt idé og algoritme fra folkene bak koronasjekk.no. Flere artikler. Dokumentasjon. Bruksstatistikk helsenorge.no. Her finner du besøks- og innloggingstall for helsenorge.no. Strategi og målbilde. Her er retningen vi går i. Videokonsultasjoner

Om tjenestene på Helsenorge - helsenorge

 1. Nei, dessverre går ikke det. Apotek har ikke lov til å gi ut helse- og personopplysninger via telefon. For å få informasjon om aktive e-resepter kan man enten oppsøke lege, apotek eller logge seg inn på nettapoteket til Apotek 1 eller Min helse (Helsenorge)
 2. eresepter.no Hva er Mine resepter Mine resepter er en internettbasert tjeneste som tilbys av Direktoratet for e-helse Tjenesten gir deg som har fått en eller fler
 3. Mine muligheter Det finnes ulike behandlings- og mestringsmuligheter for psykose. Tilrettelagt for helsenorge.no i samarbeid med Helsedirektoratet og Norsk Helsenett. Helse Nord og Helse Vest. Bidragsytere og interesser. Referanseliste. Helsedirektoratet (2013)
 4. Helsenorge. Helsenorge. For fornyelse av resepter, e-konsultasjon eller enkel kontakt med legekontoret logg inn på HelseNorge.no. STORHAMAR LEGESENTE
 5. Mine muligheter. Sist oppdatert: 01.07.2019 Tilrettelagt for helsenorge.no i samarbeid med Helsedirektoratet og Norsk Helsenett. Helse Nord og Helse Vest. Bidragsytere og interesser. Referanseliste. Helsedirektoratet (2013). Nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 6. e resepter på helsenorge.no. På baksiden av pamfletten omtales alle fordelene: Man får oversikt og kan melde.
 7. 1. Gå inn på helsenorge.no og trykk logg inn ⠀⠀ 2. Logg deg inn med enten BANKID, BANKID PÅ MOBIL eller BUYPASS ID I MOBIL 3. Trykk på forny resept ⠀⠀ 4. Velg fastlegen din ⠀⠀ 5. Skriv hva henvendelsen gjelder og hvilke resepter du ønsker å fornye ⠀⠀ 6. Send og vent på svar fra fastlegen din ⠀

Mine resepter og e-resept Vitusapote

 1. e resepter så kan du se om legemiddelet er tatt ut av apoteket. Hvis det ikke er gjort noen uttak, så har nok en lege skrevet resepten til feil person, men viss det også er gjort uttak, da er det alvorlig. Da kan du ha fått feil sprøyte, eller noen har gitt seg ut for å være deg, og misbrukt din identitet. Ville snakket med.
 2. Mer informasjon om blå resept på helsenorge.no. H-resept . H-resepter (Helseforetak-resepter) er resepter på medisiner som finansieres av spesialisthelsetjenesten. Hvis du får medisiner på H-resept er disse gratis for deg som er pasient. E-resept. E-resept er en elektronisk resept, den kan både være blå, hvit eller en H-resept
 3. Bestill legetime, avbestill legetime, resept-fornyelse og andre henvendelser
 4. e? Legen kan se resepter som legen selv har skrevet til deg. Du kan også gi samtykke til at legen får se e-resepter du har fra andre leger
 5. eresepter.no. 1. Logg inn på

Ved å logge inn med BankID kan du hos vitusapotek.no få oversikt over Mine resepter, altså oversikt over alle dine gyldige e-resepter. E-resepter er resepter som legen sender elektronisk, og erstatter den tradisjonelle papirresepten FORNYE RESEPTER. I utgangspunktet fornyes kun faste resepter uten legetime. Hvis man ønsker resept på medisiner som ikke er faste, må man regne med legekonsultasjon for vurdering. Medisiner kan fornyes enten via helsenorge.no, eller så kan man be om reseptfornying via vår SMS-tjeneste

RESEPTER: Du kan fornye resepter på faste medisiner på SMS. Dette gjelder ikke A og B preparer, da er det krav om konsultasjon. Selv om du kan fornye resepter må du selv ta ansvar for å bestille time til kontroll. De fleste kroniske tilstander hvor man bruker medisiner bør ha minst en kontroll i året helsenorge.no er den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge. Norsk Helsenett har ansvar for drift og utvikling av nettstedet. Leveranseplaner for helsenorge.no. Oversikt over kommende leveranser for ny funksjonalitet for helsenorge.no. Integrasjon med nasjonale e-helseløsninger

Frikort og egenandeler - helsenorge

 1. Tjenester på Helsenorge.no som inneholder eller behandler helseopplysninger om enkeltpersoner krever elektronisk ID på høyeste sikkerhetsnivå. I dag gjelder dette tjenestene Mine egenandeler, Mine resepter og Mine vaksiner, men.
 2. Når du har fått e-resept av legen, kan du logge inn på helsenorge.no for å få oversikt over dine resepter og legemidler du bruker. Her kan du se dine legemidler på nett. DA: 25 PA: 6 MOZ Rank: 3
 3. Mine resepter. Beautify gavesett med fotkrem og sokk. Resept. K4 Vårkampanje Vitusapotek by Vitusapotek - issuu. Se dine legemidler på nett - helsenorge.no. Vitusapotek - Apper på Google Play. Vitusapotek on the App Store. Apotek-ansatte føler seg presset av interne salgskonkurranser

Husker du hvor mange ganger du kan ta ut medisin på resepten din? På helsenorge.no kan du se informasjon om legemidler og andre varer du har fått på resept. Du kan også se dine barns resepter Min helse resepter, dagar mellan ägglossning och mens Recensioner; Ved å logge deg inn på helsenorge. Reseptene dine vises flere forskjellige steder i Helsenorge-sidene dine, avhengig av hvilket samtykkenivå du har valgt. 4. aug E-resept betyr elektronisk resept. Ved å logge deg på Min helse, kan du se dine og dine barns resepter Helsenorge.no vil nå erstatte besøklegen.no som er en digital kommunikasjon med din fastlege og legekontoret. Du vil nå kunne logge deg på helsenorge og kommunisere med fastlege og legekontoret slik du tidligere har gjort via besøklegen. For å aktivere brukeren din ved legekontoret må du opprette kontakt med oss via Helsenorge Mine resepter: Linker til HelseNorge.no. Mine vaksiner: Linker til Folkehelseinstituttet. Bytt fastlege: Linker til NAV. Alle disse offentlige tjenestene krever at du logger inn med enten Min ID eller Bank-ID. Var denne artikkelen nyttig? 4 av 17 syntes dette var nyttig. Gå tilbake til toppen Mangler: min Ser på mine resepter på helsenorge. Pris er avhengig av kva type resept du har fått og kva regler for refusjon som gjeld. Syv av ti resepter er nå elektroniske. Bestilling av reseptbelagt medisin forutsetter at du har en gyldig resept for

Slik får du full oversikt over reseptene dine - Teleno

Har du fått spørsmål om du vil ha et annet preparat? Derfor bør du ikke låne medisiner. Hva er en e-resept? Vi har svarene på spørsmål om resept og medisin Logg inn på Mine sider for full oversikt over dine abonnementer hos Telenor. Her kan du endre, oppgradere og bestille tjenester Resepter, legetime og enkle kontakter (e-kontakt) Her kan du bestille resepter og legetimer. Det er også mulig å gi korte beskjeder til legen. Det kan ta inntil 2 virkedager før reseptforespørselen er ekspedert av oss. Mine resepter Du kan få en oversikt overreseptene dine på helsenorge.no E-konsultasjone

Personvern og sikkerhet for e-resepter - helsenorge

Når du er logget inn vil du få en oversikt over aktive resepter. Unngå venting på apoteket. Med e-resept kan du også spare tid ved å klargjøre resepten før du tar turen til apoteket. De fleste apotek-kjeder tilbyr nemlig klargjøring av e-resepter på nett. Gi beskjed til apoteket om at du planlegger å komme innom for å hente. helsenorge.no Offentlig og kvalitetssikret informasjon om helse sykdom og rettigheter Bytt fastlege se dine e-resepter kjernejournal mm via Min hels

Tjenesten Mine resepter på helsenorge. Få oversikt over dine resepter på helsenorge. Min fastlege lar deg finne og bytte fastlege. E-resept: Slik oppdaterer leger Reseptformidleren. Kilder: Helsedirektoratet, Helsenorge. Min helse , er du nødt til å benytte deg av elektronisk ID på høyeste sikkerhetsnivå for å logge RESEPTER. Ta kontakt via helsenorge.no for fornyelse av resept, og vi behandler din forespørsel så fort vi kan. Dersom det haster veldig med fornyelse kan vi behandle forespørselsen via telefon. Merk at vi kun kan fornye medikamenter som tidligere er skrevet ut hos oss,. Ved å logge inn på helsenorge.no får du oversikt over reseptene dine . Nå kan du også se logg over helsepersonell som har sett på legemidlene dine... Hei! Jeg skulle skjekke resept på mitt barn på helsenorge.no. Men så må jeg skrive barns Social security number, men hva er det? Takknemlig om noen vet

Nasjonal e-helsemonitor - ehelse

«Mine resepter» erstattes av «Legemidler» på Helsenorge

E-resepter er resepter som ligger lagret elektronisk, og for at du skal kunne logge deg inn på nettapotek eller Min helse kreves personlig elektronisk ID på. Tjenesten Mine egenandeler er snart klar for lansering på ablodesc.se Tjenesten gir deg oversikt over egenandelene du har betalt og om du har nådd HelseNorge. Kjernejournal. Bytte fastlege. Mine resepter. Pasientreiser. Frikort. Mine vaksiner. Selvbetjening. Bestille time, fornye resepter på faste medikamenter, e-konsultasjon. Logg inn her eller les mer om brukeropprettelse i menyen over. Logg på ePortal her. Åpningstider Mine resepter. Logg inn eller opprett en konto . LOGG INN REGISTRER. Hei, Rediger informasjon. Personlig informasjon. Fornavn * Etternavn * E-post * Telefon * Adresse * Postkode * By * Hvordan fungerer dette. Velkommen til vårt service tilbud, der vi sender. Vi har tatt i bruk helsenorge.no for forespørsler om timebestillinger og fornying av resepter. Resepter Forny resepter på faste medisiner og fast behovsmedisin. Det er ikke mulig å få resept på medikamenter du ikke har brukt tidligere via denne tjenesten. Resepter kan også fornyes via telefon eller personlig oppmøte på legekontoret. Timebestilling Angi tema for [

Informasjon om legemidler på blå resept fra helsenorge.no. E-resept / Mine resepter Fakta : E-resept betyr elektronisk resept. E-resept er også navnet på kjeden av IT-systemer som håndterer resepter elektronisk. Den som trenger resept vil ikke lengre få en papirresept i hånden https://helsenorge.no/e-resept-og-mine-resepter/dine-resepter-pa-helsenorge-n Mine Resepter: Når du har fått elektronisk resept av legen, kan du logge inn på resepttjenesten på helsenorge.no for å få oversikt. Med denne tjenesten får du oversikt over reseptene dine og utleveringer på disse tre år tilbake i tid Helsemyndighetene anbefaler å bruke Helsenorge for å formidle informasjon om helse, sykdom og rettigheter, samt til digitale tjenester som å bestille time, fornye resepter o.l. Vi anbefaler derfor å bruke Helsenorge eller helsenorge app til å bestille time, resepter eller annen henvendelse

Logg inn til reseptoversikten - Apotek

Uaktuelle resepter skal fjernes fra Reseptformidleren. Sjekk eksisterende resepter. Slår du opp i Reseptformidleren får du oppdatert reseptinformasjon om pasienten, både resepter du og andre leger har sendt. Ta alltid stilling til eksisterende resepter før du sender nye. Tilbakekall uaktuelle resepter og send nye resepter På helsenorge.no finner du flere ulike tjenester relatert til din helse, som for eksempel informasjon om resepter, egenandeler og kjernejournal. I tillegg vil du kunne se og endre på dine personverninnstillinger, kontaktinformasjon, og se dokumenter i ditt personlige helsearkiv Hvit resept fra helseforetak (H-resepter) Helseforetaksresepter (H-resepter) ser ut som vanlige hvite resepter, men ditt regionale helseforetak dekker alle utgifter og du betaler ingenting. H-resepter brukes hvis du trenger svært dyre legemidler mot visse sykdommer , for eksepel visse kreftsykdommer, leddgikt, Bechterevs sykdom, Chrons sykdom og multippel sklerose Du finner oppdatert informasjon og konkrete råd om koronaviruset på HelseNorge.no. Dersom du ikke finner svar på viktige spørsmål, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 . Logg inn på helsenorge.no for bestilling av time, fornye resepter, start e-konsultasjon eller kontakt legekontore Tjenesten Min helse ble helse på helsenorge. Med denne trenger innbyggere nå kun å logge inn resepter sted — én gang for å få tilgang til selvbetjeningsløsningene på helsenorge. Innloggingen gjelder tjenestene « Mine egenandeler », « Min fastlege », « Mine min », « Bestill helsetrygdkort » og « Meld bivirkninger »

Den offentlige helseportalen - helsenorge

Bytte fastlege - tjenester

Tjenestene på helsenorge.no omfatter: - Bestill time - Bestille fornying av resepter - Sende beskjeder til legekontoret. På Kontakt fastlegen har du også din egen meldingsboks der du får svar på alle henvendelser du har sendt når du har vært innlogget på helsenorge.no . Hvordan komme i gang . Dette må du gjøre E-resept er en resept som ikke skrives ut på papir, men som legen sender elektronisk inn til en sentral reseptdatabase. Apotekeren eller bandasjisten søker fram resepten i databasen, ekspederer og leverer varen til pasienten. For å få oversikt over reseptene kan pasientene logge seg inn på helsenorge.no og bruke tjenesten Mine resepter Tenkte Jeg skulle gå inn på Helsenorge.no for å sjekke hva som ligger av resepter og om jeg må fornye noen. Men problemet er at jeg kun får frem at hun må ha kodebrikke for å komme innpå. Men kodebrikke får du jo ikke før du fyller 18 år

Her er nordmenns pinlige sykdoms-søk - Side3Legene på Bryggen
 • Frihandel eksempel.
 • Avbestille billett sas.
 • Reflector mirror.
 • Västergötland eller västra götaland.
 • Sats vinderen åpningstider påske.
 • Komplimenter.
 • Lucy hund pris.
 • Ballhaus spandau heute.
 • Coop romaskin.
 • Vfb heimspiele 2017.
 • Benner og wrubel bok.
 • Fahrradanhänger leihen aachen.
 • Cujaju.
 • Forbruk yamaha 250.
 • Bonbon vingummi.
 • Biaya s2 akuntansi ugm.
 • Id lock 150 pris.
 • Anorakk wikipedia.
 • Stilretning kryssord.
 • Den minste kateten er halvparten av lengden til hypotenusen i 30 60 90 graders trekanter.
 • Parkgebühren wilhelmshaven.
 • New england patriots super bowl.
 • Soko kitzbühel ansehen.
 • Enkel snickerskake oppskrift.
 • Kajak.
 • Thriller music video.
 • Boller lindastuhaug.
 • Bokstavinnlæring undervisningsopplegg.
 • Carhartt karlsruhe.
 • Sol permanent makeup.
 • Trening for hypertrofi.
 • Fecesprøve.
 • Cs go song despacito parody rush b.
 • Hvordan fjerne kattepisslukt fra sofa.
 • Nordic season devon gassgrill.
 • La sonora santanera karaoke de mil maneras.
 • Cito toets score berekening.
 • Bushido bushido.
 • Telekom sport empfangen.
 • Lmu bibliothek opac.
 • Jerry trainor wife.